Laadinfrastructuur Mechelse INDIGO-parkings stijgt exponentieel

De Mechelse laadinfrastructuur, onder meer in de INDIGO-parkings, is vorig jaar substantieel uitgebouwd en wordt ook steeds meer gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid en parkingbeheerder INDIGO. De Dijlestad is op dit moment eén van de voortrekkers qua laadinfrastructuur in Vlaanderen. “De uitbouw van onze laadinfrastructuur is een logisch en doordacht verhaal waarbij we anticiperen op de toekomst.”

“Van bij de opkomst van elektrische wagens hebben we de vlucht vooruit genomen en ons laadpalennetwerk gefaseerd en gestructureerd uitgebouwd,” vertelt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Daar beginnen we nu steeds duidelijker de resultaten van te zien. Het gaat snel, dat zien we in de cijfers. In Mechelen zitten we momenteel op 115% van de laadbehoefte tegen 2025. Het is belangrijk dat we hier blijvend op inzetten. Als populaire en centraal gelegen centrumstad is het belangrijk over een goed uitgebouwd laadpuntennet te beschikken."

“INDIGO biedt op dit moment over heel België 929 laadpunten aan, goed voor 6% van alle publiek toegankelijke laadpunten in ons land. Daarvan bevinden er zich 92 in Mechelen,” zegt Koen De Houwer, regiomanager van de INDIGO Group. “En dat is niet zomaar. Het aantal elektrische laadpunten, verdeeld over onze 7 parkings, vertegenwoordigt  bijna 10% van ons totaal aantal laadpunten in België.  Dit weerspiegelt de groeiende vraag naar duurzaam vervoer in deze stad, ook in vergelijking met andere steden.”

De cijfers geven een grote toename van het aantal laadbeurten in de Mechelse parkings weer. “In 2023 hebben 30.000 bezoekers hun voertuig opgeladen in een van de INDIGO-parkings te Mechelen,” licht schepen Vandersmissen toe. “Parking Grote Markt, de populairste parking van onze stad, springt eruit met meer dan 10.500 laadsessies. Bovendien zien we maand op maand een exponentiële groei. Het aantal Mechelse laadsessies is in januari 2024 meer dan verdubbeld ten opzichte van januari 2023. Dit duidt op een reële behoefte en een belangrijke evolutie van de mobiliteit in onze stad.”

INDIGO wil dan ook in 2024 het aantal laadpunten gevoelig uitbreiden. De Mechelse parkings krijgen er 106 laadpunten bij. Die komen in parking Grote Markt (20), Parking Komet (8), Parking Veemarkt (16), Parking Hoogstraat (6), Parking Kathedraal (6), Parking Tinel (18), Parking Zandpoortvest (20) en Parking Maarten (12). Koen De Houwer: “Met deze ambitieuze plannen anticiperen we op de evolutie van de mobiliteitsbehoeften en willen we onze bijdrage leveren aan het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur.”

Ook buiten de parkings neemt de laadinfrastructuur in Mechelen toe. De stad heeft momenteel 718 laadpunten op haar grondgebied, deelgemeenten meegerekend. Daarvan zijn er 228 publiek, en 490 semi-publiek. Ook het CPE (Charging Point Equivalent), een andere berekening die de Vlaamse overheid hanteert waarin onder meer semipublieke laadpunten en snelladers een verschillende waarde krijgen, toont dat het aantal beschikbare laadpunten in de Dijlestad sterk blijft toenemen. Mechelen steeg van 510 CPE in augustus 2023 naar 676 in januari 2024, een stijging van 33 %.
 
Aantal actieve laadpunten in INDIGO-parkings in 2023:

Parking Grote Markt

20

Parking Komet

8

Parking Veemarkt

20

Parking Hoogstraat

8

Parking Kathedraal

18

Parking Tinel

2

Parking Zandpoortvest

16

 
Extra laadpunten 2024:

Parking Grote Markt

20

Parking Komet

8

Paking Veemarkt

16

Parking Hoogstraat

6

Parking Kathedraal

6

Parking Maarten

12

Parking Tinel

18

Parking Zandpoortvest

20