Mechelen is een kansenfabriek

DEEL
REACTIES
0

Onderwijs, werk en sociaal beleid zijn belangrijke hefbomen: we zetten er volop op in.

Onderwijs is de belangrijkste hefboom in de emancipatie en de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We merken echter dat te veel van deze jongeren uit de boot vallen. Een watervalsysteem, schoolmoeheid, ongekwalificeerde uitstroom zijn vaak de gevolgen. Dit beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt en ook hun verdere perspectieven op maatschappelijke participatie. 

Mechelen is vandaag een middenmotor onder de steden inzake werkloosheid. Onze ambitie moet zijn om bij de beste vier steden van Vlaanderen te behoren. Want meer mensen aan de slag is de beste manier om welvaart te creëren voor onze gezinnen, kansarmoede en bestaansonzekerheid terug te dringen, actief deel te nemen aan het maatschappelijke gebeuren, menselijke contacten op te bouwen en eigenwaarde te versterken.

In Mechelen telt elke mens. We zijn een welvarende stad met een gemiddeld inkomen dat hoger ligt dan dat van Vlaanderen. Maar in onze stad leven ook tal van mensen in armoede en bestaansonzekerheid, met hulp- en zorgnoden. Mechelen wil deze mensen niet aan hun lot overlaten. We willen hen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben.

Een stad die diversiteit omarmt moet bijzondere aandacht hebben voor mensen met een fysieke beperking. Deze stadsgenoten ondervinden vaak problemen van toegankelijkheid. Vaak is het vinden van een aangepaste woning erg moeilijk

onderwijs
werk
sociaal beleid
mensen met een beperking

Ook interessant