Het Predikheren bruist als nooit tevoren

De Mechelaar weet Het Predikheren steeds meer te vinden als ontmoetingsplaats, om deel te nemen aan verrijkende activiteiten, of een expo te bezoeken. Het Predikheren is niet louter meer een stille plek om een boek te ontlenen. Het is van 2005 geleden dat er nog zoveel geldige lidmaatschappen, actieve leden en gebruik van de zalen waren als vandaag. Het is een plaats die ruimte kan bieden voor inspiratie en innovatie, niet louter meer een stille plek om een boek te ontlenen. Een huiskamer voor de 21e eeuw.

Het Predikheren zet volop in op een kruisbestuiving van ideeën, en dat zien we duidelijk terug in de cijfers. Niet alleen halen we een topscore qua actieve leden, evenementen en uitleningen, maar we spreken ook steeds meer nieuwe mensen aan, zoals schoolgaande jeugd of anderstalige nieuwkomers. We maken de vier fundamenten van Het Predikheren ontzettend goed waar: ruimte bieden aan inspiratie, leren, ontmoeting en innovatie.”, aldus schepen voor cultuur Björn Siffer

Een stijgende lijn

Het Predikheren is sinds 2019 de nieuwe stadsbibliotheek van Mechelen. De corona-periode die startte in 2020 heeft een serieuze dip teweeggebracht in bezoekersaantallen en aantal ontleningen. Maar vandaag is deze trend volledig gekeerd. Sinds 2021 blijft het totaal aantal ontleningen stijgen, in 2023 klokten we af op 392 262 ontleningen. De bibliotheek heeft ook het hoogste cijfer aan lidmaatschappen sinds 2006, 18 533, en er lenen steeds meer mensen e-boeken uit: 14 273 in 2023. In november 2023 werd ook de magische kaap overschreden van één miljoen boeken die ingeleverd werden via de inleverbus.

Een nieuw publiek

Hedendaagse bibliotheken zijn plaatsen voor ontmoeting, informatie en cultuur, met boeken als kapstok voor de werking. Het is een open huis voor alle burgers, met aandacht voor activiteiten en evenementen op maat. De cijfers tonen aan dat ook deze doelen behaald worden. Zo gaat het aantal activiteiten voor jongeren en voor anderstalige nieuwkomers in stijgende lijn. Er zijn ook 248 boekpakketten voor klassen uitgedeeld en 375 rondleidingen door de jeugdbib geweest. Het Predikheren zet in op wekelijkse Voorleeszondagen, nationaal leesbevorderende projecten zoals de Jeugdboekenmaand en de Voorleesweek en cureert een aantrekkelijke collectie Young Adults literatuur.

In september startte een proefproject waarbij deelnemende OKAN of NT2 klassen op rondleiding kwamen en de individuele deelnemers gratis lid konden worden van de bibliotheek. Op deze manier werden reeds 67 inschrijvingen gerealiseerd. Ook is er een taalplein voor kinderen en een uitgebreide collectie aan prentenboeken in verschillende talen. Maar nog opvallender is de stijgende lijn in het gebruik van de zalen door externen en samenwerkingen, in 2023 meer dan 700 keer. De buitenwereld weet de bib te vinden en trekt een nieuw publiek aan.

“De collectie van de bib vormt het startpunt van het gesprek, het doet dan ook deugd dat we, zelfs in een compleet gedigitaliseerde wereld, mensen kunnen verleiden om zich terug te trekken in de verstilling van een boek. Maar ook dat het verhaal daar niet stopt, dat we werken aan talige vaardigheden, kritische reflectie, ontmoeting en verruiming. Dit alles maakt van Het Predikheren een volwaardige bibliotheek voor de 21e eeuw.”, aldus schepen voor cultuur Björn Siffer.