Onze dorpen

DEEL
REACTIES
1

Het actieplan van Vld-Groen-M+ voor onze dorpen: vergroenen, zorgen voor elkaar, investeren in onze dorpen en werken aan veilige en nette dorpen waar het goed leven en werken is.

Verder vergroenen

We bewaren de open ruimte maximaal en snijden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan.

We werken aan een nationaal natuurpark regio Mechelen. Dat natuurpark, ecologisch verbonden en gelegen rond Mechelen met de Benedendijlevallei, het Mechels Broek, de Barebeekvallei, Mispeldonk, Den Battelaer, de Oude Dijlearm, de Vrouwvliet, Zennevallei en Robbroek, groeit uit tot een unieke groene long in het hart van Vlaanderen van meer dan 1000 hectare natuur.

Aan de nieuwe Chirolokalen van Hombeek realiseren we een nieuw speelbos. Zo vergroten we het bestaande bos aan de Eglegemvijver. Ook in Battel realiseren we een speelbos.

We koesteren buurtwegen en trage wegen. We brengen naamborden aan, maken een mooie, leesbare kaart voor wandelaars en staan in voor het onderhoud en het openhouden ervan, eventueel mits kleine vrijwilligersvergoeding samen met partners. Het werk dat begonnen is in Hombeek rollen we verder uit over alle dorpen.

Zorgen voor elkaar

In Leest en Heffen zorgen we voor assistentiewoningen. Zo kunnen mensen in hun eigen dorp ouder worden, ook als ze zorgbehoevend zijn.

Met de actie “dienstencentrum op tour” bieden we enkele keren per maand warme maaltijden aan in onze dorpen. We werken daarbij samen met plaatselijke verenigingen.

Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

Mensen in armoede helpen we werk te vinden. We versterken hun vaardigheden en helpen bij het oplossen van moeilijkheden. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

Investeren in onze dorpen

Onze dorpen moeten dorp blijven. Samen met bewoners en deskundigen maken we dorpstoekomstplannen met de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040. We willen het maatschappelijke weefsel versterken en de leefbaarheid bevorderen.

Na Muizen en Hombeek vernieuwen we de kantine van FC Walem tot een multifunctionele zaal, waar ook het verenigingsleven en de inwoners van Walem terecht kunnen.

Na Hombeek krijgt nu Battel een masterplan, waarbij we samen met de bewoners een goede plek vinden voor nieuwe Chirolokalen, een goede bestemming voor het kerkgebouw en een betere locatie voor het wijkhuis.

Leven en werken

We ondersteunen buurtwinkels, zodat mensen in hun dorp dagelijkse inkopen kunnen doen.

Woensdag organiseren we een wekelijkse markt van streek- en bioproducten, met bijzondere animatie in het kader van Mechelen Kinderstad. We organiseren dat beurtelings in Heffen en Muizen.

Door de klimaatverandering wordt waterbeheer belangrijker. Met de polderbesturen verbeteren we het onderhoud van onze grachten en waterlopen.

De landbouwadviesraad blijft de gesprekspartner voor het stedelijk landbouwbeleid. We bouwen het kwaliteitsmerk “Mechels natuurlijk” verder uit.

We zoeken oplossingen om kleine duurzame (semi-)landbouwactiviteiten vooruit te helpen en ondersteunen onze biolandbouwers.


Veilig en net

Een wijkteam van tien politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone West (Leest, Heffen, Hombeek en Battel) actief zijn. De wijkagenten zijn bekend en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

We bouwen een digitaal loket uit, zodat mensen van thuis (via Skype) met een politieambtenaar kunnen spreken, meldingen doen, vragen stellen of klachten neerleggen. We voorzien de mogelijkheid om online pv’s op te maken en door te sturen.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

Na “stad om te zoenen” voeren we nu acties om zwerfvuil op het platteland tegen te gaan: “dorp om te zoenen”.

 

Kandidaten uit deze buurt

Bart Somers
Open VLD • Plaats 1
woont op de Kapelseweg op de grens tussen Leest en Hombeek. Zijn gezin is nauw verbonden met het lokale verenigingsleven. Zo waren zijn kinderen Lieze en Jan-Klaas groepsleider bij Chiro Hombeek.

Fabienne Blavier
Open VLD • Plaats 9
woont op de Battelsesteenweg. Ze werkt op het kabinet van de minister van Cultuur en is de geëngageerde voorzitter van het sociaal verhuurkantoor.

Zineb El Boussaadani
Groen • Plaats 12
woont in de Emiel Engelsstraat te Walem. Ze werkt als consulent Integratie en Inburgering en zit in de gemeenteraad. Als echte bruggenbouwer en feministe wil ze vrouwen sterker maken.

Kathleen De Wolf
M+ • Plaats 39
is een geboren Battelaar en woont op de Oude Leestsebaan. Ze werkt bij Proximus, is OCMW-raadslid en is professioneel met atletiek bezig.

Tine Van den Brande
Groen • Plaats 42
woont aan het Zennegat. Deze actrice en presentatrice was al gemeenteraadslid. Ze zet zich al jaren in voor de Mechelse natuur en het klimaat en wil onze stad op die thema’s nog meer doen uitblinken.

 

 

 

Ook interessant