Ontwerp Hof van Egmont gaat voor groen en kwaliteit

Stad Mechelen wenst een kwalitatief stadsvernieuwingsproject op de site Hof van Egmont te ontwikkelen en zette de verouderde gebouwen vorig jaar te koop. In de toekomst komt hier een gemengd programma voor wonen, ondersteunende functies en buurtvoorzieningen. Acht ontwikkelaars dienden een voorstel in. Na een selectieprocedure kwam 3D Real Estate als laureaat uit de bus. De verkoop van het Hof van Egmont staat vandaag ter goedkeuring op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De verkoop zal de stad een bedrag van 17.250.000 euro opleveren.

De oppervlakte van het gebied is zo’n 12.000 m² groot. Begrensd door de Vesten, Graaf van Egmontstraat en Hanswijkstraat heeft het Hof van Egmont een uitstekende ligging aan de rand van de binnenstad. Momenteel wordt de site hoofdzakelijk ingevuld met een woonzorgcentrum. Het stadsbestuur voorziet een nieuwe ontwikkeling op de site.

“De verkoop zet het licht op groen voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling op een toplocatie. Cruciaal bij deze ontwikkeling zijn stedelijke kwaliteit door architectuur, publieke ruimte en buurtfuncties. Door slimme stadsplanning bestaat een groot deel van het projectgebied uit openbare ruimte en groen. Daarmee zal het Nieuwe Hof van Egmont volledig tegemoetkomen aan alle vereisten van de toekomststad”, klinkt het bij burgemeester Bart Somers.

Groene ruimtes
De site Hof van Egmont bestaat momenteel uit het woonzorgcentrum en parkeerclusters, maar ook enkele woningen met private tuinen die zullen herontwikkeld worden tot een gemengd programma met woningen, ondersteunende functies en gemeenschapsvoorzieningen rond verschillende groene binnengebieden.

“Dit stadsvernieuwingsproject zal concreet invulling geven aan onze beleidsdoelstellingen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de integratie van de kwalitatieve nieuwe gebouwen in de bestaande omgeving en het voorzien van een grote groene buitenruimte die publiek toegankelijk is. Het voorzien van groene ruimtes is per definitie een aandachtspunt voor alle stadsontwikkelingsprojecten. Daarnaast is het ontwerp niet te bombastisch en mooi in harmonie met de bestaande omgeving”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Veel potentieel
Het is een site met veel potentieel die kan bijdragen aan de omgeving. Het winnende ontwerp toont alvast de krijtlijnen. Zo komt er een groene aaneengesloten en publieke toegankelijke ruimte die aansluit op het stadsbalkon van de Impact Factory, en wordt er een groot aanbod voorzien voor tal van gemeenschapsvoorzieningen. 

Op de site komen er 137 woongelegenheden, waarvan 18 duplexwoningen en bijkomend 32 studentenkamers. 3030 m² wordt voorzien voor functies anders dan wonen, zoals bijvoorbeeld kantoren, polyvalente ruimte, horeca, vrije beroepen, …

100-jarige beuk blijft behouden
“Met een grondoppervlakte van circa 12.000 m² biedt dit project een unieke kans voor een duurzame en kwalitatieve stadsontwikkeling. Er wordt voor 4600 m² publieke ruimte voorzien waar o.a. plaats is voor één grote centrale ruimte met groen en een speelpleintje. Daarnaast wordt er voor 3030 m² aan gemeenschapsvoorzieningen voorzien. De bestaande 100-jarige rode beuk blijft behouden – wat absoluut een meerwaarde is - en zal zichtbaar blijven vanop de Vesten Het is voor de stad essentieel dat hier een meerwaarde voor de bredere buurt gecreëerd wordt”, aldus Greet Geypen.

De panden gelegen aan de Hendrik Speecqvest 11-13-15 en Hanswijkstraat 46-48 blijven behouden maar krijgen een nieuwe invulling. Het ontwerp sluit ook mooi aan op de aanpalende panden van het Kardinaal Mercierplein en de Hanswijkstraat. Er komt een ondergrondse parking met 174 parkeerplaatsen, tevens zijn er zowel boven- als ondergronds fietsenstallingen voorzien.

Een aantal bewoners van het zorgbedrijf zijn inmiddels al verhuisd naar het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld, de anderen krijgen een nieuwe thuis in de toekomstige nieuwbouw op de voormalige ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest.