Elke Mechelse deelgemeente heeft nu eigen digibankpunt

Opening in Heffen zet teller op tien  

Met de oprichting in Heffen vervult de stad Mechelen de ambitie om voor elke deelgemeente een digibankpunt te organiseren. Hierdoor kunnen mensen steeds dicht bij huis naar een centrale locatie voor al hun digitale vragen. Maar hier blijft het niet bij. Tegen eind dit jaar zullen er nog acht digibankpunten bijkomen. Zo realiseren we er in totaal achttien. De stad zet op deze manier in op een toegankelijke ondersteuning, zodat elke digitale hulpvraag op de juiste plaats terechtkomt. 

“Er zijn altijd drempels om hulp te vragen, zeker wanneer het gaat om digitale ondersteuning. Met de oprichting van de digibankpunten zetten we er daarom op in om deze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de Mechelaar te brengen. In samenspraak met de klankbordgroep hebben we verschillende locaties bepaald, daar waar veel Mechelaars samenkomen. De eerste tien kennen een geografische spreiding, de volgende acht vullen aan daar waar de toeloop het hoogst is. Sinds de start van het aanbod in april 2023 konden we al 784 personen ondersteunen met een hulpvraag. Dit gaat van het ontwikkelen van digitale vaardigheden tot het uitlenen van laptops of gsm’s. Zo werden er al 325 toestellen uitgeleend. Met veel dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten als coach of technicus. Zonder hen kunnen we met dit project nooit zulke mooie resultaten als nu boeken”, zegt schepen van slimme stad Rina Rabau Nkandu. 

Digibankpunten

Bij de digibankpunten vind je een vorming of ondersteuning op maat met betrekking tot digitale vaardigheden. Mensen met weinig of geen ervaring met computers of internet, die wel nood hebben aan hulp met bijvoorbeeld het gebruik van Itsme of Mijn Burgerprofiel, kunnen hier terecht. Je vindt digibankpunten op de volgende locaties: 

  • Sociaal Huis 
  • Huis van de Mechelaar 
  • VDAB Mechelen 
  • Digibankatelier 
  • Hombeek 
  • Leest 
  • Heffen 
  • Battel 
  • Walem 
  • Muizen

Mensen die gebruik maken van de digibankpunten zijn senioren, mensen met een laag inkomen, kortgeschoolden, mensen met een beperking, nieuwkomers en werkzoekenden. Maar wat deze mensen vooral delen is een verhoogd risico op digitale uitsluiting. Wanneer je niet bereikbaar bent met een telefoon of je weet niet hoe mail te gebruiken of hoe je digitaal een doktersafspraak kan inplannen, dan dreig je al heel snel uit de boot te vallen. De dienstverlening van de digibankpunten ondersteunt deze mensen om terug aansluiting te vinden op een gedigitaliseerde samenleving.

“We zetten alles op alles om een kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en breiden het project verder uit met die ambitie. Digitale vaardigheden zijn vandaag de dag zodanig essentieel om mee te draaien in de samenleving, we zetten er dan ook op in om breed een vorming te voorzien. Ook de eigen medewerkers van de stad die een niet-bureaujob uitvoeren leiden we op met betrekking tot digitale vaardigheden via LIGO, het centrum voor basiseducatie”, zegt schepen van slimme stad Rina Rabau Nkandu.  
 
Tegen eind april komen er vijf wijken bij, met name Arsenaal, Brusselpoort, Gandhiwijk, Oud Oefenplein en Nekkerspoel. Om hierin te slagen zijn verschillende vrijwilligers nodig. “Vandaag zetten 23 mensen zich in als vrijwilliger, 17 als digibankcoach en 6 als digibanktechnicus. Deze mensen tonen de weg in de digitale omgeving en onderhouden de toestellen die we uitlenen. Gemotiveerde vrijwilligers die in deze buurten wonen kunnen zich steeds aanmelden, het is een nuttige tijdsbesteding om mensen uit jouw omgeving onmiddellijk te kunnen helpen”, aldus schepen van slimme stad Rina Rabau Nkandu.

Om de drempel te verlagen organiseren de digibankpunten ook het digi-doe-uurtje. Dit zijn informele momenten waar mensen kunnen binnenwandelen, onderling ervaring uitwisselen met een vrijwilliger en kijken wat de mogelijkheden zijn van een onlinewereld. Het onderling contact in een veilige context zorgt ervoor dat deelnemers aan elkaar vragen gaan stellen, maar ook zelf elkaar gaan helpen. “Spontane ontmoetingen als deze zorgen ervoor dat mensen in hun kracht staan en met meer vertrouwen een stap kunnen zetten in de digitale wereld”, besluit schepen van slimme stad Rina Rabau Nkandu.

Nuttige links