KANSENFABRIEK

DEEL
REACTIES
0

Mechelen wordt de kansenfabriek bij uitstek. Een stad waar ondernemers en nieuwe bedrijven welkom zijn, het aantal jongeren zonder diploma halveert, het aantal banen sterker toeneemt en de werkloosheid sneller daalt dan in de rest van het land. 

De strijd tegen armoede blijft een prioriteit, meer nog dan vandaag. Want niemand mag uit de boot vallen. 

Van onderwijs maken we een speerpunt, ook al zijn we geen inrichtende macht. We kiezen resoluut voor de buurtschool als ontmoetingsplek, waar veel aandacht is voor taal, welbevinden van de leerlingen en ouderbetrokkenheid.

Cultuur, sport en jeugdwerk staan in de spits bij het bieden van kansen en het ontwikkelen van de talenten van elke Mechelaar. 

Ook interessant