Omgevingsvergunning voor Plopsaqua Mechelen

Op 3 juni 2024 heeft de stad Mechelen de omgevingsvergunning voor Plopsaqua Mechelen goedgekeurd. Dit nieuwe recreatiepark komt op de huidige parking van Technopolis en omvat een modern zwemcomplex en een parkeergebouw. Dit zal het verouderde zwembad ‘Geerdegemvaart’ langs het kanaal Leuven-Dijle vervangen. Plopsaqua Mechelen wordt geïntegreerd in de omgeving. Het belevingsplein, een aangename groene verblijfsruimte in open lucht, functioneert als centraal ontmoetingsplein waarrond de gebouwen gegroepeerd zijn. Zowel de stad Mechelen en AGB SAM, de lokale zwemclubs, Plopsa als Technopolis zijn enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling en kijken uit naar de verdere realisatie van dit veelbelovende project.


Naast Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit, plant Plopsa in Mechelen een derde waterpark. Het nieuwe park, een investering van 50 miljoen euro, zal zich situeren op de bestaande site van Technopolis en zal bestaan uit een sportief gedeelte dat zich richt op de vele Mechelse zwem- en waterclubs, scholen en sportieve zwemmers. Daarnaast komt er aanvullend ook een recreatieve zone die garant staat voor heel wat waterplezier met de bekende figuren van Studio 100. 

Greet Geypen, schepen van Stedenbouw en Stadsontwikkeling: “De stad is hier niet over één nacht ijs gegaan, wij hebben vanaf het begin hoge eisen gesteld. Naast de verschillende deelstudies werd het project drie keer voorgelegd aan de GECORO, net omdat wij op deze locatie een kwalitatief project willen. Doorheen het lange proces was het voor de stad Mechelen cruciaal dat de nieuwe zwemplek samenging met het behoud en de verankering van zoveel mogelijk groen. Met als uiteindelijk resultaat dat de globale bosindex van de stad Mechelen uitbreidt. Het waardevolle bosgedeelte wordt definitief beschermd. 88 % van al het aanwezige groen blijft. De bomen die verdwijnen worden dubbel gecompenseerd en dit op Mechels grondgebied, ook al is dat geen wettelijke verplichting. Deze nieuwe bomen worden geplant op locaties die aansluiten bij bestaande bossen en dus de Mechelse natuur zullen versterken. Er verdwijnt een stuk groen, maar een veel groter deel wordt verankerd en elders komt er meer bij.”

Essentieel voor de stad Mechelen was dat alle adviesinstanties, zoals Agentschap Natuur en Bos, VMM en Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het project een positief beoordeling gaven, vooraleer over te gaan tot een omgevingsvergunning. Vandaag is dit het geval en werd het project dan ook vergund.

Nieuwe thuishaven voor inwoners van Mechelen

Het nieuwe zwemcomplex zal het huidige zwembad ‘Geerdegemvaart’ langs het kanaal Leuven-Dijle vervangen. Dit zwembad is immers sterk verouderd en zal binnenkort de deuren moeten sluiten. Het nieuwe project zal, naast het zwembad Nekkerpool (dat zich niet in de directe nabijheid van het projectgebied bevindt), één van de twee zwemlocaties van Mechelen worden.

Voor de inrichting van het nieuwe zwemcomplex wordt rekening gehouden met de noden en behoeften van het grote aantal zwem- en watersportclubs. Voor hen wordt Plopsaqua Mechelen een nieuwe thuis na het sluiten van het stedelijke zwembad ‘Geerdegemvaart’.

Het sportief gedeelte van Plopsaqua Mechelen zal drie baden tellen. Zo komt er een zwembad van 25 meter op 34 meter met meer dan 15 banen voor (zwem)scholen en clubs. Dit zwembad heeft een speciale zone van 4 meter diep voor duikers en zal voorzien worden van een grote tribune voor waterpolo en andere wedstrijden. Daarnaast worden er nog een extra 25-meterbad en instructiebad voorzien voor de beginnende zwemmers. De zwemclubs zijn dan ook tevreden met de komst van het nieuwe waterpark. Enkele van hen zitten al meer dan vijf jaar met een ledenstop wegens plaatsgebrek.

Abdrahman Labsir, schepen sport Mechelen: “Het nieuwe zwembadcomplex in Mechelen is een goede oplossing voor het groeiende tekort aan zwemwater in onze stad. Met de toenemende vraag naar zwemfaciliteiten, was een uitbreiding van de zweminfrastructuur broodnodig. Scholen vinden geen plaats meer in de zwembaden door het toenemend aantal leerlingen, idem voor de zwem- duik- en triatlonclubs. We zitten met lange wachtlijsten, het is duidelijk dat er op nood is aan extra capaciteit. Dit project voorziet niet alleen in de behoeften van scholen, clubs en baantjeszwemmers, maar biedt ook een kwalitatieve ervaring voor recreatieve zwemmers.”

Sammy Claes, kapitein van de nationale ploeg waterpolo & bestuurder van waterpolo RSCM: “Vanuit de Racing Swimming Club van Mechelen zijn wij ontzettend blij met de komst van Plopsaqua Mechelen. Er is een groot tekort aan zwemwater wat maakt dat er tot op vandaag een ledenstop is in onze club. De komst van dit waterpark is dus echt noodzakelijk om dit structureel probleem op te lossen. Het sportief gedeelte zal bovendien voorzien worden van alle faciliteiten, wat een échte meerwaarde is voor alle clubs en verenigingen.”

De recreatieve zone krijgt een unieke thematisering met populaire figuren als Kabouter Plop, Maya de Bij, Samson en Bumba in de hoofdrol. Het zal bestaan uit een glijbaantoren met verschillende glijbanen, een golfslagbad met licht- en geluidseffecten, een wildwaterbaan, een waterspeeltuin met diverse waterspeeltuigen, een peuterbad, verschillende bubbelbaden en een buitenzwembad met ligweide.

Kortom, de Mechelaars krijgen meer kwaliteit en meer zwemwater en zullen aan een sterk verlaagd tarief toegang verkrijgen tot zowel het sportieve als het recreatieve gedeelte.

Naadloze integratie en verbeterde bereikbaarheid

Het duurzame waterpark wordt bovendien volledig in de omgeving geïntegreerd en zal zowel te voet, met de fiets, de bus, de auto en de autocar te bereiken zijn. Een vlotte en veilige bereikbaarheid voor de voetgangers en fietsers is cruciaal. Gemotoriseerde voertuigen en zwakke weggebruikers krijgen elk een aparte inrit om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt verbeterd, net zoals de toegangswegen in de ruimere woonomgeving van het waterpark.

Zowel stad Mechelen als Plopsa zetten sterk in op de duurzame en veilige integratie van de mobiliteit zowel op als rond de site. Er wordt ingezet op een modal split van 50 % dankzij de recent aangelegde fietsinfrastructuur, de geplande aanpassingen aan de Zemstbaan en de concrete afspraken met De Lijn.

De ruimte die Plopsaqua Mechelen inneemt, wordt tot een minimum beperkt. Verschillende functies worden samengebracht waardoor een zo klein mogelijke oppervlakte gebruikt wordt. Aan de zuidkant van de gebouwen zal in de toekomst niets gebouwd worden, wat wil zeggen dat dit voor altijd een groene zone zal blijven. Richting de bebouwing kant Zemstbaan wordt een groen scherm aangelegd om onder andere de visuele impact te voorkomen.

Plopsaqua doet tot slot grote inspanningen om energie te sparen via zonnepanelen op het parkeergebouw en warmtekrachtkoppeling. Er komt een eigen waterzuiveringsstation om al het water te zuiveren en te hergebruiken.

Synergie met Technopolis

Ook Technopolis is enthousiast en kijkt reikhalzend uit naar een verdere samenwerking met Plopsa. De activiteiten van beide attracties vullen elkaar perfect aan. Dat zorgt ervoor dat bezoekers beide parken kunnen combineren.

Frank Beckx, Voorzitter van de Raad van Bestuur & Stéphane Berghmans, CEO Technopolis: “We zijn erg tevreden dat de stad Mechelen de omgevingsvergunning voor de bouw van Plopsaqua heeft toegekend. Het parcours kende wat vertraging, maar de eindstreep is eindelijk in zicht. Voor Technopolis biedt de komst van Plopsaqua heel wat opportuniteiten. De weg ligt nu open om een nog veel grotere en meer diverse groep van kinderen en jongeren te inspireren met wetenschap en technologie, hetgeen nodig is om tegen 2028 onze ambitieuze doelstelling van 400.000 bezoekers per jaar te realiseren. Er liggen tal van synergiën te lonken op het vlak van voordelige combitickets en co-creatie. Onze site wordt geen optelsom van een doe-centrum en een waterpark, maar een bruisende ontmoetingsplek waar wetenschap, innovatie en waterplezier elkaar vinden. We kijken ernaar uit om samen het pad te effenen voor de STEM-talenten van morgen.”

Carl Lenaerts, CEO Plopsa: “Plopsa is ontzettend verheugd met het verkrijgen van deze omgevingsvergunning. We zijn vastberaden om van Plopsaqua Mechelen een plek te maken waar gezinnen, kinderen en sportliefhebbers onvergetelijke momenten kunnen beleven. Samen met alle partners willen we van Plopsaqua Mechelen een echte troef maken voor alle Mechelaars!”