Mechelen neemt kaap van 20.000 bomen op openbaar domein

Op 1 januari 2019 telde Mechelen 16.677 bomen op het publieke domein. Sinds mei is de kaap van 20 000 bomen bereikt! Op een klein vijf jaar tijd kwamen er meer dan 3.300 bomen bij. Sinds 2019 schakelde Mechelen een versnelling hoger in het aanplanten door 3 bomen te planten per verdwenen boom op openbaar domein. In kader van het Bomencharter staat de teller op 75.796 bomen van de 87.000 aan te planten bomen.

Sinds 2016 houdt de bomenteller bij hoeveel bomen er op het openbaar domein worden geveld en geplant. Stad Mechelen wilde voor elke boom die verdween, er twee nieuwe in de plaats. Begin 2019 trok de stad dit aantal zelfs op naar drie nieuwe bomen. De nieuwe bomen worden zoveel mogelijk ter plaatse gecompenseerd.

Schepen van natuur- en groenontwikkeling, Patrick Princen, vertelt: “We updaten de bomenteller elk jaar na het plantseizoen. Sinds 1 mei kwam die teller op maar liefst 20.016 bomen te staan. Naast een mooier stadsbeeld en een positief effect op ons welzijn, betekent dit ook extra verkoeling van de stad, minder wateroverlast, meer zuivere lucht en een boost voor de biodiversiteit. Om een klimaatbestendige stad te maken, is onze drie-voor-één-regel dus ontzettend belangrijk gebleken. Vooral in de wijken Mechelen-Noord (+1.120 bomen), Centrum (+515 bomen) en Mechelen-Zuid (+428) werd de afgelopen jaren een inhaalbeweging gemaakt. Nu is het belangrijk om al deze bomen in een zo goed mogelijke conditie houden zodat ze kunnen groeien tot grote volwassen bomen. De komende jaren streven we er naar dat elke Mechelaar 3 bomen kan zien van thuis uit, dat minstens 30% van de stad verkoeling vindt onder bomen en er voor elke Mechelaar op 300 meter een publiek groen toegankelijk is.”

De bomenteller telt enkel de bomen op het openbaar domein zoals straten, stadsparken, speelpleintjes en pleinen. Die bomen worden namelijk door Stad Mechelen beheerd. Aanplantingen op privédomein worden niet geregistreerd in de bomenteller.

Bomencharter

Los van de Mechelse bomenteller is er het Bomencharter. Dit werd door Mechelen ondertekend in maart 2022. De ambitie was om tegen eind 2024 per inwoner één boom aan te planten. Dat betekent maar liefst 87.000 bomen in totaal, geplant door de stad, particulieren, natuurbeheerders en andere overheden. Bij deze teller worden dus de bomen geteld die werden aangeplant als afzonderlijke boom, als bosgoed of als houtkant.

“Dankzij de inspanning van heel veel Mechelaars, verenigingen en partners zoals Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos en de Provincie Antwerpen ging het aanplanten van bomen de afgelopen jaren echt in crescendo. In 2019 plantten we samen 9.224 bomen, maar in 2023, ons recordjaar, zaten we aan maar liefst 20.362. Dankzij al die inspanningen staat de teller nu al mooi te blinken op 75.796 extra bomen, bosgoed en houtkant”, aldus nog schepen Princen.

Alle informatie over de bomenteller en het Bomencharter is ook te vinden op https://www.mechelen.be/bomenteller