Mechelen verbindt

DEEL
REACTIES
0

Mechelen is een superdiverse stad met meer dan 86.000 unieke mensen: jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, hetero en holebi, met en zonder een beperking, hoogopgeleid en laaggeschoold en alles daar tussenin. 

Mechelaars hebben roots in meer dan 130 landen, we hebben verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen, uiteenlopende culturele tradities, smaken en voorkeuren. Maar we hebben allemaal gemeen dat Mechelen onze thuis is. En daarop zet dit beleid actief in. 

Samenleven in grote verscheidenheid is niet altijd gemakkelijk. Onbegrip, misverstanden en frustraties kijken gemakkelijk om de hoek of worden uitvergroot. Soms ontstaan er conflicten en voelen mensen zich bedreigd of geïsoleerd. We mogen onze ogen daar niet voor sluiten.

Wantoestanden moeten kordaat worden aangepakt, fout gedrag gesanctioneerd. Samenleven is trouwens nooit eenvoudig. Het lukt alleen als we daar allemaal onze nek voor uitsteken. Eerder dan problemen uit te vergroten, kunnen we beter werk maken van oplossingen. Want diversiteit is de realiteit van de 21e eeuw.

In tijden van angst en verdeeldheid wil Mechelen mensen verbinden. Voor ons staat voorop dat we allemaal Mechelaars zijn, één gemeenschap in diversiteit. We willen een stad zijn waar niet uw afkomst maar uw toekomst telt. We hebben de ambitie om van onze verscheidenheid een sterkte te maken, een troef. Dat kan, als we samen dezelfde fundamentele spelregels en waarden respecteren. Zij garanderen net de rechten en vrijheden van iedereen.

We moeten met en niet naast elkaar leven. Mechelen wil daarom werk maken van gemengde scholen, buurten, sport- en jeugdclubs. Onze middelen en inspanningen gaan naar initiatieven en plaatsen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. We ondersteunen geen gettovorming of segregatie, noch gekleurde noch witte. Op die manier bouwen we
effectief aan één Mechelse gemeenschap en wordt diversiteit een echte meerwaarde in het leven van mensen. 

De kennis van het Nederlands en de vaardigheden om actief deel te kunnen zijn van de samenleving en de arbeidsmarkt zijn belangrijke voorwaarden om iedereen kansen te geven en om succesvol samen te leven. In Mechelen blijft het bijbrengen van deze vaardigheden cruciaal. Nieuwkomers worden warm onthaald en ondergedompeld in onze Mechelse samenleving.

Mechelen wil de ‘Stad van Rechtvaardigheid’ zijn. Waar iedereen gelijk is. Een stad die mensen niet in hokjes duwt, maar net wil emanciperen. Vanuit het inzicht dat we allemaal verschillende identiteiten hebben en allemaal uniek zijn en zelf bepalen wie we zijn. We kijken daarom op de eerste plaats naar Mechelen als een stad van mensen en niet van gemeenschappen.

Een stad die verbindt is ook een stad van verantwoordelijkheid. Mechelen werkt maar als mensen mee hun nek uitsteken. We motiveren en vragen actief burgerschap. Zodat mensen zorg dragen voor elkaar. We werken aan een cultuur van wederzijds respect. We dragen samen zorg voor onze pubieke ruimte. Mechelen heeft al een hele weg afgelegd. Vandaag zijn we in ogen van velen een stad van hoop in tijden van polarisatie. We moeten op dit pad verder succes boeken. Als één stad dat kan, dan zijn wij het.

Al onze voorstellen over:

sociale cohesie
superdiversiteit
kinderen en jongeren
senioren
singles

Ook interessant