Mechelen beweegt

DEEL
REACTIES
0

Ons wegennet slibt dicht. Ook in onze stad neemt de filegevoeligheid toe. Het enige structurele antwoord bestaat erin dat mensen minder de wagen gebruiken en overstappen op andere vervoersmodi. 

Met groei van de bevolking moet de overheid de context creëren waardoor mensen kunnen en willen kiezen voor de fiets. De fiets, zeker nu met de e-bike, is immers vaak een haalbaar en volwaardig alternatief voor de auto.

Bovendien blijkt de negatieve impact van de auto op de volksgezondheid groter dan tot nu toe werd aangenomen: zowel daar de uitlaatgassen, het lawaai en de stress in de publieke ruimte.De fiets daarentegen zorgt net voor een betere gezondheid: hij is stil, veel minder gevaarlijk voor andere weggebruikers en laat u lichamelijk bewegen.

Tenslotte legt veel autoverkeer en bijhorende parkeerplaatsen een grote druk op de leefkwaliteit van straten en buurten. De publieke buitenruimte wordt bijna volledig ingenomen door auto’s, waardoor spelende kinderen, spontane ontmoetingen op straat, ruimte voor wat groen, degelijke fietspaden, de maatschappelijke cohesie onder druk komt te staan. Een fietser daarentegen neemt tien keer minder plaats in dan een autogebruiker.

Uiteraard is het niet de bedoeling de wagen en het openbaar vervoer uit Mechelen te bannen.Onze stad moet ook met de auto bereikbaar blijven. Want nogal wat mensen zijn er om verschillende redenen op bepaalde momenten afhankelijk van.

Al onze voorstellen over:

voetgangers
fietsers
openbaar en collectief vervoer
auto

Ook interessant