Mechels Woon- en Energieloket breidt verder uit met vernieuwde website

Bijna een derde van de Mechelaars wil de komende jaren hun woning renoveren. 29%, het hoogste aantal van alle centrumsteden, zo blijkt uit de stadsmonitor. Stad Mechelen wil iedereen die in Mechelen wil verbouwen of renoveren zo goed mogelijk ondersteunen. Het eengemaakte Woon- en Energieloket breidt uit met extra producten en een verbeterde website. Op de Woonbeurs die twee weekends lang plaatsvindt in de Nekkerhal kunnen bezoekers kennismaken met de medewerkers van het Woon- en Energieloket en voor hun verbouwplannen meteen een afspraak maken.

Sinds 1 mei 2019 heeft Mechelen een geïntegreerd Woon- en Energieloket. De Mechelaar moet nog maar op één plek zijn met al hun vragen over wonen, huren, premies, duurzaam renoveren, enz. Mechelaars moeten dus niet zelf op zoek naar de juiste dienst of info. Dat gebeurt achter de schermen voor hun bij het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak is dan meteen de juiste expert aanwezig. Medewerkers van de stad zijn goed op de hoogte waar men voor bijkomende vragen terechtkunnen en kunnen steeds gericht doorverwijzen indien nodig.

Schepen van Klimaat Patrick Princen: “Uit de recente Stadsmonitor blijkt dat van de huiseigenaars maar liefst 29% de komende vijf jaar wil verbouwen of renoveren. Het hoogste aantal van alle centrumsteden. Dat is goed nieuws, want door duurzaam te renoveren kunnen we ons gezamenlijk energieverbruik en onze CO2-uitstoot verder doen dalen en grote stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Om alle Mechelaars met verbouwplannen zo goed mogelijk te ondersteunen, geven we het Woon- en Energieloket een grondige update. Zo zal de Mechelaar er ook voor alle vragen rond klimaat nu makkelijker terechtkunnen, zoals voor advies rond zonnepanelen of voor bepaalde klimaatpremies.”

Schepen van Wonen Greet Geypen vult aan: “Het Woon- en Energieloket brengt op die manier nu een 80-tal producten en dienstverleningen samen vanuit Team Wonen, Team Klimaat en het Energiehuis. Dat is heel wat. Voor heel wat burgers blijft het een complexe materie. Met het eengemaakte loket en een vernieuwde webpagina zorgen we ervoor dat de Mechelaar meteen door de juiste expert wordt verder geholpen tijdens een afspraak. De eerste stappen hebben we daar in 2019 voor gezet tot grote tevredenheid van de Mechelaar. Dat blijkt ook uit de recente Stadsmonitor: in vergelijking met 2020 zijn we van de dertien centrumsteden gestegen van de 8e naar de 3e plaats wat tevredenheid over onze loketvoorzieningen betreft.”

De inspanningen die de stad doet richting de Mechelaar is groot. “Om een idee te geven: het laatste jaar behandelden we zo’n 1700 infovragen, sloten we ruim 300 leningen af, deden we meer dan 300 begeleidingen voor duurzame verbouwingen en zijn er 7 renovaties van noodkoopwoningen in uitvoering, 45 gezinnen ontvingen een premie voor opvang hemelwater of een groendak. Met het vernieuwde Woon- en Energieloket hopen we nog een extra boost te geven en alle Mechelaars die verbouwplannen hebben verder te helpen”, besluit schepenen Patrick Princen en Greet Geypen.

Vanaf nu zal stad Mechelen ook enkel nog communiceren vanuit het Woon- en Energieloket. Doorheen de jaren werden er heel wat verschillende namen door elkaar gebruikt: Energiepunt, Energiehuis, Mechelen Klimaatneutraal en het Woon- en Energieloket. Vanaf nu dus enkel nog het Woon- en Energieloket.

Meer informatie
Je vindt het Woon- en Energieloket in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1.
Telefonisch te bereiken op het nummer, 0800 20 800, via mail [email protected] of via de website www.mechelen.be/woon-en-energieloket.