Omgevingsvergunning stadsvernieuwingsproject aan Zwartzustersvest goedgekeurd

De gebouwen van het oud ziekenhuis aan de Zwartzustersvest werden inmiddels afgebroken. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan het woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private residentiële ontwikkeling, een ondergrondse (rotatie)parking en een publieke groene ruimte. De omgevingsvergunning werd recent goedgekeurd. Tussen juni en augustus vindt er een archeologisch onderzoek plaats. Streefdatum voor de verhuis van de bewoners van het woonzorgcentrum naar de nieuwe woonzorgsite is 2027. Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland zetten hiermee een belangrijke stap richting de realisatie van een nieuwe kwalitatieve, groene en zorgzame stadswijk.


De site is gelegen in de historische stadskern van Mechelen, gelegen tussen de Zwartzustersvest, de Keizerstraat, de Blokstraat en de Zwartzustersberg. Na de verhuis van AZ-Sint Maarten naar de nieuwe campus in Mechelen-Noord, werden de leegstaande gebouwen tijdelijk in gebruik genomen door het CAW en het Rode Kruis. Inmiddels werd het ziekenhuiscomplex afgebroken.

De drie nieuwe bouwblokken situeren zich binnen een nieuwe, open ruimte die toegankelijk zal zijn via zowel Blokstraat, Zwartzustersberg, Zwartzustersvest en de Keizerstraat. De aanleg is opgevat als een parkaanleg met een publiek toegankelijk karakter en sluit aan op het bestaande openbaar domein.

Rekening houden met noden van de vergrijzing

“Als stad hebben wij als visie om een duurzame, leefbare en aantrekkelijke stad te creëren voor onze inwoners en bezoekers. Onze focus ligt op vergroening, versterking van de economie, verbetering van de beleving van de leefomgeving en versterking van de sociale cohesie. Met het stadsvernieuwingsproject Zwartzustersvest willen wij dit beleid concreet invullen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de integratie van de kwalitatieve nieuwe gebouwen in de bestaande omgeving en het voorzien van groene buitenruimtes die publiek toegankelijk zijn. De geplande groenvoorziening zorgt bovendien voor een hogere belevingswaarde van het projectgebied ten opzichte van de vroegere situatie. Bovendien houden we met dit project ook rekening met de noden van de vergrijzing. Onze stad wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle manier ouder kan worden”, aldus schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen.

“Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning zetten we een belangrijke volgende stap in dit project waar zorg, wonen en ontmoeten samenkomen. De locatie kende altijd al een geschiedenis van zorg. De realisatie van een nieuwe woonzorgsite, waar wonen met en zonder zorg hand in hand gaan, bouwt verder op die traditie. De ligging is ook heel interessant. Door de verhuis ligt het woonzorgcentrum veel dichter bij het stadshart. Daardoor zal het voor de bewoners ook gemakkelijker zijn om deel te nemen aan activiteiten van de stad of om bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan de zaterdagmarkt. Er worden ook levendige ontmoetingsplekken gecreëerd zoals een koffiebar, wasbar en een brasserie. Zo zorgen we ervoor dat jong en oud opnieuw samenkomt in deze levendige buurt”, aldus Gabriella De Francesco, schepen van Sociale Zaken en Welzijn en voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. 
 
Ambitieus project

De omgevingsvergunning voor het nieuwe project werd recent goedgekeurd. Het ambitieus project bestaat uit het nieuwe woonzorgcentrum Hof van Egmont, een private woonontwikkeling met 46 stadsappartementen en 14 assistentiewoningen, een aangename publieke ruimte met groen en een ondergrondse parking met 207 parkeerplaatsen (waarvan 57 voor het zorgbedrijf). Samen met de toekomstige heraanleg van de Zwartzustersberg en de Blokstraat, moet het de buurt een nieuw elan geven.

Hiermee willen stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland een belangrijke stap zetten naar een aantrekkelijke stad waar zowel inwoners als bezoekers kunnen genieten van nieuwe voorzieningen en groen, en waar ook de zorg voor ouderen een belangrijke rol speelt.

Meer dan de helft groen en water

“Op vraag van de buurtbewoners werden door de ontwikkelaar een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het ontwerp. Zo worden de gebouwen dieper op het terrein gezet. Op deze manier kan de vrijgekomen ruimte ingericht worden als kwalitatieve zone die meer groen in de straat brengt. Het terrein dat vroeger bijna volledig verhard was, zullen we vergroenen. De ontwikkeling zorgt ervoor dat we de vliet die in het verleden over de site heen liep, opnieuw zullen zien. In het ontwerp gaat 55% van de oppervlakte naar groen en water”, zegt Greet Geypen.

In het centrale park zal het fijn zijn om te wandelen, te spelen of te genieten van de rust. De vele beplantingen, waterzones, tuinen en open ruimtes zullen voor verkoeling zorgen op hete dagen. Daarnaast wordt er ingezet op traag verkeer zoals voetgangers en fietsers. De ondergrondse parkeergarage zal enkel toegankelijk zijn via de Vesten.

Voor de nieuwe ontwikkeling en de mix aan functies, werd één bouwteam aangesteld. Het gaat om de tijdelijke maatschappij CAAAP + Artes Roegiers + Artes Depret + Artes Projects.

Archeologisch onderzoek

In enkele zones op deze site zouden nog sporen van vroegere bebouwing te vinden kunnen zijn. Archeologiebureau BAAC zal daarom deze plek onderzoeken. Het archeologisch onderzoek vindt tussen juni en augustus plaats.

De voorbereidende werken staat dit jaar op het programma. De grote bouwwerken zijn voorzien in de periode 2025-2026. Voor de verhuis van de bewoners van het Hof van Egmont naar de nieuwe locatie aan de Zwartzustersvest, wordt op 2027 gemikt.