Magazijncollectie van Mechelse bibliotheek verhuisd naar Depot Rato

De magazijncollectie van de Mechelse bibliotheek Het Predikheren is verhuisd van het oude stadsmagazijn naar Depot Rato. In oktober 2021 gebeurde die beweging ook al eens van de vroegere bibliotheek in de Moensstraat naar het stadsmagazijn. Een deel van de boeken belandde toen in dozen, waardoor ze al die tijd niet beschikbaar waren. Nu is het opnieuw mogelijk om alle materialen waar de bibliotheek over beschikt te ontlenen.

“Het gaat om een collectie van maar liefst drie kilometer lang. Ongeveer 105.600 werken moesten van het stadsmagazijn naar Depot Rato overgebracht worden, en dat op exact de juiste plaats. Geen gemakkelijke klus! Elk rek in het stadsmagazijn kreeg een code. Die code werd overgenomen op de doos waarin het materiaal verhuisd werd en op de juiste plaats in de bibbox van ons erfgoeddepot. Zo wist de verhuisfirma meteen wat waar moest komen. Mijn felicitaties aan het team van Het Predikheren dat deze titanenklus tot een goed einde heeft gebracht”, vertelt schepen van Cultuur Björn Siffer.

“In ons gloednieuwe erfgoeddepot Depot Rato in Muizen heeft de bibliotheekcollectie haar definitieve onderkomen. In de speciaal ingerichte bibbox worden de boeken, poëziebundels, tijdschriften en cd’s in de beste omstandigheden bewaard. Dit moderne depot biedt niet alleen een veilige bewaarplaats voor ons historisch en cultureel erfgoed, maar biedt inwoners en bezoekers ook steeds op aanvraag toegang tot geschiedenis, kunst en kennis”, aldus schepen van Erfgoed en Gebouwen Arthur Orlians.

Passend onderkomen

Tot aan de verhuizing naar Het Predikheren in 2021 maakte het magazijn deel uit van het bibliotheekgebouw in de Moensstraat, maar één binnendeur verwijderd van het publieke gedeelte. “Na de verhuizing heeft de magazijncollectie via een omweg uiteindelijk een passend onderkomen gevonden op de site van de voormalige Société Rateau in Muizen. Waar vroeger turbines en pompen werden gemaakt vinden nu meer dan 100.000 boeken op 3 kilometer rekken een nieuwe verblijfplaats in het herboren Depot Rato”, vult schepen Orlians aan.

De magazijncollectie bestaat uit boeken, poëziebundels, tijdschriften en andere materialen waarvoor om verschillende reden geen plaats meer is in de bibliotheek en die ook digitaal niet beschikbaar zijn. De focus ligt op kunst, geschiedenis, taal- en letterkunde en klassiekers. Leden van de bibliotheek kunnen deze werken enkel lenen door te reserveren. Gereserveerde materialen worden drie keer per week opgehaald en klaargelegd in Het Predikheren: op maandag, woensdag en vrijdag. Schepen Björn Siffer: “Zo is de jeugdboekencollectie in het magazijn een collectie die volop beweegt. Hiermee worden pakketten gemaakt die de Mechelse scholen voorziet van een uitgebreide waaier aan verhalen en weetjesboeken.”

Naast boeken en andere geschreven werken, behoren ook cd’s tot de magazijncollectie. Het grootste deel van de 15.000 cd’s waarover de bibliotheek beschikt, wordt nu opgeslagen in Depot Rato. “In Het Predikheren neemt de cd-collectie nog maar een fractie van de ruimte in die de collectie vroeger in de Moensstraat had. De uitleningen dalen, maar tegelijk kent de collectie nog een vaste groep van luisteraars die we niet in de kou willen laten staan”, aldus schepen Björn Siffer.

160 jaar bibliotheekgeschiedenis

Eén van de paradepaarden van het Depot is de poëziecollectie, 100 meter gedichten in een kleine 10.000 bundels. Opvallend is het aandeel 19e-eeuwse dichtbundels, waaronder 17 delen De dichtwerken (1856) van Bilderdijk. Maar even goed vind je er de doos Unica van Lucebert met facsimilés van bundeltjes voor vrienden, als poëzie in het Mechels van Hendrik Diddens met de onweerstaanbare titel Fabels van de Voddemet : een ongetatoeërde rijmkroniek in het algemeen beschaafd Mechels.

Het grootste deel van de magazijncollectie was de voorbije twee jaar op aanvraag te ontlenen, maar in afwachting van de definitieve verhuizing zaten de collecties taal- en letterkunde, anderstalige romans, poëzie en tijdschriften ingepakt in dozen. Een derde van de magazijncollectie kon daardoor een tijdlang niet ontleend worden.

“Ik ben blij dat de volledige collectie vandaag opnieuw toegankelijk is. De bibliotheek van Mechelen behoort tot het steeds kleiner wordende kransje van bibliotheken mét magazijn. De omvangrijke magazijncollectie is het resultaat van de zorg en toewijding van generaties bibliotheekcollega’s en weerspiegelt 160 jaar, vaak bewogen, bibliotheekgeschiedenis. Er valt zoveel te ontdekken: kleine schatten, grote schatten en zeker voor de rubrieken filosofie, godsdienst, kunst, geschiedenis en letterkunde is onze magazijncollectie de moeite waard”, besluit schepen Björn Siffer.