Muizen & Arsenaalwijk

DEEL
REACTIES
0

De afgelopen bestuursperiode hebben we veel vernieuwd in de buurt:

√ Nieuwe kantine en voetbalvelden in kunstgras voor KFC Muizen
√ De buurtparking op de hoek van de Draaibank- en de Aambeeldstraat
√ Aankoop van 20 hectare natuur in de Dijle-Barebeekvallei met subsidies van Natuurpunt
√ Het nieuwe speelplein van Hanswijkdries
√ Nieuwe riolen en wegdek in Belsveld en in Davidstoren-, Leemput-, Loteling- en Struikheidestraat
√ Nieuwe voetpaden in Lenaertsstraat
√ Trajectcontrole tegen hardrijders op de Leuvensesteenweg
√ De bouw van het stedelijk erfgoeddepot in de hangars van Rateau
√ ...

Als wij van de Mechelaars de kans krijgen, blijven wij in uw wijk en dorp verder vernieuwen.

Anders mobiel

Er komen betere voet- en fietspaden en meer fietsenstallingen in de publieke ruimte. We helpen al wie autogarages tot burenfietsparkings wil omvormen.

De Leuvensesteenweg krijgt geasfalteerde fietspaden. De Muizenvaart wordt de Fiets-O-Strade naar Leuven en er komt een fietsbrug tussen Spreeuwenhoek en de Colomawijk.

De Sint-Lambertuslaan wordt fietsstraat en Hanswijk De Bercht krijgt veiligere fietspaden. Deze straten krijgen trajectcontrole tegen snelheidsduivels.

In het belang van werkende buurtbewoners breiden we blauwe zones uit tot na 18 uur.

Muizen-Dorp moet ontsloten blijven met een regelmatige busverbinding. Ook de verbinding met het Imeldaziekenhuis moet gegarandeerd blijven.
Er komen drie nieuwe buurtparkings

  1. In Muizen-Dorp
  2. In de Arsenaal- en de Albertuswijk
  3. Op de Leuvensesteenweg
Vernieuwen

De Raghenowijk achter het station wordt een duurzaam en levendig stadsdeel voor wonen en werken met veel groen en prioriteit voor voetgangers en fietsers. We betrekken de buurtbewoners bij het maken van de plannen.

Muizen moet een dorp blijven. Samen met bewoners en deskundigen maken we een dorpstoekomstplan met de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040. We willen het maatschappelijke weefsel versterken en de leefbaarheid bevorderen.

We vernieuwen de straten en riolen van de Albertuswijk. We herbestemmen de kerk als ontmoetingsruimte voor mensen en verenigingen.

Op de Leuvensesteenweg verbeteren we de kwaliteit van de woningen en de openbare ruimte.

Een tweede parkenplan

Het Bos Van Loos wordt maximaal behouden en zo mogelijk uitgebreid.

We maken twee nieuwe parken:

  • Het pleintje aan het dorpshuis Muizen wordt groen met speeltuintje.
  • De pastorietuin aan de Albertuskerk krijgt een openbaar karakter.

In het nieuwe RUP Spreeuwenhoek behouden we meer open ruimte dan oorspronkelijk was gepland. We betrekken eigenaars en omwonenden actief bij de opmaak.

We verbinden het Mechels Broek, Barebeekvallei en Mispeldonk samen met andere Mechelse natuur tot een Natuurpark Mechelen. We versterken de blauw-groene linten van de Dijle, de Vaart en de Barebeek.

Samenleven versterken

Met de actie “dienstencentrum op tour” bieden we enkele keren per maand warme maaltijden aan in Muizen. We werken daarbij samen met plaatselijke verenigingen.
Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huiswerkbegeleiding.

Mensen in armoede helpen we naar werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en pakken mee hun moeilijkheden aan. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

We ondersteunen buurtwinkels, zodat mensen in Muizen hun dagelijkse inkopen kunnen doen.

Woensdag organiseren we in onze dorpen een wekelijkse markt van streek- en bioproducten, met bijzondere animatie in het kader van Mechelen Kinderstad. We organiseren dat afwisselend in Heffen en Muizen.

Veiligheid

Een wijkteam van 10 tot 15 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Oost (Muizen en Arsenaal) actief zijn. De wijkagenten zijn bekend en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

 

 

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Koen Anciaux
Open VLD • Plaats 6
woont in de Annonciadenstraat en is al 18 jaar een sterkhouder van het stadsbestuur. Hij is al 12 jaar OCMW-voorzitter en door zijn sociaal engagement is ons welzijnsbeleid nu een voorbeeld voor anderen.

Patrick Princen
Groen • Plaats 11
woont in de Watertorenstraat en is adviseur-generaal bij de RSZ. Hij is als “rasechte groene” al jaren actief als vrijwilliger in milieu- en derdewereldorganisaties. Patrick is gemeenteraadslid en voorzitter van Groen Mechelen.

Shanna Jacops
Open VLD • Plaats 13
woont op de Leuvensesteenweg en is teammanager bij SD Worx. Shanna werkt als vrijwilliger bij de kansarmoede-organisatie De Lage Drempel en stond mee aan de wieg van Mechelen Meemaken.

Nassira Abarkan
Open VLD • Plaats 28
woont op de Hanswijkdries. Ze is lerares in het middelbare onderwijs en alleenstaande moeder van twee. Positief samenleven in diversiteit en gelijke kansen zijn voor haar belangrijk.

Anne Berghmans
Groen • Plaats 35
woont in de Beukeboomstraat en is leerkracht in het tweedekansonderwijs. Sinds 2016 zetelt ze in de OCMW-raad, waar zorg en armoedebestrijding haar speerpunten zijn.

Bert Delanoeije
Groen • Plaats 41
woont in de Muizenhoekstraat en is diensthoofd bij Natuurpunt. Hij zetelde al eerder in de OCMW- en de gemeenteraad. Bert is expert in groene thema’s en superactief in de milieu- en natuurbeweging.

 

Ook interessant