Mechelen-Zuid

DEEL
REACTIES
1

De afgelopen jaren zaten we niet stil in Mechelen-Zuid:

√ Facelift van de Brusselsesteenweg
√ Nieuwe voetpaden Geerdegemdries,
√ Zwartklooster-, Barbelgem- en Heisegemstraat
√ Fietspad Egide Walschaertsstraat
√ Stadstuin in de Hoveniersstraat
√ Aankoop speelbos voor Chiro Pius X
√ Fietsverbinding van Hombeeksesteenweg naar Vrijbroekpark
√ Nieuwe lokalen voor de kinderwerking Vennekant.
√ Vernieuwde speeltuin Brusselsesteenweg
√ Trajectcontrole en vrachtwagensluis op Hombeekse-
en Brusselsesteenweg
√ Renovatie 100 sociale appartementen op de Kruisbaan
√ Nieuwe woonwijk aan Guldendal
√ Veilige schoolomgeving met octopuspalen
√ Participatietraject voor circulatie rond Huyghebaert
Afspraken worden uitgevoerd in twee fasen
√ ...

En als het van ons afhangt, blijven wij uw wijk verder vernieuwen.

Anders mobiel

We vernieuwen onder meer het tweede deel van de Brusselsesteenweg, de Stuivenbergbaan en de Pareipoelstraat.
De zwakke weggebruiker staat daarbij centraal.

In overleg met de bewoners weren we het verkeer voor de industriezone uit de woonstraten.

Er komen betere voet- en fietspaden en meer fietsenstallingen in de publieke ruimte. We helpen al wie autogarages tot burenfietsparkings wil omvormen. De Hombeeksesteenweg krijgt afgescheiden fietspaden tot de Eggestraat. Een fietsbrug aan Comet verbindt stadscentrum en Vrijbroekpark.

In het belang van werkende buurtbewoners breiden we de blauwe zone uit tot na 18 uur.

Mechelen-Zuid krijgt op 150 meter van elke woning een deelauto.

Er komen drie nieuwe buurtparkings

  • Aan de Vennekant
  • In de buurt van de Rembert Dodoensstraat
  • In het binnengebied aan de Brusselsesteenweg (samen met het park)
Vernieuwen

We vervangen de woonblokken van de Vennekant door moderne sociale laagbouw en breiden de speelruimte voor
de kinderwerking uit.

We bewaken de woonkwaliteit en pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkers aan.

De oude bedrijven aan Guldendal krijgen een nieuw leven als site voor wonen en werken.

Het Vrijbroekpark wordt uitgebreid tot aan de Uilmolenweg. De gronden over P&G worden ontwikkeld als sportsite.

Een tweede parkenplan

We vergroenen verder met maar liefst drie nieuwe parken:

  • In het binnengebied tussen Brusselsesteenweg, Vaart- en Sint-Jan Berchmansstraat door het bundelen van de garageboxen.
  • Waar nu de Brusselsesteenweg ligt, van de Passade tot de lichten van de Jubellaan. Die weg verdwijnt als de nieuwe tangent in dienst wordt genomen.
  • Tussen Zemstbaan en Brusselsesteenweg.

Op Stuivenberg realiseren we een stadsbos van vijftig hectare, het dubbele van vandaag. Er komen maar een beperkt aantal woningen.

We behouden ten minste 80% van de groene buffer aan Technopolis. Het meest waardevolle groen blijft integraal. Het speelbos aan Pius X breiden we uit.

Samenleven versterken

We bestrijden segregatie, dulden geen discriminatie en voeren praktijktesten in op huur- en arbeidsmarkt.

Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huistaakbegeleiding.

Mensen in armoede helpen we naar werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en pakken hun moeilijkheden mee aan. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

We ondersteunen buurtwinkels, zodat mensen hier hun dagelijkse inkopen kunnen doen.

Veiligheid

Een wijkteam van 15 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Zuid (Tervuursesteenweg en Mechelen-Zuid) actief zijn. De wijkagenten zijn bekend en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren,
die we dan in de bloemetjes zetten.

 

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Jan Simons
M+ • Plaats 7
Jan is vandaag manager bij Lamot Congres- en Erfgoedcentrum. Hij is tevens betrokken bij Foundation Mechelen en Sjarabang. Hij engageert zich ook nadrukkelijk rond sociale thema’s en zet zich bij Anvasport in voor sport door mensen met een motorische handicap. 

Björn Siffer
Groen • Plaats 8
woont op de Stuivenbergvaart. Hij is schepen van Cultuur en Toerisme. Voordien was Björn woordvoerder en coördinator bij het Humanistisch Vrijzinnig Verbond.

Laura Cornette
Open VLD • Plaats 19
woont in de Jeanne Hellemansstraat. Zij is voorzitter van Open VLD Mechelen en coördinator van een actie die speelgoed inzamelt voor kansarme kinderen.

Mats Walschaers
Open VLD • Plaats 21
woont in De Noterstraat. Hij is medebezieler van jeugdhuis JOKO, actief bij Sporting Mechelen en verbonden aan de VUB als assistent micro-economie.

Aylin Eke
Open VLD • Plaats 25
woont in de Kleine Bareelstraat. Zij is manager bij Lamot en één van de bezielers van FC Suraye.

Peter Beurghs
Open VLD • Plaats 29
woont in de Ridder Dessainlaan. Hij is ondernemer, global accountmanager bij Arrow en actief betrokken bij het sociale gebeuren rond KV Mechelen.

Frie Niesten
Groen • Plaats 36
woont op de Brusselsesteenweg. Hij is apotheker op rust, OCMW-raadslid en voorzitter van het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee.

 

Reacties

Ook interessant