Mechelen ondertekent Green Deal deelmobiliteit en wonen

Begin deze week ondertekenden schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen en Woonmaatschappij Rivierenland (Woonland) de Green Deal Deelmobiliteit en Wonen samen met 60 andere organisaties op een bijeenkomst in Gent. Met de Green Deal, een initiatief van de Vlaamse overheid, engageert de Dijlestad zich samen met Woonland om auto- en fietsdelen in woonomgevingen laagdrempelig en toegankelijk te maken. “We willen dat deelmobiliteit in woonprojecten een evidentie wordt.” 

“Ons engagement voor de Green Deal ligt helemaal in de lijn met ons beleid en onze visie op deelmobiliteit,” licht schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen toe. “Mechelen behoort tot de koplopers in Vlaanderen op het vlak van deelmobiliteit en ondernam de laatste jaren al heel wat acties om dit te promoten. Ook in sociale huisvestingsprojecten kan deelmobiliteit een heel concrete, financieel haalbare en toegankelijke oplossing bieden voor degelijke mobiliteit. Daar gaan we nu samen met Woonland werk van maken.”  

“Samen met de stad Mechelen willen we dit absoluut ondersteunen en promoten en engageren we ons meteen om een deelmobiliteitsaanbod in 3 sociale huisvestingsprojecten te integreren en de voor-en nadelen ervan verder te onderzoeken”, vult Bert Delanoeije, voorzitter van Woonland aan.  

De organisaties die de Green Deal in Gent ondertekenden zijn divers en bestaan naast steden en gemeenten ook uit projectontwikkelaars, mobiliteitsaanbieders en middenveldorganisaties die samen meer dan 350 acties hebben gepland.  

“Een belangrijk voordeel van meer deelmobiliteit is dat het de druk op parkeerplaatsen reduceert en dat er bijvoorbeeld meer ruimte vrijkomt wat leven, wonen en werken in een stad aangenamer maakt,” zegt schepen Vandersmissen. “Met het ondertekenen van de Green Deal willen we dit verder uitbouwen, maar we versterken ook onze lopende samenwerking met aanbieders van deelmobiliteit. Zo breidt het aanbod van Cambio deelwagens dit jaar nog verder uit, verspreid over 45 standplaatsen op heel ons grondgebied, deelgemeenten incluis. Een steeds groter aandeel daarvan is elektrisch. En dan hebben we nog de deelwagens van Klimaan en het autodeelproject Dégage!” 

Stad Mechelen engageert zich met de ondertekening ook om het concept van deelmobiliteit via communicatiecampagnes nog bekender te maken en zal ook de opgedane kennis uitwisselen met de verschillende nationale en internationale partners.  

“Als woonmaatschappij zetten wij uiteraard ook in op gerichte communicatie naar (buurt)bewoners om hen zo te informeren over het gebruik van deelmobiliteit. We gaan dus graag de uitdaging aan om de bewoners van onze sociale woningen ermee kennis te laten maken en hen zo de voordelen van deelmobiliteit te laten ervaren. Onze doelgroep heeft het dikwijls financieel minder gemakkelijk. Een auto delen neemt niet alleen minder plaats is, het is veel duurzamer en kan het mobiliteitsbudget stevig doen dalen”, gaat Bert Delanoeije verder.   

De Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’ is een initiatief van Autodelen.net, de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, en wordt gesteund door het Departement Omgeving. De acties rond deelmobiliteit kan Mechelen realiseren met steun van het Interreg Noordzeeregio Project SHARE -North Squared.