Extra financiële ondersteuning voor alleenstaande ouders met minderjarige kinderen

De federale overheid maakt bijkomende middelen vrij in de zgn. referentiebudgetten (REMI) ter ondersteuning van personen in kwetsbare situaties. De lokale besturen bepalen zelf hoe deze in te zetten. Speerpunt van het Mechels beleid is de strijd tegen kinderarmoede, daarom gebruikt Mechelen deze middelen om kwetsbare, alleenstaande ouders extra financieel te ondersteunen. Vanaf nu komen alle alleenstaande ouders met minderjarige kinderen in aanmerking. 

"Dankzij de bijkomende REMI-middelen van de federale overheid kunnen we weer een belangrijke stap zetten in ons kinderarmoedeplan. In Mechelen leggen we namelijk heel bewust de focus op alleenstaande ouders. De financiële stress wegnemen van een kwetsbaar gezin komt niet alleen ten goede aan de ouders, maar vooral ook aan de jonge kinderen. Zo doorbreken we de vicieuze cirkel van armoede. Inkomen is nog steeds de sterkst bepalende factor of een gezin in armoede leeft, naast werk en opleiding. De bijkomende REMI-middelen laten toe om in de begeleiding en ondersteuning vanuit ons Sociaal Huis de zorg om een voldoende menswaardig inkomen helemaal weg te nemen bij de meest kwetsbare Mechelaars die ondersteuning nodig hebben: alleenstaande ouders, en in het bijzonder moeders. Onderzoek toont aan dat het risico op kwetsbaarheid bij kinderen en problemen in hun ontwikkeling vier keer zo groot is bij alleenstaande moeders”, aldus schepen voor sociale zaken en welzijn Gabriella De Francesco. 

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI) 

REMI is een wetenschappelijk gevalideerde rekentool, om aan de hand van objectieve criteria op te maken wat personen vandaag nodig hebben om te voorzien in de grote behoeften: huisvesting, school, kledij, voeding, gezondheid. Wetenschappers van Thomas More maken op deze grote thema’s ‘consumptiekorven’ op - wat kost het vandaag gemiddeld voor een alleenstaande, klein gezin of groot gezin om naar de winkel te gaan, of kledij te kopen? REMI toetst de theoretische referentiebudgetten af aan de realiteit van een gezin, de reële inkomsten en uitgaven, waarop een indicatie volgt indien een alleenstaande ouder al dan niet een menswaardig inkomen heeft en zo niet, hoeveel het maandelijks tekort bedraagt. Maatschappelijke dienstverleners kunnen deze tool inzetten om na te gaan, voor elke particuliere situatie, wat personen nog extra nodig hebben aan financiële ondersteuning. 

Lokale besturen kunnen autonoom de keuze maken hoe ze de referentiebudgetten willen inzetten. Deze zijn steeds bijkomend op de al bestaande begeleiding van de OCMW’s en zijn in die zin dus niet onvoorwaardelijk. Men kan kiezen voor welk type gezinssituatie ze worden ingezet en of het toegekende bedrag geplafonneerd wordt. “In Mechelen maken we de keuze om de toekenning van het bedrag niet te plafonneren. Wat de rekentool aangeeft dat alleenstaande ouders tekort komen, passen we integraal bij. Een logische keuze in de garantie van een menswaardig inkomen.”, zegt schepen voor sociale zaken Gabriella De Francesco. Periodiek wordt het REMI-dossier van gezinnen herzien, om een verandering in de gezinssituatie in te schatten. 
 
Het toegekende bedrag aan Mechelen van de POD Maatschappelijke Integratie komt van de federale overheid en bedraagt dit jaar 361.707 euro, een 40.000 euro meer dan vorig jaar. De financiële ondersteuning kan toegekend worden vanaf nu tot het einde van het jaar. 
 
“De middelen werden vorig jaar voor de eerste keer toegekend. We konden toen de focus leggen op alleenstaande ouders met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar. Deze zomer werd de doelgroep uitgebreid naar alleenstaande ouders met kinderen in het secundair onderwijs, omdat ook deze groep vaak een financiële druk legt op het gezin. Dankzij de uitbreiding van de middelen kunnen we nu alle alleenstaande ouders met minderjarige kinderen een noodzakelijke extra financiële ondersteuning geven”, aldus nog schepen Gabriella De Francesco.