Politieagenten als Buddy voor kwetsbare leerlingen: “Elkaar beter begrijpen”

Politieagenten van de politiezone Rivierenland kunnen zich sinds vorig jaar opgeven als ‘Buddy’ voor leerlingen die het moeilijk hebben op school of met een kwetsbare achtergrond. Bedoeling is om elkaars leefwereld beter te begrijpen. Aan het proefproject in 2023 namen vier buddykoppels deel en hun ervaringen waren positief. Daarom wordt het project in 2024 verlengd en geïntegreerd in het project Buddy Mechelen.

“Eerste contacten met politie gebeuren vaak in een setting van conflict. Dat is een stuk eigen aan politiewerk, maar dit project illustreert heel mooi de andere verbindende kant van politiewerk. Buddywerking verbreedt de horizon van politiemensen en de jongeren. Jongeren krijgen meer vertrouwen in ons politiekorps. De politie is er ook voor hun veiligheid. Misschien zet het ze wel aan om zelf bij de politie te gaan. Op lange termijn kan ons korps zo nog meer een afspiegeling worden van de Mechelse samenleving”, vertelt burgemeester Bart Somers.

Vier duo’s

Nieuw binnen het project Buddy Mechelen is dat ook politieagenten (tijdens hun diensturen) Buddy kunnen zijn. In 2023 gingen vier duo’s van start: drie agenten en één stagiair, waarvan drie deel uitmaken van het biketeam en één van het wijkdrugsteam. Ze vormden een duo met twee leerlingen lager onderwijs en twee uit het secundair onderwijs. Eén van deze leerlingen was een anderstalige nieuwkomer. Het project werd positief geëvalueerd en kent dit jaar een vervolg.

“Eerste contacten met politie gebeuren voor jongeren vaak in problematische situaties. Een politiekorps moet correctioneel kunnen optreden, maar heeft ook een sociaal verbindende taak. De buddywerking vult ideaal deze leemte in: jongeren krijgen ruimte om hun hart te luchten, groeien aan vertrouwen in het politiekorps en voelen zich meer verbonden met de stad”, aldus schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu.

De schepen gaat verder: “Drie van de vier jongeren geven aan dat ze een sterke band hebben opgebouwd met hun Buddy en dat ze er zeer gehecht aan waren. Ik vind dit een schitterend voorbeeld van hoe we preventief te werk gaan en bouwen aan gemeenschappelijke grond door verschillende werelden met elkaar in contact te brengen. De politie is er niet alleen voor het handhaven van de wet, maar wordt actief betrokken bij de gemeenschap en het welzijn van alle Mechelaars. Ik moedig onze collega’s bij de politie dan ook graag aan om zich op te geven als Buddy. Het geeft ze de kans een positief rolmodel te zijn en zo een verschil te maken in het leven van jongeren.”

“Voor de deelnemers binnen ons korps was het traject als Buddy een verrijking”, zegt Wouter Waumans van politiezone Rivierenland. “Ze leerden de kinderen op een andere manier kennen en konden als politieagent ook een andere kant van zichzelf tonen. Het biketeam ziet de jongeren nadien ook op straat, wat door de vertrouwensband een andere dynamiek geeft. Ze zouden het allemaal aanraden aan hun collega’s.”

Buddy Mechelen

Buddy Mechelen is een project van Stad Mechelen en is aan zijn zevende schooljaar toe. Het project focust op het mentaal welbevinden van leerlingen van het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar die dreigen uit te vallen. Leerlingen die nood hebben aan een luisterend oor, zich in een thuissituatie bevinden waar ouders niet altijd de nodige ondersteuning kunnen bieden of met een lager welbevinden op school. Zij worden door Buddy Mechelen gekoppeld aan een vrijwilliger, in dit geval Buddy genaamd, die wekelijks langskomt om bv. samen een spelletje te spelen, huiswerk te maken, een gesprekje te voeren of te gaan wandelen.

Ieder schooljaar zijn enkele tientallen vrijwilligers actief als Buddy. De jongste is 20, de oudste 76. Ook scholen zien het als een meerwaarde voor hun leerlingen. Bij sommige duo’s is de band tussen leerling en Buddy zo sterk, dat ze meerdere schooljaren samenblijven.

“Jongeren die zich goed voelen op school zullen er minder snel de brui aan geven. De buddywerking zorgt ervoor dat jongeren met een kwetsbare achtergrond beter opgevolgd worden. Met dit project willen we de ongekwalificeerde uitstroom in Mechelen terugdringen en er dus voor zorgen dat meer jongeren een diploma halen. Het vergroot hun kansen in het leven nadien aanzienlijk”, besluit schepen van onderwijs Rina Rabau Nkandu toe.

Stad Mechelen is steeds op zoek naar vrijwilligers die een rol als Buddy willen opnemen. Meer informatie en aanmelden via www.mechelen.be/buddy.