Bewoners bepalen mee ontwerp Blokstraat en Zwartzusterberg

Online vragenlijst met deur-aan-deur bevraging van start

Zodra de nieuwe woonzorgsite op de Zwartzustervest klaar is, plant de stad de vernieuwing van de Blokstraat en Zwartzusterberg. Deze werken zijn bijgevolg pas gepland maart 2027, maar de stad start nu al een uniek participatietraject op met de bewoners.

Op de site Zwartzustersvest verijst de komende jaren een hele nieuwe woon- en zorgontwikkeling. Naast een nieuw zorgcomplex voor het Hof van Egmont en residentiële woningen, komt er een publieke parkgedeelte en een ondergrondse parking waar de buurtbewoners van de Blokstraat en Zwartzustersberg mee gebruik van zullen kunnen maken.

Schepen van openbare werken, Patrick Princen: “De impact van de nieuwe ontwikkeling op de site Zwartzustersvest is groot, maar biedt ook kansen voor de heraanleg van de aanpalende straten Blokstraat en Zwartzustersberg. Buurtbewoners hebben terecht vandaag al heel wat vragen, bijvoorbeeld over het groen in de straat. Daar gaan we graag nu al mee aan de slag. Idealiter kunnen we deze straten vergroenen zoals de Paardenkerkhofstraat of Korte Veluwestraat zodat de plantrijke oase op de site zich uitstrekt tot in de straten. Zo wordt de site een nieuwe groene plek in het centrum van Mechelen, iets wat noodzakelijk is voor de stad klimaatrobuust te maken. Naast een mooier zicht, zorgt ontharding en meer beplanting ook voor meer verkoeling en minder wateroverlast. Naast een nieuwe riolering wordt er ook nagedacht over de aanpak van het regenwater. Dit door het plaatsen van een gemeenschappelijke regenwaterput die het water opvangt van de voorste dakhelften. Ik kijk alvast uit naar de samenwerking met de buurtbewoners en het uiteindelijke ontwerp dat daar uit zal vloeien”

 

Schepen van participatie Rina Rabau Nkandu vult aan: “Een groot project zoals de site aan de Zwartzustersvest neemt meerdere jaren in beslag en heeft een grote impact op de buurt, daarom dat we ook nu voldoende tijd nemen om met de bewoners aan de slag te gaan over de toekomst van hun straat zodra de site klaar. In een eerste fase hebben we gekozen voor zeer gerichte interviews. Dat twee medewerkers deur-aan-deur gaan voor het afnemen van de vragenlijst is uniek en zal ook zeker zijn vruchten afwerpen. Ze zullen elk gezinslid de kans geven om hun mening te geven. Op die manier wordt iedereen, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, optimaal betrokken bij de bevraging. We maken gebruik van een beproefde en bewezen methode van de Straat-O-Sfeer. Bewoners die niet thuis zijn, zullen ook digitaal of via telefoon de vragenlijst nog kunnen invullen. Zo mikken we op een kwaliteitsvolle uitvoering van het project.”

Straat-O-Sfeer als inspiratie

De persoonlijke bevraging is gebaseerd op de 20 leefbaarheidsindicatoren van de Straat-O-Sfeer, het burgerwetenschapsproject van het HIVA-KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Ringland Academie in samenwerking met Voices That Count. Het is een kwalitatieve aanvulling op het gekende onderzoek Straatvinken. De leefbaarheidsindex van de Straat-O-Sfeer werd opgesteld om een inzicht te krijgen hoe bewoners hun straat beleven, waar de knelpunten zijn en wat bewoners belangrijk vinden in hun straat. Er wordt gepolst naar het algemeen gevoel, maar bijvoorbeeld ook naar veiligheid en spelelementen.

Ook digitaal beschikbaar

Om deze vragenlijst bij elke inwoner te krijgen, zullen er twee medewerkers in de namiddag van 10 april, de voormiddag van 19 april en de avond van 23 april langsgaan bij de huizen, gepakt en gezakt met een tablet om bij elke inwoner, jong en oud, de vragenlijst af te nemen. Daarnaast worden er ook postkaartjes in de brievenbussen achter gelaten voor alle mensen die niet thuis waren. Op die manier kunnen zij nog op hun eigen tempo de online vragenlijst invullen. Naast de 22 huishoudens in de straten, zullen ook drie klassen van het Sint-Romboustcollege, de Sint-Pieter-en-Paulus kerk en de handelaars in de straten de kans krijgen om mee te doen aan de bevraging.

Drie ontwerpen

Na de persoonlijke bevraging volgt op 16 mei 2024 een eerste buurtmoment. De resultaten van de bevraging en de feedback van het buurtmoment zullen vervolgens dienen voor de opmaak van niet één, maar drie verschillende ontwerpen. Schepen Princen verduidelijkt: “We werken naar drie ontwerpen, een minimum, medium en maximum scenario, telkens met bijvoorbeeld een andere gradatie van ontharding en vergroening. De ontwerpen zijn vervolgens weer de start voor de buurtbewoners om op een volgend moment in dialoog te gaan om tot een gedragen ontwerp te komen.”

In juni 2025 zal er dan een eerste definitief ontwerp op tafel liggen. Ook hier mogen nog extra punten worden aangekaart. De timing van de start van de werken is zeer afhankelijk van het verloop van de werken aan de woonzorgsite Zwartzustersvest. Het kostenplaatje voor de heraanleg wordt voorlopig geraamd op 1.055.770 euro, waarvan Stad Mechelen 407.770 euro voor haar rekening neemt.

Alle informatie en updates zijn te vinden op: https://www.mechelen.be/stadsvernieuwing/zwartzustersberg-blokstraat