EEN (T)HUIS VOOR IEDEREEN

DEEL
REACTIES
0

Mechelen wordt de meest aantrekkelijke woonstad voor alle inkomenscategorieën. We zetten daartoe de stadsvernieuwing verder. 

We ruimen de laatste stadskankers op.

We ontwikkelen een actieplan om de woon- en woningkwaliteit van onze invalswegen te verbeteren. We waken over een gevarieerd woonaanbod.

We moeten tweeverdieners en (boven)modale inkomens blijven aantrekken, want zij zorgen voor een sterker sociaal en financieel draagvlak.

Tegelijk moeten mensen met een bescheiden inkomen, singles, starters en senioren betaalbare en kwaliteitsvolle woningen vinden. Hiertoe versterken we bestaande instrumenten zoals de sociale woningmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor, maar werken we ook nieuwe, creatieve oplossingen uit.

Ook interessant