Centrum

DEEL
REACTIES
1
Er is de voorbij jaren al heel wat gerealiseerd in het stadscentrum: 

√ Nieuwe parken met Rik Wouterstuin en Sinte Mettetuin
√ Parkings Dossin en Bruul, extra verdieping op Zand- poortvest en honderd bijkomende plaatsen op de Astridlaan
√ De heraanleg van onder meer Bruul, Botermarkt,
Stassartstraat, Sint-Janstraat en -kerkhof, Schoutetstraat en nu Augustijnenstraat
√ Openleggen van de Dijle aan Zandpoortvest en de vliet op de Botermarkt
√ Prachtig museum Hof van Busleyden
√ Nieuwe bibliotheek in Predikherenklooster
√ De redding en restauratie van stadspaleis Cortenbach
√ Restauratie van onze historische kerken en de Heilige Geestkapel
√ Binnenkort opening Schepenhuis als nieuw toerismehuis
√ Binnenkort opening gerenoveerde Oude Stadsfeestzaal tot stadscinema
√ Nieuwe sociale koopwoningen op Ganzendries

Maar het werk is nog niet af: hieronder vind je onze actiepunten voor het centrum: 

Anders mobiel

We vernieuwen straten en pleinen, onder meer Adegemstraat, Kan. de Deckerstraat en Dobbelhuizen.

De hele binnenstad wordt fietsstraat. Op de Vesten komt een grote en veilige fietsring.

Onze-Lieve-Vrouwestraat en IJzerenleen worden autoluw. We verplaatsen de toegang van de parking Grote Markt. Je ticket neem je op het Sint-Romboutskerkhof , voor de toren. Zo vermijden we onnodige files.

De parking Zandpoortvest krijgt een extra verdieping voor buurtbewoners. Ze compenseert parkeerplaatsen die verloren gaan in het centrum. In het belang van werkende buurtbewoners breiden we de blauwe zone uit tot na 18 uur.

Na de Speecqvest zetten we de vernieuwing van de Vesten verder met veel groen, comfort voor fietsers en voetgangers en voldoende parkeermogelijkheid.

Pendelbus, Shopping Shuttle, water- en fietstaxi verzoenen leefbaarheid met bereikbaarheid.

Vernieuwen

We leggen de vlieten in de Van Hoeystraat en tussen Zak- en Muntstraat open. We vergroenen al de vlieten zoals op de Botermarkt.

De huidige bibliotheeksite wordt woongebied, met een doorsteekje naar Cortenbach. Ook de site tussen O.-L.-V.-straat en Zoutwerf krijgt een nieuwe toekomst. Zo ontstaat een gezellige buurt met kleine straatjes.

De site Centerparking wordt geherwaardeerd tot een kwaliteitsplek, met ruimte voor winkels, wonen, hotel, centrale kinderopvang, indoorspeelruimte en op het dak een stadsboerderij.

We bouwen Academie, Conservatorium en CCM uit tot cultureel stadshart.

We verlagen de Dijleboord aan ‘t Veer en laten zwemmen toe onder toezicht van redders. En waarom geen voetgangersbrug over de Dijle aan ‘t Plein? We kopen enkele panden op en maken publieke zonneterrassen tot twee verdiepingen hoog.

Schaalvergroting, pop-upplekken, wooninvulling en meer doorwaadbaarheid geven de winkelstraatjes tussen Bruul en IJzerenleen een nieuwe impuls.

Een tweede parkenplan

We vergroenen verder met maar liefst zeven nieuwe parken:

Begijnhofparkje (achter de Centjesmuur)

Berthoudersparkje (Berthoudersplein)

Kardinaalspark (tuin Aartsbisschoppelijk Paleis)

Cometpark en Brandweerpark (Dageraadstraat)

Park Ouden Dok (waar nu de betoncentrale staat)

Carrefourpark (aan site Carrefour-Noord)

Het Groot Begijnhof wordt een oase van rust en groen met meer bomen, grote plant- en bloemvakken, rustbanken en, waar mogelijk, verticale tuinen.

Veiligheid

Een wijkteam van 15 tot 20 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Centrum actief zijn. De wijkagenten zijn bekend en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurt-
engagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

Samenleven versterken

We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huistaakbegeleiding.

Mensen in armoede helpen we met werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en lossen hun problemen mee op. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

We pakken huisjesmelkers aan en bewaken de woonkwaliteit. We breiden het aantal sociale huurwoningen uit, met kleinschalige projecten.

We dulden geen discriminatie en voeren daarom praktijktesten in op huur- en arbeidsmarkt.

Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op
bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Pia Indigne
M+ • Plaats 14
woont op de IJzerenleen en is de jonge ondernemer achter Beans (Ijzerenleen) en Chili Beans (Korenmarkt).

Vicky Vanmarcke
Open VLD • Plaats 15
woont in de Voochtstraat. Ze heeft een master in Communicatiewetenschappen en is politiek adviseur van Bart Somers. Vicky is sterk geëngageerd als vrijwilliger bij de Dierenbescherming, voordien ook bij H30. Ze speelt amateurtoneel en volleybal.

Patricia Verbeeck
Open VLD • Plaats 17
woont in de Brusselpoortstraat, waar ze samen met haar echtgenoot een kapsalon uitbaat.

Kato Dom
M+ • Plaats 26
woont in de Hoogstraat en is onze jongste kandidaat op de lijst. Haar ouders baten er al jaren een krantenwinkel uit. Kato is verpleegster met een sterk sociaal engagement. Ze was jarenlang leidster bij jeugdvereniging Jamaswapi.

Barbara Van de Perre
Groen • Plaats 33
woont in de G. de Stassartstraat en is marketing manager bij FNG. Ze werkte jaren in de culturele sector, onder andere bij mmMechelen Feest. Daarnaast is ook het ondernemerschap haar niet vreemd. Ze runde een restaurant en bar in Mechelen.

Dirk Letens
M+ • Plaats 37
woont in de Twaalf-Apostelenstraat. Hij is directeur van de superdiverse St. Pieterschool. Zijn engagement ligt bij onderwijs en gelijke kansen.

Toon Diependaele
M+ • Plaats 38
woont in de Arme-Clarenstraat. Hij is managing director van een communicatiebureau en de geestelijke vader van MEST, een baanbrekend Mechels project dat startende ondernemers kansen geeft in leegstaande winkelpanden.

Charles Leclef
M+ • Plaats 40
woont op de Guido Gezellelaan. Hij is eigenaar van brouwerij Het Anker, een echte toeristische trekpleister en kwaliteitszaak. Charles koppelt ondernemerschap aan sociaal engagement. Hij wil borg staan voor meer fairness in de samenleving.

 

 

 

Reacties

Ook interessant