Slimme badgesysteem parken en speelpleinen opgeschaald wegens succes

Het slimme badgesysteem voor parken en pleinen – sinds voorjaar 2023 in voege – krijgt een positief onthaal en bijgevolg een verdere uitrol. Dit voorjaar zal het digitale systeem op elf van de twintig locaties actief zijn. Die switch verlicht de kerntaak van de gemeenschapswachten, die iedere dag deze locaties openen en afsluiten. Daarnaast kan je via programmatie ook (tijdelijke) toegang verlenen en monitoren. 


In navolging van het project UrbSecurity ging afdeling Preventie en Veiligheid aan de slag om de opgebouwde expertise rond het slimme beheer van parken en pleinen verder uit te werken. In het voorjaar van 2023 startte een eerste proeffase waarbij de sloten van enkele parken en speelpleinen gedigitaliseerd werden: speelplein Vennekant, ’t Hofke, buurtpark Papenhof, Caputsteenpark en het nieuwe buurtpark Langen Hof. Na een positieve evaluatie waren speelplein Berkenhof, Karmelietentuin en Pennepoelpark aan de beurt voor een digitale uitrol in het najaar.

Ontzorgen
Dit voorjaar gaat fase drie in en komen er vier extra locaties bij: buurtpark Kalverenpark, Rik Wouterstuin, Donkerlei en voetbalkooi Kreitenborg. Op drie van de vier locaties onderzoekt dienst Stadstoezicht of de buurtbewoners en partners met sleutel eveneens kunnen overstappen naar een badge met gelimiteerde toegangsrechten. Na afronden van deze derde fase beschikken elf van de twintig locaties over dit digitale systeem.  

“Het dagelijks openen en afsluiten van parken, speelpleinen en wandelpaden in Mechelen is een kerntaak van onze gemeenschapswachten binnen dienst Stadstoezicht,” vertelt Preventieschepen Abdrahman Labsir. “Het gaat om een twintigtal locaties, 365 dagen per jaar. Een omvangrijke, soms intense en vooral belangrijke opdracht, waarbij we onze collega’s maximaal willen ontzorgen. Sinds de uitrol heeft het slimme badgesysteem de taak van de gemeenschapswachten fel verlicht en biedt de switch naar verlening en monitoring van toegang toe ook heel wat voordelen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke toegang voor aannemers, organisatoren van events, etc …”  

Het badgesysteem kent nog heel wat voordelen:

  • Openen en sluiten is efficiënter;
  • De sleutelbos wordt lichter;
  • Rechten en toegang tot parken en pleinen kunnen individueel en dus op maat van de gebruiker. Via bijhorende software (die we reeds gebruiken) kunnen bv. periode, duur en aantal locaties geprogrammeerd worden;
  • Iedere badge is verbonden aan een individuele gebruiker, en iedere handeling wordt geregistreerd;
  • Er is een betere toegangscontrole en een geactualiseerd overzicht van de personen die toegang hebben tot een bepaalde locatie. Via de software presenteert deze lijst zich als een ‘badge’-plan;
  • Sleutels bijmaken is onmogelijk;
  • Andere stadsdiensten of gebruikers kunnen via hun eigen badge nog toegang krijgen tot parken en pleinen vóór openingsuur (8u-9u) of na afsluiten (17-22u) van de locatie door de gemeenschapswachten. 

“Met het badgesysteem vangen we twee vliegen in één klap. Ten eerste zorgt het ervoor dat we, via het toekennen van rechten per individuele gebruiker, de betrokkenheid van de buurt over het beheer van de parken kunnen vergroten. Mensen kunnen gemakkelijker participeren in het openen en afsluiten van de parken waar ze dagelijks gebruik van maken, en zo ook een oogje in het zeil houden. Ten tweede zetten we met het digitale systeem een verdere stap in een efficiënte, stedelijke dienstverlening. Het beheer van de parken wordt vlotter, overzichtelijker en veiliger,” besluit schepen van Sociale cohesie en Slimme stad Rina Rabau Nkandu.