Nekkerspoel

DEEL
REACTIES
1

De afgelopen bestuursperiode zaten we niet stil in Nekkerspoel:

√ Een speelbos bij Papenhof
√ De parken Kalverenstraat en Caputsteen
√ Uitbreiding van de Sint-Pietersschool
√ Nieuwe lokalen voor de jeugdbeweging
√ Een speeltuintje aan het Speelgoedstraatje
√ Buurtparking park Kalverenstraat (en binnenkort één aan het Lyceum)
√ Vernieuwing 1ste deel Grote Nieuwedijk en Nekkerspoel- straat
√ Betere fietspaden in de Nekkerspoelstraat
√ Nieuw circulatieplan na grote inspraakronde
√ Investeringen in sociale woningen (nieuwbouw en renovatie)
in Nijverheids-, Zonne- en Nekkerspoelstraat
√ ...

Als wij van de Mechelaars de kans krijgen, blijven wij uw wijk verder vernieuwen.


Anders mobiel

We vernieuwen onder meer de Nekkerspoelstraat, Grote Nieuwedijk en Paardenkerkhofstraat. De zwakke weggebruiker staat daarbij centraal.

Er komen betere voet- en fietspaden en meer fietsenstallingen in de publieke ruimte. De Fiets-O-strade moet bruggen krijgen over Kleine Nieuwendijk en Caputsteenstraat. We helpen al wie autogarages tot burenfietsparkings wil omvormen.

De centrumpendel blijft in de wijk Nekkerspoel rijden.

In het belang van werkende buurtbewoners breiden we de blauwe zone uit tot na 18 uur.

Nekkerspoel krijgt op 150 meter van elke woning een deelauto.

Er komen vier nieuwe buurtparkings:

  • Aan de site Verbeemen.
  • In het binnengebied tussen spoorweg, Grote Niewendijk en Vrouwvliet.
  • In het binnengebied tussen Nijverheidsstraat en Paardenkerkhofstraat.
  • In het laatste deel van de Nijverheidsstraat
Vernieuwen

De site rond station Nekkerspoel is een belangrijk stads-vernieuwingsproject. We trekken de Fiets-O-strade door naar het Centraal Station. Er komt een groot, nieuw stedelijk plein, het Ontvoeringsplein, dat we als ontmoetingsplein uitbreiden tot over de Dijle. Er komt een nieuw plein tussen station en Nova-toren en een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle aan het begin van de Lakenmakersstraat. Wonen, werken en een dienstencentrum op het gelijkvloers is de nieuwe invulling van de Nova-toren.

Op de Senamsite en de oude Fordgarage komen moderne en betaalbare woningen.

We pakken huisjesmelkers aan en bewaken de woonkwaliteit. We breiden het aantal sociale huurwoningen uit met kleinschalige projecten.

We bestrijden segregatie en zetten in op samenleven. We dulden geen discriminatie en voeren daarom praktijktesten in op huur- en arbeidsmarkt.

Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

Een tweede parkenplan

We vergroenen Nekkerspoel verder met maar liefst vier nieuwe parken:

  • We kopen en ontsluiten het kasteeldomein De Borcht (Lakenmakersstraat).
  • Op de site Verbeemen (Oude Sint-Gommarusstraat).
  • In het binnengebied tussen Nekkerspoel-, Kalveren- en Paardenkerkhofstraat.
  • Aan de Vrouwvliet tussen Grote Nieuwedijk en de spoorweg.
Samenleven versterken

Er komt een dienstencentrum in de NOVA-site, in de eerste plaats voor onze senioren.

We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huistaakbegeleiding.

Mensen in armoede helpen we naar werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en pakken hun moeilijkheden mee aan. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

We voeren een beleid dat buurtwinkels in Nekkerspoel ondersteunt, zodat mensen hun belangrijkste inkopen dichtbij huis kunnen doen.

Veiligheid

Een wijkteam van 15 tot 20 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Noord (Nekkerspoel en Mechelen-Noord) actief zijn. De wijkagenten moeten bekend zijn en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Chris Backx
Open VLD • Plaats 16
is geboren en getogen in de Nekkerspoelstraat. Hij is advocaat, gewezen schepen van Openbare Werken en voorzitter van de gemeenteraad.

Elisabet Okmen
Open VLD • Plaats 24
woont in de Voldersstraat. Ze is economist, werkt als functioneel analist en organiseert als vrijwilliger huistaak-begeleiding in onze wijk.

Rina Rabau
Groen • Plaats 31
woont op de Grote Nieuwedijk. Ze werkt als beleids-medewerker in Molenbeek en zet zich in als initiatiefnemer van “Mechelen Matcht” voor meer sociale cohesie.

Klaas Delrue
Groen • Plaats 32
woont op de Grote Nieuwedijk. Hij is frontman van Yevgueni en wil zich inzetten voor veilige schoolomgevingen en kansen voor muzikaal talent.

Faysal El Morabet
Groen • Plaats 34
woont in de Mechelsbroekstraat. Hij is student Toegepaste Economische Wetenschappen en is actief bij Jong Groen.

Dirk Letens
M+ • Plaats 37
woont in de Twaalf-Apostelenstraat. Hij is directeur van de superdiverse St. Pieterschool. Zijn engagement ligt bij onderwijs en gelijke kansen.

 

 

 

Reacties

Ook interessant