Cijfers tonen aan: Mechelen heeft een gezond winkelcentrum

Nieuwe cijfers van Locatus bevestigen dat het goed gaat met het Mechelse handelsapparaat. Net zoals de voorgaande jaren dalen de leegstandscijfers in de Dijlestad. Ook andere cijfers zoals de bezoekersaantallen, bestedingscijfers en de cijfers van de Shopping Shuttle tonen een positieve evolutie.

Elk jaar publiceert vastgoedadviseur Locatus de leegstandsmonitor. Die toont aan hoe het gesteld is met de leegstand in Vlaanderen. Net zoals vorige jaren zet de dalende trend van de leegstand in Mechelen zich verder. Het is een bewijs van de vastberadenheid van het stadsbestuur om een gezond en dynamisch handelscentrum te handhaven.

“Onze stad heeft een duidelijke visie op het verminderen van leegstand, wat zich vertaalt in deze positieve trend. Weinig leegstand betekent dat ondernemers geloven in het potentieel van onze stad. Dit getuigt van de aantrekkingskracht van Mechelen als winkelstad en de kracht van samenwerking tussen de stad en lokale ondernemers. We hebben geïnvesteerd in een uitnodigende publieke ruimte, denk maar aan de belevingsstrook op de IJzerenleen de heraanleg van de Geitestraat en de opwaardering van de Onze-Lieve-Vrouwestraat tot winkel-wandelstraat.  Het is de optelsom van al die zaken die van Mechelen een plek maakt om te komen winkelen en iets te eten of drinken”, klinkt het bij burgemeester Bart Somers.

In 2022 bedroeg het leegstandspercentage op basis van het aantal handelspanden in Mechelen 10,5 %. Recente cijfers tonen aan dat deze leegstand is afgenomen tot 9,9 %. Ook de leegstand op basis van de totale winkelvloeroppervlakte is gedaald van 9,7 % naar 8,3  %. Deze daling is op straatniveau het meest merkbaar in de Onze-Lieve-Vrouwestraat waar er bijna een halvering is van het aantal leegstaande panden.

“We hebben leegstand op een innovatieve manier aangepakt dankzij o.a. onze samenwerking met de vzw MEST. We maakten onze winkeldriehoek verkeersluw en spelen met onze drie verschillende Shopping Shuttles-routes in op de behoeften van de mensen. Dit is het resultaat van een totaalaanpak. Anderzijds heeft onze stad zich steeds veerkrachtig getoond, met een dynamisch handelscentrum dat zich aanpast aan de uitdagingen van de tijd. De cijfers tonen aan dat Mechelen een stad is waar ondernemingen gedijen en we blijven ons dan ook inspannen om dit vast te houden”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Wanneer we enkel naar de winkelkern kijken, heeft Mechelen een leegstaande winkelvloeroppervlakte van 9%. Daarmee staat Mechelen op een vierde plaats in vergelijking met de andere Vlaamse centrumsteden. Indien het pand waar Decathlon gevestigd was niet mee in de berekeningen zou opgenomen zijn, zou het leegstandspercentage van de winkelvloeroppervlakte dalen tot amper 7%.

Toename handelspanden

In 2019 werden er nog 1.603 handelspanden geteld op Mechels grondgebied, inmiddels zijn dat er 1.678. Ook de totale winkelvloeroppervlakte steeg over deze periode van 203.780 m² naar 265.554 m², o.a. door de ontwikkeling van het succesvolle retailpark Malinas. Desondanks de toename van het aantal panden en de winkelvloeroppervlakte ten opzichte van vijf jaar geleden, slaagt de stad erin het leegstandspercentage verder te laten dalen.

Bezoekers, bestedingen en Shopping Shuttle records

Naast de cijfers van Locatus zijn er ook een aantal andere indicatoren die de vitaliteit van het Mechels handelsapparaat aantonen, zoals bezoekersaantallen, bestedingscijfers, en de cijfers van de Shopping Shuttle. Zo zien we zowel voor de unieke bezoekers als voor de unieke kopers aan het kernwinkelgebied een stijgende trend.

“Het zijn stuk voor stuk belangrijke barometers die iets vertellen over de conditie van de stad. We telden meer unieke bezoekers dan vorig jaar in onze binnenstad. Ook het aantal financiële transacties die uitgevoerd werden bij de handelaars kende een positieve evolutie en daar draait het uiteindelijk om voor onze handel en horeca”, aldus Greet Geypen.

De Shopping Shuttle kon vorig jaar enkele records breken. Dat is ook in de cijfers merkbaar. Zo werden er vorig jaar op een gemiddelde zaterdag 1.273 passagiers vervoerd. Nooit eerder maakten er zoveel mensen gebruik van de gratis pendeldiensten. Een opmerkelijk verschil met 2022 toen er ‘s zaterdags nog gemiddeld 805 passagiers werden vervoerd.

"De cijfers van Locatus bevestigen wat we dagelijks ervaren in Mechelen: onze stad floreert als een bruisend winkelcentrum. De dalende trend in leegstand is bemoedigend, maar het zijn vooral de groeiende bezoekersaantallen en het succes van de Shopping Shuttle die aantonen dat Mechelen niet alleen aantrekkelijk is voor inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten de stadsgrenzen", besluit Bart Somers.