Mechelen zoekt bruggenbouwer

Stad Mechelen heeft in samenwerking met de Vlaamse Waterweg een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de Winketkaai en de Keerdoksite. De brug zal de verbinding tussen de Keerdoksite en de Winketkaai aanzienlijk verbeteren. Aannemers kunnen tot 3 september hun offertes indienen. De werken starten ten laatste begin 2025.

Over de Afleidingsdijle op de Keerdoksite liggen al twee bruggen: eentje voor gemotoriseerd verkeer en een fiets- en voetgangersbrug die het Rode Kruisplein verbindt met het jaagpad langs de rivier. De beweegbare fietsbrug wordt in het verlengde van de Spreeuwenhuisstraat aangelegd en zal de oost- en westoever van de Binnendijle verbinden.

“Het Keerdok is in volle ontwikkeling en wordt een mooie, nieuwe wijk met aantrekkelijke architectuur. Om het fietsnetwerk in de buurt te optimaliseren, ontbreekt er enkel nog een brug over de Binnendijle die de Winketkaai verbindt met het Rode Kruisplein. Deze brug speelt dan ook een sleutelrol. De nieuwe brug zal niet alleen de beide sites met elkaar verbinden, maar ook de veiligheid en het gemak voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verhogen”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Beweegbaar deel

“Deze Hollandse klapbrug van maar liefst 31 meter lang en 5 meter breed zal de Mechelaars van de wijken Battel, Mechelen Zuid en Mechelen Noord veel dichter bij elkaar brengen en vormt een mooi baken tussen het centrum en de nieuwe wijk rondom het Keerdok. De brug wordt gemaakt en afgewerkt met materialen die tegen een stootje kunnen, helemaal op maat van fietsers en wandelaars die hier ook op momenten van ijzel over kunnen. De omgeving wordt ook mee aangepakt zodat fietsers en voetgangers een veilige kruising hebben met het ander verkeer. Ik kan alvast niet wachten om samen met de Mechelaars deze nieuwe fantastische verbinding in te fietsen”, aldus Patrick Princen, schepen van Openbare Werken.

De ophaalinfrastructuur is tot 9 m hoog. Er komen 4 brugpijlers: 2 op de kades en 2 in het midden van de Binnendijle. De brug wordt voorzien van moderne verlichting, die gelijkaardig is met de Sofie Berthoutbrug. Het beweegbaar deel van de brug is volledig van staal.

Vaste delen worden uitgevoerd met stalen randelementen met daartussen een betonnen constructie. Het oppervlak van de stalen brug alsook de betonnen delen, zullen voorzien worden van een epoxy oppervlak dat goed tegen slijtage kan en door de verruwing zorgt het voor een veilige fietspad in geval van regen en in de winter.

Langs beide uiteinden van de brug zullen een afsluitboom, stoplicht en een geluidsinstallatie worden geplaatst.

Herinrichting kruispunt

De aanleg van de brug gaat gepaard met een herinrichting van het kruispunt van de Winketkaai met de Spreeuwenhuisstraat. Deze herinrichting zal het doorgaande gemotoriseerde verkeer vertragen en een veilige kruising bieden voor fietsers.

Het kruispunt wordt maximaal groen ingericht, met behoud van de zichtlijnen voor veilig fiets- en autoverkeer. Daarnaast zal er rekening worden gehouden met het bevorderen van de waterinfiltratie door zoveel mogelijk open verharding aan te leggen. Dit draagt bij aan een duurzamer waterbeheer in de stad.

De vergunning voor de brug werd reeds goedgekeurd. De stad is nu op zoek naar een aannemer voor de realisatie. De opdracht is uitgeschreven in een aanbestedingsdossier. Aannemers kunnen tot 3 september een offerte indienen. De werken zijn eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar voorzien.