Buurtsport en PRO Arsenaal huldigen kunstgrasmat Hanswijkdries in

Een ‘nieuwe’ kustgrasmat fleurt sinds kort het verouderde voetbal- en basketpleintje op Hanswijkdries op. Dit op vraag van de buurtbewoners, die binnen PRO(ject) Arsenaal en in samenwerking met de jeugddienst heel wat suggesties gaven over de ruimere wijk. Het kunstgras werd gerecupereerd uit de oude schaatsbaan in Leest. Buurtsport zorgde voor een passende inhuldiging via hun urban hockey-project.

De oude schaatsbaan in Leest ging intussen al een jaar geleden tegen de vlakte en maakte plaats voor een multifunctionele nieuwbouw. Voordien deed het gebouw, sinds de komst van het Ice Skating Center Mechelen aan De Nekker, dienst als indoor zaalvoetbalhal met kunstgrasmat. “Door de sloop van het gebouw zat het kunstgras, dat nog in goede staat verkeerde, zonder functie. Op dat moment dropten de buurtbewoners van Hanswijkdries de vraag om hun verouderde sportpleintje op te waarderen. 1 plus 1 werd zo 2. Het slechte weer vertraagde de oplevering, maar de update was het wachten waard. Vandaag oogt Hanswijkdries een stuk frisser en we hebben nog meer in petto voor de buurt”, vertelt Sport-, Jeugd- en Preventieschepen Abdrahman Labsir.
Herinrichting speelplein
De vraag naar oplossingen in Hanswijkdries werd immers duidelijk uit de algemene buurtbevraging en buurtbabbels binnen PRO(ject) ARSENAAL en met intensieve ondersteuning van de jeugddienst. Buiten de nood aan een beter voetbal- en basketpleintje gaven de buurtbewoners ook ideeën en bezorgdheden mee over mobiliteit en parkeeroverlast, netheid, veiligheid, enz. Om die laatste twee problematieken aan te pakken, werd in samenspraak met de buurt een tijdelijke camera van de politie geïnstalleerd. Uit een rondvraag bij de omwonenden blijkt er sindsdien minder afval, minder autoverkeer en minder nachtlawaai.

Kinderen en tieners gingen dan weer nadenken over de herinrichting van het ganse speelterrein. De stad maakte op basis van hun input en de bezorgdheden van omwonenden een schetsontwerp op van het plein, waar de buurt begin dit jaar feedback op kon geven. Volgende zaken zullen gegoten worden in een bestek:

  • Nieuwe speeltoestellen met focus op natuurlijke materialen
  • Vuilnisbakken op relevante plekken en heroriëntatie glasbol
  • Aandacht voor groenruimte met vrijwaring zone rond bestaande (monumentale) bomen en ontwikkeling tot bosbodem, nieuwe bomen voor schaduw en beschutting, en haagstructuren
  • Aandacht voor biodiversiteit met extensief beheerd grasland en insectenhotel
  • Zitmeubilair en heroriëntatie picknickbank naar kop van het speelplein (tegen NMBS-site)
  • Extra fietsnietjes

Deze zomervakantie zal het bestek gegund worden. Voor de oplevering van het speelplein mikt de stad op het najaar. Met de heropwaardering van het sportpleintje is alvast één vakje afgevinkt.

Urban hockey
Om de nieuwe start voor de buurt op gepaste wijze te vieren, was Buurtsport met het ganse team en twee vrijwilligers van de partij. Niet voor een partijtje voetbal, maar wel voor een initiatie urban hockey, waar de kunstgrasmat zich ook perfect toe leent. Dit met kinderen uit de buurt en in samenwerking met twee stagiair-toezichthouders van het A-team van PRO Arsenaal.

Deze zomervakantie zal Buurtsport immers hun urban hockey-project lanceren in de Mechelse wijken. Week na week en wijk na wijk promoten ze de sport, een ganse zomer lang. Daarvoor volgden ze eerst een workshop bij de Vlaamse Hockey Liga, waar ze tricks en skills aangeleerd kregen om zelf aan de slag te gaan. Uitgangspunt is om hockey toegankelijker te maken voor kinderen, tieners en jongeren met een kwetsbare achtergrond.