Postercampagne vraagt invoering van statiegeld in 2025

Ook Stad Mechelen zegt ‘Yes we can’ tegen de invoering van statiegeld in 2025. In België is er vandaag enkel statiegeld op hervulbare glazen flessen. Op petflessen en blikjes is dat nog niet het geval. Nochtans zou dit leiden tot minder zwerfvuil, mooiere en nettere straten en omgevingen, meer hergebruik van kostbare grondstoffen en minder opruimkosten voor de stad. Een win-win voor iedereen. De stad lanceert vandaag een postercampagne om de Vlaamse regering op te roepen zo snel mogelijk een haalbare en gebruiksvriendelijke statiegeldregeling uit te werken.

Burgemeester Bart Somers: “Statiegeld zou een enorme boost geven om afval te voorkomen. Daarnaast moeten we ook streng zijn op wie hardnekkig afval achterlaat waar het niet hoort. Het afgelopen jaar staken we een tandje bij in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Met resultaat. De inspanningen om meer sluikstorters te betrappen, zien we in de cijfers. Dankzij onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben we het afgelopen jaar bijna 50% meer overtreders kunnen vatten dan dezelfde periode een jaar geleden.” 

De Statiegeldalliantie bestaat in België uit 1301 partners van gemeenten en organisaties die samen streven naar een eerlijke oplossing voor zwerfafval en pleiten voor een duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. Stad Mechelen trad toe in 2018 met een officieel schrijven aan de bevoegde minister en nam ook deel aan de ‘Yes we can’-campagne in 2021. Een succes, want een jaar later ligt de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen op de tafel van de Vlaamse regering.

Die heeft 2025 als streefdoel gesteld voor de invoering van statiegeld. Er wordt nu onderzocht of dat een klassiek dan wel een digitaal systeem wordt. In een klassiek statiegeldsysteem breng je de lege flessen terug naar de winkel, terwijl het bij een digitaal statiegeldsysteem mogelijk is om de flessen in gelijk welke vuilnisbak te gooien, op straat of thuis, en vervolgens de code op de vuilnisbak en op de verpakking met je smartphone of thuisscanner scant om het statiegeld terug te krijgen. Volgens studies een omslachtig systeem en niet haalbaar tegen volgend jaar.

Dat de invoering van statiegeld er komt, was een eerste overwinning voor de Statiegeldalliantie. Maar we vrezen dat er veel tijd verloren zal gaan door te kiezen voor een digitaal systeem. Bovendien is het niet zo gebruiksvriendelijk en zullen veel mensen uit de boot vallen. We missen zo ons doel, namelijk het zwerfvuil in onze stad halveren en de opruimkosten drastisch terugdringen. Vandaag halen onze uitvoeringsdiensten in één jaar zo’n 400 ton aan afval op. De invoering van statiegeld zou een derde minder zwerfvuil betekenen. Met deze campagne wil ik zo voor onze planeet en  onze 93 medewerkers bij Team Openbare Netheid de aandacht vestigen op de invoering van een eenvoudig statiegeldsysteem tegen uiterlijk 2025. Yes we can!”, aldus schepen van duurzaamheid, Patrick Princen.

Meer sluikstorters gevat

Dat Stad Mechelen deze campagne steunt past ook in de verhoogde inzet om een halt toe te roepen aan zwerfvuil en sluikstort. Mechelen staat bekend als een propere stad, en 35% van al het zwerfvuil zijn drankverpakkingen. Vandaag houden we door een gezamenlijke inspanning van stadsdiensten en Mechelaars de stad proper door afval te voorkomen of het in de juiste vuilbak achter te laten.

De campagne ‘Yes we can’ is zichtbaar op de facebookpagina van Stad Mechelen en op de televisieschermen in gebouwen zoals het Huis van de Mechelaar.

www.statiegeldalliantie.org