Mechelen maakt gelukkig

DEEL
REACTIES
0

Sport, cultuur en natuur zijn geen garanties voor geluk, maar kunnen er wel toe bijdragen.

Mechelen moet een stad zijn waar iedereen zich kan ontplooien en ook tot rust kan komen. Een stadbestuur moet hierop inzetten. Domeinen als sport, cultuur en evenementen zijn daarbij belangrijk.

Vrije tijd in Mechelen moet tegelijk toegankelijk en verdiepend zijn: toegankelijk door rechtvaardige en democratische prijszetting en aanbod en verdiepend door aandacht te hebben voor kwaliteit en talentontwikkeling.

Zowel op vlak van sport als cultuur zijn er de voorbije jaren zware infrastructurele inspanningen geleverd, de uitdaging voor de volgende beleidsperiode bestaat erin een goede exploitatie te garanderen door burgers en verenigingen te ondersteunen in hun gebruik van die infrastructuur.

Klik door naar onze voorstellen over:

sport
cultuur en toerisme
evenementen

Ook interessant