Mechelen-Noord

DEEL
REACTIES
1
De afgelopen jaren zaten we niet stil in Mechelen-Noord:

√ Een speelbos aan de Oude Antwerpsebaan
√ Nieuwe basisschool De Baan met buurtsporthal
√ Vernieuwing straten op Galgenberg en Katanga
√ Volledige vernieuwing van sociale woonwijk Oud-
Oefen-plein en Otterbeek
√ Nieuwe parken Caputsteen, Donkerlei en Pennepoel
√ Sporthal De Plaon
√ Nieuw diensten- en ontmoetingscentrum met lokalen
voor jeugdwerking
√ Veiliger maken Duivenstraat
√ Volkstuintjes aan Galgenberg
√ Nieuw ziekenhuis
√ ...

Als wij van de Mechelaars de kans krijgen, blijven wij uw wijk verder vernieuwen.

Anders mobiel

We vernieuwen Antwerpse- en Liersesteenweg met veilige, afzonderlijke fietspaden en grote bomen.

Er komen betere voet- en fietspaden en meer fietsenstallingen in de publieke ruimte. We helpen Mechelaars die autogarages tot burenfietsparkings willen omvormen.

Een nieuw busvervoersplan garandeert de mobiliteit van de inwoners van Mechelen-Noord.

Extra buurtparkings zijn nodig in de omgeving van de Generaal De Ceuninckstraat en de Oude Antwerpsebaan.

In het belang van werkende buurtbewoners breiden we de blauwe zone uit tot na 18 uur.

In Mechelen-Noord komt op 150 meter van elke woning een deelauto.

We maken drie fietsassen:

  1. De Vrouwvliet als noordelijke as met een fietspad tot in het industrieterrein Mechelen-Noord.
  2. Een autoluwe fietsas van Tivoli tot Keerdok, via Oud-Oefenplein, Nete- en Rupelstraat en Kantvelde met een fietsoversteekplaats aan de N16 nabij de lus en langs de geplande fietsbrug over de Afleidingsdijle.
  3. Een fietsas van Sabbestraat tot Walemstraat, over Schijfstraat, Oud-Oefenplein, Tivolipark, langs het ziekenhuis en onder de R6.
Vernieuwen

Het bos op Kauwendaal wordt volledig behouden en verder uitgebreid als stadsbos.

Wanneer we de versleten woonblokken op Neerheide vervangen, maken we het Pennepoelpark dubbel zo groot (tot aan de sporthal).

We geven de leegstaande site Carrefour-Noord een nieuw leven
met plaats voor betaalbaar wonen en een stadspark.

Racing Mechelen blijft een sportsite. We werken met de club aan een nieuwe toekomst, eventueel samen met andere sportactiviteiten.

Samenleven versterken

Ook Otterbeek krijgt zijn Pleinmakers: mensen die er tijdelijk wonen en zorgen voor meer leefbaarheid, sociale samenhang en wederzijds respect.
We bestrijden segregatie, dulden geen discriminatie en voeren praktijktesten in op huur- en arbeidsmarkt.
Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.
We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huiswerkbegeleiding.
Mensen in armoede helpen we naar werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en pakken hun moeilijkheden mee aan. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.
We ondersteunen buurtwinkels, zodat mensen er hun dagelijkse inkopen kunnen doen.

Veiligheid

Een wijkteam van 15 tot 20 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Noord (Nekkerspoel en Mechelen-Noord) actief zijn. De wijkagenten moeten bekend zijn en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Gabriella de Francesco
Groen • Plaats 2
woont in de Generaal De Ceuninckstraat. Ze is projectleider van Volt38, een kinderopvang aan het Caputsteenpark voor werkzoekende moeders.

Nils Roofthoofd
Open VLD • Plaats 20
woont op de Antwerpsebaan. Hij was jarenlang leider bij Scouts Heilig Kruis, is als archivaris van Kadoc verbonden aan de KULeuven en is voorzitter van Jong VLD.

Liana Davtyan
Open VLD • Plaats 22
woont op de Oscar Van Kesbeeckstraat. Ze is student Internationale Betrekkingen en Diplomatie en erg actief in de Mechels-Armeense gemeenschap.

Arthur Orlians
Open VLD • Plaats 23
woont in de Elfenstraat. Hij doet na zijn master Politieke Wetenschappen nog een postgraduaat Fiscale Planning en werft als vrijwilliger actief fondsen voor kankeronderzoek.

 

 

 

Reacties

Ook interessant