Mechelen breidt aantal cambiowagens uit tot 130

Deelwagenaanbieder Cambio en stad Mechelen zullen het komende jaar 16 nieuwe wagens bijplaatsen in de Dijlestad, het succesverhaal van Cambio in Mechelen blijft groeien. Het Mechelse stadsbestuur besliste maandag immers om de samenwerking met Cambio verder uit te breiden en te verankeren. “Het totale aantal cambiowagens in onze stad komt daarmee op 130. “Onze aanbodgerichte aanpak slaat aan, meer en meer mensen vinden hun weg naar deelmobiliteit.”  


“Mechelen was één van de early adopters van deelwagens in Vlaanderen,” vertelt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Onze samenwerking met Cambio gaat al tot 2006 terug, toen er 3 deelauto’s op ons grondgebied stonden en er amper enkele tientallen gebruikers waren. Ondertussen telt Cambio in Vlaanderen meer dan 38.000 actieve gebruikers, waarvan 2750 in Mechelen. Het kantelpunt kwam er in 2019, toen we het geweer van schouder veranderden en beslisten om het aanbod in onze stad gevoelig uit te breiden om zo, samen met andere flankerende maatregelen, de drempel maximaal te verlagen. Met succes, onze stad was vorig jaar goed voor maar liefst 42 900 ritten.  Een recente bevraging leert dat de Mechelse gebruikers ook heel tevreden zijn over deze realisaties. De Mechelse cambiowagens legden in totaal 2,5 miljoen kilometer af. We behoren daarmee tot de koplopers in Vlaanderen, en blijven verder jaar na jaar groeien.”
 
Mechelen ziet de groei van deelmobiliteit jaar na jaar toenemen. De laatste 4 jaar is het aantal deelwagens zelfs meer dan verdubbeld. “Cambio plaatst dit jaar al zeker 11 wagens bij. De stad voegt daar binnen de raamovereenkomst nog vijf extra wagens aan toe. Daarmee klokt het aantal cambiowagens op Mechels grondgebied dit jaar af op 130, verspreid over 45 standplaatsen over ons hele grondgebied, deelgemeenten incluis,” aldus schepen Vandersmissen. “Bovendien groeit het aantal elektrische wagens de jongste jaren substantieel. In 2020 reden hier drie elektrische Cambiodeelwagens rond, vandaag zijn dat er 31. Door onze raamovereenkomst te bestendigen kan Cambio haar aanbod verder uitbreiden.”

Uitbreiding aanbod

De raamovereenkomst werd maandag uitgebreid en staat in voor een versnelde groei en een uitbreiding van het aanbod aan deelwagens. De overeenkomst was al goed voor het bijplaatsen van 40 wagens waaronder heel wat elektrische wagens maar ook andere voertuigen dan de standaardmodellen. Naast de compacte stadswagens kwamen er onder meer ruime auto’s met negen zitplaatsen of een grote kofferruimte en ook 2 leswagens.

“Sinds deze bestuursperiode werken we vanuit een aanbodgerichte aanpak,” voegt Vandersmissen nog toe. “Door proactief een ruim en gediversifieerd wagenpark op heel wat standplaatsen aan te bieden, verlagen we de drempel en anticiperen we op groei. Deze aanpak werpt nu vruchten af. Om mensen de overstap van een eigen wagen naar deelauto’s te laten maken, is het belangrijk om een aantrekkelijk en praktisch alternatief aan te bieden. Het gebruiksgemak waarmee je de wagens kan openen en boeken en de 24/7 telefonische bijstand werken ook drempelverlagend. Bovendien kan het voor veel gezinnen ook een goedkopere oplossing zijn. Een eigen wagen kost een gezin gemiddeld genomen al snel 5000 euro per jaar, en staat bovendien ook tot 90% van de tijd stil.” 

“Cambio wil de mensen een volwaardig alternatief aanbieden voor de eigen wagen,” zegt Geert Gisquière van Cambio. “Het feit dat 4 op 5 cambio-gebruikers geen eigen wagen hebben en op cambio vertrouwen voor al hun auto-verplaatsingen lijkt erop te wijzen dat we slagen in onze doelstelling die mensen een goede service aan te bieden.  Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn dat de samenwerking met de stad verdergezet wordt.  Doordat we elk onze expertise hiervoor inzetten kunnen we echt wel spreken van een meer dan geslaagde opzet.  Wist je dat maar liefst twee derde van de Mechelse gebruikers al gebruik maakte van een elektrische deelwagen? Bovendien zijn ze daar ook heel tevreden over.  Missie geslaagd dus.” 
 
Meer info op https://klimaatneutraal.mechelen.be/deelmobiliteit