Omgevingsvergunning ingediend voor fiets- en voetgangersbrug nabij De Borght

Begin februari werd de omgevingsvergunning ingediend voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle tussen Nekkerspoel-Borcht en de fietstangent aan de overzijde. De constructie over de Afleidingsdijle maakt deel uit van het grotere stadsvernieuwingsproject Nekker Nova, dat de stationsomgeving van Nekkerspoel moet opwaarderen en uit verschillende deelprojecten bestaat. De stad plaatste deze week een banner met het toekomstbeeld op de locatie waar de brug komt te liggen.

Wie vanuit Nekkerspoel komt en naar het Tangentfietspad wil, moet nu nog een flink stuk omfietsen. Daarom wil het Mechelse stadsbestuur een fiets- en voetgangersbrug over de Dijle bouwen tussen de Lakenmakersstraat en het Douaneplein. De nieuwe brug zal niet alleen Nekkerspoel verbinden met het Douaneplein en belangrijke fietsroutes, maar zal ook een veilige en aangename doorgang bieden.

Werken dit najaar van start

“Met een reuzebanner aan de oever van de Afleidingsdijle willen we bewoners en voorbijgangers laten zien hoe de fiets- en voetgangersbrug er hier in de toekomst zal uitzien. Ze verbindt de wijk Nekkerspoel met het Douaneplein en het tangentfietspad, een belangrijke schakel voor actieve weggebruikers die vandaag nog ontbreekt. Een zitbank over de volledige lengte van de brug zorgt ervoor dat ze even kunnen uitrusten of genieten van de omgeving, met zicht op de Dijle en de groene long van kasteeldomein De Borght. De bouw van de échte brug start in het najaar, maar dit doet nu al dromen”, aldus schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

“Bij stadsontwikkeling passen we dit ook vaak toe tijdens de werffase. Het is handig voor passanten om in oogopslag een beeld te krijgen van de toekomstige situatie en daarnaast bevat het ook beknopte info. Niet ver van deze locatie werd er eerder al een fiets- en voetgangersbrug voorzien op de Keerdoksite en in de toekomst wordt er ook nog een brug voor voetgangers en fietsers gerealiseerd tussen het Keerdok en de Winketkaai ter hoogte van de Spreeuwenhuisstraat. Al deze bruggen zorgen een betere, snellere en veiligere verbindingen tussen de wijken onderling en met de jongerenzone aan het Douaneplein”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

De brug wordt 42 meter lang, heeft een zitbank over de ganse lengte en zal bestaan uit een stalen structuur met boog en witgeverfd dubbel diagonaal maaswerk. Aan de zijde van het Douaneplein zal de brug aansluiten op het bestaande fietspadniveau, terwijl aan de andere zijde de brug zal landen op de bovenkant van de keermuur. Om de toegankelijkheid te verbeteren, zal het jaagpad aan Nekkerspoel-Borcht worden aangelegd als een lichte helling in de richting van de Lakenmakersstraat en de Nekker.

De brug zal 4,5 meter breed zijn, net zoals de fiets- en voetgangersbrug aan het Keerdok. Begin februari werd de omgevingsvergunning ingediend. Momenteel wordt het aanbestedingsdossier opgemaakt en in april ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De gunning volgt omstreeks juli. De voorbereidende werken voor de brug gaan vanaf september van start.