Mechelen neemt opnieuw deel aan ‘straatvinken’

Op donderdag 16 mei kunnen Mechelaars voor het zesde jaar op rij het verkeer in hun eigen straat tellen. Wetenschappers gebruiken die telresultaten voor het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ dat de verkeersleefbaarheid in steden onderzoekt. Mechelen kan op haar beurt de resultaten aanwenden in het mobiliteitsbeleid. “De telgegevens kunnen ons interessante inzichten opleveren.”

“Mechelaars zijn erg begaan met de leefkwaliteit van hun eigen straat of wijk,” vindt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Straatvinken biedt iedereen de kans actief mee te werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun eigen straat. De resultaten van het onderzoek komen iedere Mechelaar ten goede. Zo krijgen wij bijvoorbeeld een indicatie van hoe de modal shift zich in onze stad doorzet of in welke straten nog pijnpunten liggen.”

Bij het onderzoek tellen inwoners een uur lang het aantal voetgangers, fietsers, trams en bussen, auto’s en vrachtwagens in hun straat op een telformulier. De telresultaten kunnen daarna op de site van Straatvinken worden doorgegeven.

Resultaten verwerkt in onderzoek

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven gaan dan met die gegevens aan de slag, en koppelen hun bevindingen terug naar steden en gemeenten. Ook Ringland Academie en Voices That Count werken aan het initiatief mee. “In Mechelen werken tientallen mensen verspreid over de hele stad al jaren aan het initiatief mee,” zegt schepen Vandersmissen. “De data kunnen we bijvoorbeeld naast andere tellingen leggen om zo tot breder onderbouwde conclusies te komen.”

Leefbaarheidsbevraging

Naast het tellen van het verkeer kunnen burgers ook deelnemen aan een leefbaarheidsbevraging. Daarin kunnen ze vertellen hoe zij hun straat beleven aan de hand van 20 indicatoren zoals verkeer, sociale aspecten, omgeving en inrichting, etc. De bevraging maakt ook deel uit van het onderzoek waarover steden en gemeenten een rapport ontvangen.

“Voor onze stad is het erg belangrijk dat veel mensen mee tellen. Hoe meer tellers, hoe fijnmaziger de data waarop het onderzoek zich baseert en hoe concreter de info die wij achteraf ontvangen,” stelt Vandersmissen. “Bij deze een warme oproep naar alle Mechelaars om op 16 mei voor hun voordeur post te vatten.”

Wie aan het onderzoek wil deelnemen, vindt alle info op www.straatvinken.be