Mechelen ondertekent Green Deal tuinstraten

“Verschillende projecten klaar of lopende”

Vanuit heel Vlaanderen zakten vanmiddag vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en lokale overheden af naar het Cultuurcentrum van Mechelen voor de ondertekening van de Green Deal tuinstraten. De gezamenlijke ambitie: duizend tuinstraten in Vlaanderen tegen 2030. Dat zijn straten waar meer ruimte is voor groen, water en verbinding tussen de bewoners. In Mechelen zijn er ondertussen al een aantal voorbeelden die ook andere steden en gemeenten kunnen inspireren.

Deelname aan deze Green Deal is voor Stad Mechelen vanzelfsprekend, zo vertelt schepen van natuur- en groenontwikkeling, duurzaamheid en klimaat Patrick Princen: “De eerste en bekendste tuinstraat van Mechelen is de Korte Veluwestraat. Daar namen de bewoners enkele jaren geleden zelf het initiatief om hun straat te vergroenen en de stad om blijvende aanpassingen te vragen. Voor asfalt of beton was daarin geen plaats, wel voor groenvakken met planten en kruiden, meer bomen, groenslingers boven de straat en tegeltuinen met klimplanten. De weinige verharding die er daarnaast nog is, bestaat uit kasseien met een grasvoeg, waar regenwater makkelijk door kan. Niet alleen het resultaat maar ook het hele traject ernaartoe bracht de buurt dichter bij elkaar.”

“Met de opgedane ervaring waren we vertrokken om nog meer tuinstraten in Mechelen te realiseren. Het is niet overal mogelijk, de bereikbaarheid moet gegarandeerd blijven. Maar waar het kan, bijvoorbeeld in doodlopende straten, stimuleren we zo veel mogelijk duurzame mobiliteit, zoals wandelen en fietsen, en verminderen we parkeerplaatsen ten gunste van groene ruimte. Bewoners krijgen steeds inspraak in het ontwerp”, aldus schepen Patrick Princen.

Verschillende projecten lopende
Momenteel zijn verschillende projecten rond tuinstraten lopende in Mechelen. Zo is de heraanleg van de Paardenkerkhofstraat in Nekkerspoel volop bezig en krijgt in Mechelen-Zuid op de vroegere Brusselsesteenweg het Steenwegpark, tussen afrit E19 en Europalaan, volop vorm. In de Ravenbergstraat in het centrum van Mechelen werden stukken voetpad uitgebroken en tijdelijke groenvakken geïnstalleerd in afwachting van een definitieve heraanleg. Deze straat is bestemd als woonerf, waar gemengd verkeer zoals fietsers, voetgangers en plaatselijk autoverkeer de straat deelt en aparte, verharde voetpaden dus overbodig zijn. In de Zwartzustersberg en Blokstraat tot slot loopt momenteel het participatietraject om tot een ontwerp te komen. Daar gingen stadsmedewerkers in april deur aan deur met een vragenlijst om input van de bewoners te vragen en vindt deze week het eerste fysieke buurtmoment plaats.

Met de ondertekening van de Green Deal tuinstraten engageert Stad Mechelen zich om tegen 2030 nog minstens één tuinstraat extra aan te leggen die voldoet aan de vier aspecten, namelijk vergroenen, verblauwen, verbinden en verplaatsen. Daarnaast is het de bedoeling dat de partners hun expertise en middelen bundelen, kennis opbouwen en elkaar praktische ondersteuning bieden. Het initiatief komt van het Vlaams Departement Omgeving samen met Infopunt Publieke Ruimte, socio-culturele organisatie Commons Lab, waterzuiveringsbedrijf Aquafin, de Federatie Betonindustrie (Febe), de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) en Viaverda (Oost-Vlaamse proefcentra).  

“Steden zijn de toekomst en het beste antwoord op de klimaatverandering. De voordelen zijn immens op vlak van mobiliteit, efficiënt ruimtegebruik, maar ook aanbod dichtbij van winkels, cultuur, allerlei diensten. Net daarom moeten we er ook de aangenaamste plekken van maken om er te wonen en te leven. Hitte, overstromingen en droogte moeten we er maximaal voorkomen. Tuinstraten zijn voor Mechelen dan ook een evidentie. We nemen maximale vergroening en ontharding als uitgangspunt mee in elke heraanleg. We zijn dan ook zeer blij om de opgedane ervaring vandaag op het terrein te tonen en met alle ondertekenaars een boost te geven aan meer tuinstraten in Vlaanderen”, besluit schepen Patrick Princen.