Heraanleg straten in buurt Donkerlei zal in vijf fases gebeuren

Start voorzien op 15 april 2024

Stad Mechelen neemt de buurt Donkerlei duchtig onder handen. Sinds 2010 werd er al gesleuteld aan de plannen om enkele straten te vernieuwen en gisteren werd het definitieve ontwerp en de aannemer voorgesteld aan de buurtbewoners. De start van de werken staat gepland op 15 april 2024.

In 2011 waren de Generaal De Ceuninckstraat en het eerste deel van de Batterijstraat al de beurt en nu is er ook een definitief ontwerp en een aannemer om de rest van het plan af te werken. De volledige heraanleg van de Donkerlei, De Ceuninckstraat, Batterijstraat, Arendonckstraat en Kanonstraat heeft dus even op zich laten wachten. Het definitieve ontwerp telt 56 bomen en 91 fietsnietjes, verdeeld over de vier straten. Om hiervoor ruimte te voorzien is het totaal aantal parkeerplaatsen lichtjes gedaald van 212 naar 206 in het definitieve ontwerp. De parkeerplaatsen worden voorzien van kasseien met een groene voeg om de waterinfiltratie te maximaliseren.

Schepen van openbare werken, Patrick Princen, licht toe: “Ook in deze straten wordt er een nieuwe gescheiden riolering geplaatst, waarbij regenwater zijn eigen aparte rioleringssysteem krijgt en dus terug de grond in kan dringen en de grondwaterspiegel op pijl houden. Naast de waterdoorlatende rioolbuizen voor het regenwater, is er ook gedacht aan waterinfiltratie op het oppervlak door kasseien met groene voegen. Er komen daarbovenop 56 bomen en we zetten ook in op vergroening langs de gevels met tegeltuintjes en groenslingers, die de buurtbewoners kunnen aanvragen. Zo kan water wegsijpelen, komt er meer groen in straat en behouden we zo goed als alle parkeerplaatsen. Op die manier werd het ontwerp van 2015 aangepast aan de hemelwaterrichtlijn en onze ambities om koelere, schaduwrijkere klimaatbestendige straten aan te leggen.”

Op vlak van verkeerscirculatie werd het plan van het voorontwerp aangehouden. De Donkerlei wordt een straat met tweerichtingsverkeer tussen de Oude Liersebaan en de Batterijstraat. Die laatste wordt vervolgens een enkelrichting richting de Generaal de Ceuninckstraat. De andere straten behouden hun rijrichtingen zoals vandaag van toepassing is. Gezien het smalle profiel worden de Donkerlei (vanaf kruispunt met Batterijstraat), Arendonckstraat en Kanonstraat ingericht als een woonerf. Op die manier is er genoeg ruimte om te parkeren langs beide kanten van de weg en is er ook nog voldoende ruimte over voor hulpdiensten. Voetgangers kunnen dan ook gebruikmaken van de volledige straat.

“Er komen maar liefst 91 fietsnietjes bij, in het voorontwerp waren dit er nog maar 34,” zegt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Op vraag van de buurtbewoners is dit aantal dus opgetrokken. Dit is een goede zaak, gezien de hoeveelheid fietsen in de straat en de nu nog beperkte parkeerruimte voor fietsen. Daarnaast gaven de buurtbewoners ook aan dat het handig zou zijn om fietsnietjes te hebben rond de kruispunten. Dit verhoogt immers de zichtbaarheid en dus ook de verkeersveiligheid in de straten.”

Voor deze vernieuwing werd er in het najaar dan ook een aannemer gevonden. Rega Infra NV zal de handen uit de mouwen steken om de straten te vernieuwen. De volledige kost komt neer op 4.600.818,28 euro, waarvan een deel betaald wordt door Pidpa voor het plaatsen van een gescheiden riolering met waterdoorlatend materiaal voor het regenwater. Stad Mechelen betaalt dan het overige gedeelte, 901.267,21 euro. De eerste fase van de werken gaat op 15 april 2024 van start en de vijfde en laatste fase zal afgerond worden in oktober 2025.

Vijf fases

In de eerste fase zullen er rioleringswerken zijn aan de kruispunten van de Kanonstraat en Arendonckstraat met de Liersesteenweg en zal ook het voetpad tussen deze kruispunten aan de oneven kant worden heraangelegd. Deze fase loopt van 15 april tot 8 mei 2024. Fase twee, die van mei tot november 2024 zal lopen, focust op de Kanonstraat en het eerste deel van de Donkerlei. In de derde fase wordt er gewerkt aan het tweede deel van de Donkerlei en het tweede deel van de Arendonckstraat. Het laatste deel van de Donkerlei en de Batterijstraat worden dan in de vierde fase aangepakt. In de laatste en vijfde fase wordt nog het eerste deel van de Arendonckstraat afgewerkt. Deze laatste fase zal worden afgerond in oktober 2025. De tijdlijn van de werken zijn uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene toestanden en het weer.

“Tijdens de verschillende fases van de werken zullen er in bepaalde straten tijdelijk minder parkeerplaatsen zijn,” licht schepen Vandersmissen toe. “Om een oplossing te bieden voorzien we tijdelijk extra parking op de buurtparking bij Sporthal Donkerlei. Ook de parking van Telenet zal na de kantooruren te gebruiken zijn met een badgesysteem. We zijn ook in gesprek met de Euroshop om ook nog extra parkeerruimte te voorzien op hun parking.”

Er zal ook een verandering komen in de verkeerscirculatie tijdens de vijf fases van de werken doordat de straten waar gewerkt wordt volledig worden afgezet. In de eerste fase van 15 april tot 8 mei wordt doorgaand verkeer omgeleid via de N1(Antwerpsesteenweg) en wordt de rijrichting van Generaal De Ceuninckstraat omgedraaid. De zone tussen de Kerkhoflei en de Kanonstraat blijft bereikbaar via de R6. Ook de bussen van De Lijn zullen de omleidingen via de Eikestraat en N1 aanhouden. Volgens dezelfde principes zullen ook in volgende fases sommige zijstraten van richting veranderen of uitzonderlijk tweerichtingsverkeer toelaten. Te voet of met de fiets aan de hand, kan je wel nog de straten betreden waar er gewerkt wordt.

Extra vergroening

Bewoners kunnen zowel tegeltuintjes als groenslingers aanvragen. De aannemer zal dan tijdens de werken uitsparingen voorzien voor de aangevraagde tegeltuintjes en groenslingers. Bij een aanvraag voor een tegeltuintje is er keuze voor het formaat en de zaaimix die de ontharde aarde zal opfleuren. Bij het aanvragen van een groenslingers moet je wel de goedkeuring hebben van je overbuur. Daarna zal er ook nog voor de werken een inspectie van de gevels volgen. Het uiteindelijk plaatsen van de groenslinger is dan voor na de werken. Jouw tegeltuintje en/of groenslinger kan je best voor eind april aanvragen via deze link.  

“Bomen, schaduw en koelte worden in stedelijk gebied steeds belangrijker. De 56 bomen zijn dan ook van onschatbare waarde. Voor nog meer verkoeling en vergroening werken we samen met de buurtbewoners. Ze gaven al aan dat meer groen en gezelligheid zeker welkom is en dat kunnen we samen waarmaken met een aanvraag van een tegeltuintje of groenslinger. Of zelfs beide”, besluit schepen Princen.

Meer informatie over de actuele omleidingen en de werken: https://www.mechelen.be/stadsvernieuwing/donkerlei

Tegeltuintjes en groenslingers aanvragen: https://www.mechelen.be/stadsvernieuwing/donkerlei/ontharding