Nieuwe Begijnenstraat: mooier, toegankelijker en veiliger

De bewoners van de Begijnenstraat konden gisterenavond kennismaken met het definitieve ontwerp, de planning en praktische afspraken rond de heraanleg van hun straat. De Begijnenstraat, een belangrijke wandel- en fietsverbinding, wordt mooier, toegankelijker en veiliger en op die manier nog meer een aangename doorsteek tussen Toren en Vismarkt.  

Schepen van openbare werken Patrick Princen: “De Begijnenstraat is een aangename wandel- en fietsverbinding in het hart van ons historisch centrum. Met de heraanleg van deze kasseistraat willen we het karakter behouden, maar tegelijk ook de toegankelijkheid verbeteren. 1344 m2 aan kasseien gaan eruit. In de plaats komen er afgezaagde mozaïekkasseien en drie grote plantvakken. We grijpen daarbij ook de kans om de historische ligging van de vlieten met een speciale betonprint terug zichtbaar te maken. De Begijnenstraat wordt zo nog meer een aangename, rustige en toegankelijke straat om in te wonen en door te kuieren.” 

Burgemeester Bart Somers: “Het ontwerp van de Begijnenstraat sluit mooi aan bij de ambitie van de stad om het historisch centrum op te waarderen en toegankelijker te maken. Terecht ook een vraag van onze ouderenraad die het belang van een heraanleg van de Begijnenstraat eerder al aangaf. De werken vragen ook om creatief te zijn richting bewoners en handelaars. Zij zullen voor minstens 4 maanden moeilijk toegang hebben tot hun pand. Voor de bewoners voorzien we daarom dat zij gedurende de werken gratis elders mogen parkeren. Voor de belevering van de handelaars voorzien we alvast de nodige laad- en loszone.” 

Schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen: “De Begijnenstraat is een belangrijke fiets- en voetgangersverbinding in het hart van onze stad,” stelt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “De nieuw aangelegde straat zal de veiligheid voor zachte weggebruikers ten goede komen. De nieuwe verharding en boordstenen zullen de toegankelijkheid en verkeersveiligheid zeker verhogen. Bewoners met een private garage of staanplaats krijgen vanuit de stad een oplossing aangeboden om hun wagen tijdens de werken te parkeren. Via een eenvoudige procedure kunnen ze een tijdelijke bewonerskaart aanvragen of kunnen ze gratis parkeren op parking Zandpoortvest. Zo reduceren we de overlast van de werken tot een minimum.” 

Ontwerp in overleg met bewoners 

In mei 2022 werd het voorontwerp besproken met de bewoners. Het ontwerp werd toen enthousiast onthaald en hier en daar nog aangepast. Zo werd bij de locatie van de nieuwe plantvakken extra rekening gehouden met de inrit voor de naastgelegen woning en wordt de aansluiting met Onder-den-Toren aangelegd in gefrijnde blauwe hardsteen. Op die manier zal het veiliger worden om met de fiets de Begijnenstraat in te rijden. 

De bijeenkomst gisterenavond verliep positief en constructief. Alle praktische informatie rond bereikbaarheid, afvalophaling en de oplossing voor het bewonersparken zal ook nog in een uitgebreide bewonersbrief bezorgd worden. 

Start werken 

De werken zullen starten in de week van 19 februari en zullen duren tot halfweg juni. De werken zullen starten langs de kant van de Vismarkt en zo richting Onder-den-Toren. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n 348.000 euro. Het ontwerp werd opgemaakt door D+A Consult. Houwelyckx Wegenbouw staat in de voor de werken zelf.