Aantal winterburendagen stijgt met 50%

Opvallend meer aanvragen door buren in appartementsgebouw

Tijdens de maand januari vinden steevast de winterburendagen plaats. Het concept is eenvoudig, buren komen samen op de stoep of op een pleintje in hun buurt om er samen een gezellig moment van te maken. Met dit initiatief zet Mechelen in op ontmoeting en goed nabuurschap in wijken en buurten. Sinds de heropleving na corona ziet de stad het aantal aanvragen jaar na jaar de hoogte in gaan.

Een eenvoudig maar gezellig concept

In 2007 werd de eerste editie voor de winterburendagen gehouden. Toen werd de Mechelaar aangemoedigd om op één dag samen met buren uit de straat een winterburendag te organiseren. Het concept kende door de jaren heen steeds succes. Daarom maakt stad Mechelen het vanaf 2022 mogelijk om niet langer op één dag, maar tijdens de kerstvakantie en gedurende de hele maand januari winterburendagen te organiseren. Iedereen die zich inschrijft kan rekenen op handige hulpmiddelen zoals affiches, flyers en een bon van 25 euro voor de Oxfam Wereldwinkel om hun winterburendag vlot te laten verlopen.

 

Met zowel de lente- als winterburendagen sinds 2023, moedigt Stad Mechelen nu ook uitdrukkelijk aan om ze eveneens in appartementsgebouwen te houden: “Maar liefst 30 procent van de Mechelaars wonen in appartementen of andere collectieve woonvormen, en deze manier van wonen en samenwonen zal naar de toekomst toe alleen maar aan belang blijven winnen. Daarom maken we als stad bewust de keuze om op dat vlak extra in te zetten op ontmoeting en goed nabuurschap”, vertelt Rina Rabau Nkandu, schepen van sociale cohesie. “Vorig jaar telden we al een mooie 105 winterburendagen waarvan 8 in appartementsgebouwen, dit jaar tikken we af op maar liefst 153 winterburendagen waarvan 18 in appartementsgebouwen.”

 

Pleinmakers

Ook de Mechelse pleinmakers spelen een sterke rol in het succes van de winterburendagen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de wijk Oud Oefenplein. Het is een grote, groeiende en boeiende wijk in Mechelen-Noord.

Mustafa en Jinny dragen er hun steentje bij als pleinmaker: “In de wijk zijn er meerdere winterburendagen doorgegaan op verschillende locaties. Die organiseren we al meerdere jaren, maar deze keer waren meer mensen dan anders aanwezig en dat is fijn. Zo ontstaan er nieuwe banden tussen buren, maar ook nieuwe ideeën om andere buurtactiviteiten in de wijk te organiseren.”

“Mensen die elkaar een beetje kennen, zullen elkaar al sneller begroeten en ook durven aanspreken of om hulp te vragen. Met de burendagen stimuleren we dit. Het is een eenvoudig maar sterk middel om buurtbetrokkenheid te vergroten, wat een positief effect heeft op solidariteit, leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Ik ben alle Mechelaars en pleinmakers die zich achter de burendagen zetten zeer dankbaar. Het is maar dankzij hen dat onze beleidsbeslissing deze mooie uitwerking krijgt”, besluit schepen Rabau Nkandu.

Nog meer weten?