Resultaten recherche PZ Rivierenland 2023

  1. Inleiding

 

De belangrijkste beweegreden voor de vrijwillige fusie van de naburige lokale korpsen was om de deskundigheid en de specialisatie in de verschillende domeinen van het politiewerk te vergroten. Criminelen worden alsmaar spitsvondiger. Denk aan cybercriminaliteit zoals phishing of ondermijnende criminaliteit waarbij drugscriminelen trachten geld wit te wassen via illegale handelsactiviteiten. Om hiertegen te kunnen optreden moet een politiekorps zelf ook specialisten in huis hebben, zodat we met meer en beter gespecialiseerd blauw op straat weerwerk kunnen bieden, ook tegen deze nieuwe vormen van criminaliteit. Onder meer de recente sluiting van enkele horecapanden en krantenwinkels is een gevolg van die aanpak. Met de doorgedreven inzet van technologiegestuurde politiezorg en een uitgebreid team van liefst 71 rechercheurs blijft geen enkele ernstige misdaad in onze zone onopgehelderd.

Het is belangrijk om publiekelijk het hele verhaal te vertellen. D.w.z. de criminele feiten die gepleegd worden in onze zone maar ook de opvolging die er door onze recherche aan gegeven wordt. Op zijn beurt communiceert het parket regelmatig over de respectieve strafuitvoering.

 

  1. Overzicht totalen zone Rivierenland 2023

Team

# onderzoeken 

# arrestaties

# geïdentificeerde verdachten

# behandelde kantschriften

diefstallen

191

42

275

287

geweld

55

56

92

213

drugs 

88

38

151

276

ecofin

255

12

204

452

zeden

217

17

207

248

Willebroek

64

17

80

73

KB

84

7

75

212

         

TOTALEN:

954

189

1084

1761

 

Duiding:

Een onderzoek is vaak gelinkt aan meerdere feiten, zoals zal blijken uit de oplijsting van de successen. Recherche Mechelen bestaat uit verschillende teams die elk het vermeld aantal

 

onderzoeken hebben gevoerd. Voor Willebroek en Klein-Brabant gaat het om totalen van hun recherche. Recherche Mechelen heeft dus 806 onderzoeken van de 954 onderzoeken gevoerd en 165 van 189 arrestaties verricht.

Van de 954 gevoerde onderzoeken werden er in totaal 275 aangemeld in de Algemene Nationale Gegevensbank.

 

  1. Enkele markante successen

Fietsdiefstallen

Op 22/11/2023 wordt tijdens een actie van recherche een heterdaad stepdiefstal (2 steps) te Bruul opgemerkte op de camera’s. De verdachte wordt meteen gevat. Er kunnen een tiental feiten gelinkt worden.

Woninginbraken en inbraken in gebouwen

In februari 2023 wordt een voertuig gehit door de ANPR, dat na onderzoek in aanmerking komt voor woninginbraken op Mechels grondgebied. Het voertuig kan gelokaliseerd en leidt tot arrestatie van drie Albanezen.

Via navolgend onderzoek, voornamelijk op basis van analyse van camerabeelden, aangetroffen schoeiselsporen en nazicht ANPR, kunnen de 3 verdachten gelinkt worden aan een 8-tal feiten van woninginbraken, waarbij voornamelijk juwelen.

Gelinkte Feiten Rivierenland: 5 PV’s

Gelinkte Feiten bodukap: 3 PV’s

Diefstallen

  1. Op 08/05/2023 wordt een verdachte op de camerabeelden opgemerkt. Betrokkene werd door team diefstallen sedert mei 2023 geseind in kader van een dossier gauwdiefstal + informaticafraude te Mechelen. 

Deze verdachte blijkt in ANG 27x (!!!) geseind te staan voor arrestatie en verhoor salduz categorie IV. Seiningen zijn van de volgende PZ's: Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Dendermonde en Demerdal, 

 
Gelet het feit dat deze verdachte weer in onze stad aanwezig was en zo snel kon opgepakt worden, doet vermoeden dat we nieuwe slachtoffers van deze man hebben kunnen vermijden.  
 

Voor administratieve doeleinden: 

ME.20.L9.011747/2023 PZ Rivierenland: informaticabedrog 
ME.18.L9.011744/2023 PZ Rivierenland: gewone diefstal 

  1. De nacht van 09 op 10/10/2023 vond er een reeks auto-inbraken plaats in onze PZ, dit omgeving Tervuursesteenweg. In kader van één van deze feiten ontvingen wij een positieve identificatie van een vingerspoor.

Gelinkte feiten: 2 PV’s

  1. Tussen 25/10 en 01/12 vinden verschillende diefstallen uit bestelwagens plaats, waar volgende aanvankelijke pv's voor werden opgemaakt. 

 ME.17.L9.028389/2023 - Hanswijk de Bercht 61 
 ME.17.L9.028390/2023 - August Lenaertsstraat 29 

 ME.17.L9.028392/2023 - Hanswijk de Bercht 56A 

 ME.17.L9.027154/2023 - Wijngaardstraat 63 

 ME.17.L9.030025/2023 -  Goudbloemstraat 6 
 
Via ANPR onderzoek van de sectiediefstallen kon er één verdacht voertuig weerhouden worden dat op de verschillende dagen in de omgeving van de feiten werd gecapteerd. 
De schoonzoon van de eigenaar vertoonde qua uiterlijk veel gelijkenissen met één van de verdachten en werd tijdens de huiszoeking te Vorst aangetroffen. 

Tweede verdachte konden wij jammer genoeg niet identificeren en er werd slechts één werkkoffer (niet gelinkt aan bovenstaande feiten) aangetroffen in de wagen.            

Verdachte werd voorgeleid en aangehouden.

Diefstallen met geweld en slagen en verwondingen

Op 04/06/2023 worden 2 slachtoffers aangevallen door vier jongeren aan het skatepark te Mechelen. Eén slachtoffer krijgt vuistslagen en stampen. Het heuptasje van het 2e slachtoffer wordt gestolen.

3 van de 4 daders worden op basis van camerabeelden geïdentificeerd, verhoord en ter beschikking gesteld van justitie.

‘Aanslagen’ sinds druggerelateerd geweld

Op 26/01/2023 worden er 's avonds molotovcocktails gegooid naar het gerechtsgebouw en het Huis van de Mechelaar, waar de administratieve stadsdiensten gevestigd zijn. Een derde molotovcocktail wordt op de Vaartdijk op straat gegooid. Uit camerabeelden blijkt dat twee onbekende verdachten hieraan gelinkt kunnen worden. Ze verplaatsen zich beiden met een elektrische step.

Na uitvoering en intensief cameraonderzoek kunnen de verdachten reeds na een week, gelinkt worden aan de feiten.

Phising – Whasapp fraude

Sinds eind 2022, begin 2023 werd er een organisatie in kaart gebracht waarbij de verdachte zich voordoet als zoon/dochter en vraagt om overschrijvingen uit te voeren. Gelden worden

overgeschreven op rekening van moneymules waarna gelden worden afgehaald of betalingen mee worden uitgevoerd. 

Doorgedreven bankonderzoek/telefonieonderzoek toont aan dat 4 verdachten deel uitmaken van een organisatie die gebruik maakt van Whatsapp om slachtoffer te contacteren om gelden over te schrijven. De organisatie maakt gebruik van tot op heden 10 geïdentificeerde moneymules.