Burgemeester sluit twee horecapanden in stadscentrum

Burgemeester Bart Somers heeft voor twee horecapanden in het centrum van Mechelen een uitbatingsvergunning geweigerd voor minstens 6 maanden. James Bar op de Grote Markt en Brasserie 13 in de Befferstraat voldoen niet aan de vergunningsplicht. De weigering tot exploitatie kadert in de strijd tegen de ondermijnende economie.

Stad Mechelen en politiezone Rivierenland hebben de strijd tegen de ondermijnende economie in Mechelen gevoelig opgedreven. De pijlen worden gericht op horecazaken zonder vergunning en met dubieuze financieringsbronnen. “We willen in onze stad graag een bruisende, maar ook een eerlijke en veilige horeca. Schimmige zaken zonder geldige horecavergunning moeten eruit. Dat is natuurlijk vooral in het belang van de overgrote meerderheid van onze horecaondernemers, die alles perfect volgens het boekje doen”, zegt burgemeester Bart Somers.

Het team ondermijnende economie van de lokale politie screent alle zaken in Mechelen op alle aspecten van de zaakvoering. De nieuwe uitbater van ‘James Bar’ op de Grote Markt gaf geen gehoor aan de oproep tot het bezorgen van administratieve stukken en ook op de voorziene hoorzitting bij de stad bleef hij  afwezig. Toch werd er in de zaak handelgedreven zonder geldige uitbatingsvergunning.  Op 8 januari 2024 werd de zaak dan ook definitief gesloten en zijn alle horeca-activiteiten er verboden. Het onderzoek naar de uitbater en zijn vennootschap wordt verdergezet. “Jammer voor de leegstand op de Grote Markt, maar onze eerlijke horecaondernemers verdienen geen oneerlijke concurrenten”, oordeelt Somers.

Bij een controle in Brasserie 13 in de Befferstraat, waarvoor een aanvraag werd ingediend, stelden inspecteurs van politie Rivierenland vast dat er verbouwingen werden uitgevoerd door een firma waarvan de werknemers niet ingeschreven waren. Ook deze zaakvoerder werd uitgenodigd voor een hoorzitting. Opvallend, de aanvrager van de vergunning kwam zelf niet opdagen omdat hij sinds 1/1/24 niet langer zaakvoerder zou zijn. Of we hier te maken hebben met een stroman en of de zaak een dekmantel is voor illegale praktijken wordt eveneens verder onderzocht. Feit is dat ook in dit pand er de komende tijd geen uitbating mag plaatsvinden.