Het Groot Mechels Referendum levert eerste speerpunten op

DEEL
REACTIES
2

De voorbije 14 weken zijn de kandidaten van de stadslijst Vld-Groen-M+ en tientallen Manemakers op stap geweest om bijna 40.000 keer aan te bellen bij onze stadsgenoten. Morgen, zaterdag 7 juli, gaan we voor de laatste keer langs, ditmaal in de binnenstad.

Meer dan 1300 mensen vulden tot nu toe ons referendum in. Dagelijks vinden we nog tientallen formulieren in onze brievenbussen en die worden nog volop verwerkt. Heel veel mensen maken echt werk van hun referendumformulier en schrijven daar soms heel wat boodschappen op.

“Ook al besturen velen van ons al jaren de stad, zijn we dagelijks betrokken bij het maatschappelijke leven in Mechelen; toch leren we nog altijd enorm veel uit de schriftelijke en mondelinge reacties van onze stadsgenoten. We hadden ongelooflijk veel boeiende gesprekken. We kregen talloze goede ideeën, werden gewezen op problemen die we nog niet hebben opgelost en geprikkeld door mogelijke kansen die we kunnen grijpen”, aldus burgemeester en lijsttrekker Bart Somers.

Uit die berg reacties vallen nu al enkele prioriteiten op. We gaan ze absoluut meenemen in ons programma. “Ze vormen een eerste reeks speerpunten voor het programma. Als we van de Mechelaars de kans krijgen om de stad opnieuw te besturen, zullen ze ook de leidraad worden van het beleid”, aldus Kristof Calvo, lijstduwer van de stadslijst Vld-Groen-M+.

1. Na het ambitieuze parkenplan deze legislatuur is de honger van de Mechelaar naar meer groen nog niet gestild. We blijven onze stad en haar wijken verder vergroenen. Er komt een nieuw parkenplan met heel wat nieuwe locaties. Suggesties vanuit de Mechelaars zelf tijdens het Referendum zijn het vergroenen van het dorpsplein van Muizen, een speelbos aan de nieuwe Chirolokalen in Hombeek, de aankoop van park De Borcht en het realiseren van een park aan de Tervuursesteenweg. buurtpark.jpg
2. Mechelse voetpaden en het onderhoud ervan verdienen meer aandacht. We richten een cel op bij de uitvoeringsdiensten die enkel bezig is met voetpaden. Naast de aanleg van nieuwe voetpaden gaat het om het herstellen, gelijk leggen, het weghalen van hindernissen en bij kruispunten het afboorden van de straatsteen. We vertrekken bij dit alles vanuit het perspectief van de rolstoelgebruiker, de buggy en van mensen die moeilijk de been zijn. Jaarlijks zetten we zo minstens 25 straten bijkomend op orde. We beginnen met straten waar veel senioren wonen. voetpaden.jpg
3. Het succes van onze stad zorgt natuurlijk ook voor nieuwe uitdagingen. Betaalbaar wonen wordt daarom voor heel wat Mechelaars als een prioriteit beschouwd. Dat is het ook voor ons. Daarom willen we de komende jaren met Woonpunt en ons Sociaal Verhuurkantoor het aantal sociale woningen uitbreiden. We maken nieuwe woonvormen mogelijk, zodat singles ook een aantrekkelijke en betaalbare thuis vinden. betaalbaar_wonen.jpg
4. De Mechelaar waardeert de extra inspanningen voor de fiets, maar wil duidelijk dat we nog beter doen. Onze ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden krijgt veel steun. De komende jaren zorgen we voor extra kwaliteitsvolle en veilige fietspaden. In heel wat wijken wordt de nood aan fietsparkeerplaatsen aangekaart.
5. Op bepaalde plekken is er ook nood aan een bijkomende buurtparking, bijvoorbeeld in de wijk Arsenaal of de buurt nabij station Nekkerspoel, dat we kunnen realiseren door er een verdieping te bouwen (kant Sint Rumoldusstraat).
fiets.jpg
6. Na Mechelen Kinderstad steken we een tandje bij voor Mechelen seniorenstad. Tijdens de bevraging bleek het openbaar vervoer voor heel wat Mechelse senioren een grote bezorgdheid. We kloppen de komende maanden en jaren op tafel van De Lijn voor een beter aanbod van openbaar vervoer. In de dorpen, bijvoorbeeld in Leest, voorzien we een aanbod van assistentiewoningen voor senioren. lijn.jpg
7. De Mechelaar houdt van ondernemers in eigen stad. Onder andere in Walem en Heffen zijn de inwoners duidelijk vragende partij voor buurtwinkels. Ook in onze dorpen moeten inwoners op fiets- en wandelafstand inkopen kunnen doen. Daarom willen we in Heffen starten met een bescheiden avondmarkt. Als dit aanslaat, breiden we het uit naar andere dorpen. Aanvullend maken we werk van een Buurtkar, een mobiele buurtwinkel. handelaars.jpg
8. Uit de bevraging blijkt een groot draagvlak voor een inclusieve stad, waar racisme, discriminatie en uitsluiting niet thuishoort. Mechelaars willen een stad waar iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht gender, afkomst of geaardheid. Onze stad moet hier in Vlaanderen het voortouw nemen, met nieuwe instrumenten en nieuwe, eerlijke kansen voor iederen. racisme.jpg
9. (Verkeers)veiligheid is voor de Mechelaar cruciaal. Veilige en gezonde schoolomgevingen zijn daarbij een van de prioriteiten. Bewoners zijn vragende partij om snelheidsduivels aan banden te leggen, bijvoorbeeld met meer trajectcontrole, knippen in de straten om doorgaand verkeer te mijden en verkeersdrempels, onder meer in de wijk Tervuursesteenweg, de Magdalenasteenweg, de Oude Liersebaan, ... trajectcontrolers.jpg
10. Duurzaamheid is een vast onderdeel in elke beleidsbeslissing. Er is een duidelijk draagvlak om dit voor de hele stad evident te maken. We mobiliseren het engagement en de concrete ideeën die vandaag bij de Mechelaars aanwezig zijn. We organiseren initiatieven op wijkniveau en stimuleren samenwerking onder burgers. Plannen op maat waarmee elke Mechelaar aan de slag kan. klimaatneutraal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Ook interessant