Mechelen beslist samen

DEEL
REACTIES
0

Mechelen heeft de voorbije jaren sterk ingezet op informatie, participatie en cocreatie van het beleid. 

Soms ging het om eenmalige experimenten, andere keren om duurzame projecten.

Zo werkten we onder meer met jaarlijks terugkerende, algemene bewonersvergaderingen in alle wijken en dorpen. Burgers konden zelf beslissen over de prioritaire projecten in hun buurt. 

De invulling van de nieuwe bibliotheek en museum Buysleden kwam tot stand door middel van referentiegroepen met geëngageerde burgers. In de wijk Nekkerspoel werd een groot participatieproject opgestart met ambassadeurs per straat, met een groot referendum, twee actiegroepen en budgetgames. Straten werden heraangelegd met actieve cocreatie van buurten. 

Mechelenmakers krijgen ondersteuning en middelen om hun sociale cohesieprojecten uit te voeren. Bij de aanleg van parken en tuinen worden steeds intensieve participatietrajecten doorlopen.

Die aanpak heeft heel positieve effecten op de stedelijke cultuur. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse stadsmonitor. Nergens is het vertrouwen in het stadsbestuur zo groot als in Mechelen. De bereidheid om mee te praten met het stadsbestuur is tussen 2008 en 2017 in Mechelen opvallend gestegen van 38% (de laatste plaats op 13 centrumsteden) naar 48% (derde beste stad). De tevredenheid over het consulteren van inwoners is nergens hoger dan in Mechelen. Na Antwerpen zijn er ook nergens zoveel digitale contacten tussen burger en lokale overheid als in Mechelen.

We willen Mechelen de komende jaren verder uitbouwen tot het partipicatielabo van Vlaanderen. We willen behouden wat reeds goed werkt, versterken wat beter kan en experimenten die goed resultaat opleverden duurzaam maken. Tegelijk willen we flexibel blijven experimenteren.

Participatie en cocreatie is immers op de eerste plaats een instelling, meer dan een methode: de bereidheid je kwetsbaar op te stellen, op zoek te gaan naar knowhow en creativiteit in de stad, de bereidheid bij te sturen, de wil om te luisteren, de flexibiliteit bij te sturen, de wijsheid om doel en middel van elkaar te scheiden.

Al onze voorstellen over participatie en cocreatie vind je hier

Ook interessant