Pandschap Rivierenland transformeert 41 panden tot sociale huurwoningen op twee jaar tijd

Betaalbare en kwalitatieve woningen vinden voor mensen die het moeilijk hebben is geen gemakkelijke klus. Daarom werd begin 2022 het Pandschap Rivierenland opgericht. Deze coöperatieve vennootschap met verschillende partners waaronder Stad Mechelen, heeft een dubbel doel: het aanbod van sociale huurwoningen vergroten en leegstaande en verwaarloosde panden aanpakken. De balans oogt alvast positief met 41 panden op twee jaar tijd.


Het Pandschap is een organisatie die op zoek gaat naar panden op de privémarkt die leegstaan of in slechte staat zijn. De panden worden conform alle eisen gerenoveerd tot kwaliteitsvolle sociale huurwoningen en dan ter beschikking gesteld aan een woonmaatschappij om zo kwetsbare mensen te helpen. De eigenaar is zo verzekerd van zijn maandelijkse huuropbrengst en de opvolging van de woning.

Resultaatsverbintenis

Bij de oprichting besliste het stadsbestuur om Pandschap Rivierenland financieel te ondersteunen. Hierbij werd wel een resultaatsverbintenis vastgelegd. Na twee jaar werking kan de coöperatieve vennootschap een mooi resultaat voorleggen. Tot op vandaag werd er reeds een akkoord afgesloten met 41 eigenaars. Dit is opvallend want het vooropgestelde doel was 24 woningen tegen 2024. De realiteit overtreft de vooropgestelde verwachting.

“De voorbije jaren werd enorm geïnvesteerd in een verbetering van het sociale huuraanbod in Mechelen. Het aanbod aan sociaal verhuurbare woningen nam gestaag toe. Met Pandschap Rivierenland werd een belangrijke stap gezet in het vergroten van dit aanbod van sociale huurwoningen. Samen streven we ernaar om leegstaande en/of verwaarloosde panden nieuw leven in te blazen en klaar te maken voor sociale verhuur. Dat is een win-win voor zowel de eigenaars die hun eigendom een upgrade geven en niet langer leegstandsbelasting moeten betalen, als voor de huurder die in een meer kwaliteitsvoller pand terechtkomt. Tegelijkertijd is dit ook goed voor de kwaliteit van het woonpatrimonium in Mechelen en verminderen we de leegstand”, aldus Greet Geypen, schepen van Wonen.

Renovatie zonder zorgen

De slagzin van het Pandschapmodel is de volgende: “Van renovatie zonder zorgen tot sociale verhuur”. Sociale verhuur betekent betaalbare woningen kunnen bieden aan een kwetsbare doelgroep die voldoet aan alle normen van comfortabel wonen en dit aan een prijs van 20 à 25 % onder de geldende marktprijzen. Op deze manier worden opnieuw kwaliteitsvolle woningen op de markt gebracht aan een sociaal huurtarief.

“Het gaat over een complete ontzorging: van renovatie tot verhuur. De eigenaar hoeft zich nergens iets van aan te trekken. De renovatie gebeurt volledig via Pandschap Rivierenland, op voorwaarde dat het pand na renovatie sociaal verhuurd wordt. Dat aanbod valt in de smaak. We hebben met 41 eigenaars een schriftelijk akkoord, inmiddels zijn er al 22 woningen opgeleverd. In 14 panden zijn we momenteel actief. Bijkomend zijn we in gesprek met 21 eigenaars voor een mogelijke renovatie van hun pand”, weet Michael Struijlaert, van Pandschap Rivierenland.

Van de 41 panden bevindt het overgrote merendeel – 34 stuks – zich in Mechelen. De meeste renovaties betreffen dak- en raamrenovaties. Maar ook in ongeveer de helft van de panden wordt er geïnvesteerd in binnen- en buitenisolatie. Er wordt zoveel mogelijk circulair gewerkt door bijvoorbeeld materialen uit andere panden te hergebruiken. Het gemiddeld budget per renovatie bedraagt € 48 000.

Het laatste uitgevoerde project betreft een totaalrenovatie in de Kruisveldstraat die kortelings wordt opgeleverd. Hier werden werkzaamheden uitgevoerd aan de ramen, dak, elektriciteit, muren, vloeren, verwarming, badkamer en de keuken.

Alternatieve woonvormen

“Naar de toekomst toe blijven wij inzetten op betaalbare woningen dit naast de grote renovatiegolf van Woonland. Ook in onze nieuwe stedenbouwkundige verordening is betaalbaar wonen een belangrijk aandachtspunt. Zo bieden we mogelijkheden voor de realisatie van andere woonvormen zoals cohousing, hospitawonen, assistentiewoningen, kangoeroewonen, zorgwonen, enzovoort. Daarnaast hebben we ook in de verordening vastgelegd dat bij grotere bouwprojecten ontwikkelaars verplicht zijn om 20% van de woningen als eengezinswoningen te ontwikkelen”, aldus schepen Geypen.

Hebt u een leegstaand, te renoveren of onderbenut pand? Dan is het Pandschap Rivierenland misschien iets voor u. Contact opnemen kan via [email protected].