Bushalte Brusselpoort opgeschoven voor betere verkeersdoorstroming

Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voeren vanaf maandagmorgen 12 februari werken uit in de omgeving van de Brusselpoort. Om de veiligheid en doorstroming te verbeteren wordt een bushalte enkele meters verplaatst. “We voeren de werken uit in de Krokusvakantie om de overlast zoveel mogelijk te beperken.”


“Op drukke momenten bleek er in de Van Benedenlaan soms een fileopbouw tot op het kruispunt van de Brusselpoort te ontstaan,” vertelt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Dat gebeurde als er één of meerdere bussen moesten halteren aan de bushaltes en er tegelijkertijd druk achteropkomend verkeer voorbij moest. Voetgangers en fietsers die vanuit de Brusselsepoortstraat rechtdoor richting de Hoogstraat moesten, konden soms hinder ondervinden bij het oversteken op het fiets- of zebrapad. Door de bushaltes nu enkele meters op te schuiven maken we de verkeerssituatie hier veiliger en zal het verkeer ook vlotter en rustiger verlopen.”

De werken vinden plaats van 12 tot 16 februari aan het begin van de Van Benedenlaan. Ze zullen wat verkeershinder met zich meebrengen omdat het gemotoriseerd verkeer er over één rijstrook moet. Eventueel kan deze datum nog wat vervroegen of opschuiven onder invloed van de weersomstandigheden.

Fietsers moeten tijdens de werken het dubbelrichting fietspad aan de binnenkant van de Van Benedenlaan gebruiken, terwijl voetgangers geen hinder zullen ondervinden. Busreizigers kunnen de haltes in de Brusselpoortstraat, Astridlaan en de halte op de binnenring van de Van Benedenlaan gebruiken. Meer informatie is te vinden op www.delijn.be.

“Deze werken kaderen mee in de aanpassingen die het we doorvoeren aan de Vesten na onze bevraging van eind vorig jaar,” vult schepen Vandersmissen aan. “Hiermee willen we de Vesten opnieuw in balans brengen zonder aan het basisdoel voorbij te gaan: meer veiligheid en ruimte voor zachte weggebruikers, meer groen, en het creëren van een aangename en leefbare publieke ruimte die onze binnenstad met de randwijken verbindt.”

Meer informatie over de aanpassingen is te vinden op www.denieuwevesten.be/bijsturingen.