Mechelen stelt fietsroutenetwerk voor

Stad Mechelen wil dit jaar de eerste fase van een fietsroutenetwerk uitrollen. Het netwerk zal lokale en bovenlokale routes sterker met elkaar verbinden en fietsers via een kaart en bewegwijzering vlot doorheen en rond de stad navigeren. De Dijlestad wil daarmee tegemoetkomen aan het groeiend aantal fietsers. “Ons nieuwe fietsroutenetwerk moet zowel functionele als recreatieve fietsers beter, sneller en veiliger op hun bestemming brengen.”


“Het opzet van het fietsroutenetwerk is het creëren van een geïntegreerd en logisch opgebouwd geheel van helder uitgestippelde en toegankelijke fietsroutes,” licht schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen toe. “Een belangrijke factor daarin is bijvoorbeeld dat wij onze dorpen beter met het stadscentrum willen verbinden. Om alle lokale routes te optimaliseren hebben we een studie laten uitvoeren. Daarin namen we de ruimtelijke context en de toekomstplannen mee en betrokken we fietsexperts en een klankbordgroep. Door ook een grote bevraging onder Mechelaars te organiseren leerden we alle fietsnoden goed kennen en verzamelden we heel wat kennis. Dit alles resulteerde in de fietsroutes die  we nu verder zullen uitbouwen en bewegwijzeren. Fietsers krijgen op die manier de beste fietsweg voor de wielen.”

De focus ligt hoofdzakelijk op de wijkroutes. Die moeten enerzijds de verschillende wijken van Mechelen onderling of met het stadscentrum connecteren en anderzijds beter laten aansluiten op bijvoorbeeld fietsostrades, steen- of waterwegen. Fietsers moeten zich daarover veilig van deur tot deur kunnen verplaatsen.

Het fietsroutenetwerk zal in totaal 51,4 km lang zijn en bestaan uit 14 wijkroutes en twee fietsringwegen, de vesten en de groene fietsring. Het geheel is door zijn opbouw en layout als een soort metronetwerk overzichtelijk en eenvoudig om over te fietsen. Bewegwijzering, infoborden en duidelijke schilderingen moeten instaan voor een vlotte navigatie. Er is ook een brochure over het fietsroutenetwerk beschikbaar en alle informatie is te vinden op www.mechelen.be/fietspaden-en-fietsroutes

De Nieuwe Vesten en de nieuwe stationsomgeving vormen de binnenste fietsring en de vertrek- en aankomstpunten voor de wijkroutes. De groene fietsring is de buitenste drager en zorgt zowel voor functionele en recreatieve verbindingen tussen trekpleisters als de parken, tuinen en natuurgebieden rond Mechelen. (zie kaartje)

“We starten met een proefproject waarin we de bewegwijzering willen uittesten,” vertelt schepen Vandersmissen nog. “In eerste instantie willen we de wijkroutes van en naar Hombeek, Leest en Rumst uitbouwen. Na een evaluatie en eventuele bijsturing krijgen alle routes bewegwijzering. We hebben uiteraard aandacht voor een maximale verkeersveiligheid voor de fietser en andere weggebruikers. Daarom zijn de routes zo autoluw mogelijk, krijgen fietsers waar mogelijk voorrang en zorgen we voor veilige oversteekplaatsen. De bedoeling is dat iedereen op zijn fiets kan stappen en vlot en veilig op zijn of haar bestemming komt.”