Stad en ondernemers ‘sluiten de cirkel’

Bijkomende middelen voor Circulaire Hub regio Mechelen

De Circulaire Hub regio Mechelen lanceert voor de derde keer de projectoproep Sluit de cirkel’, gericht naar ondernemers, (maatwerk)bedrijven en organisaties uit de regio die een circulair product of circulaire dienst op de markt willen brengen. De Circulaire Hub regio Mechelen ontving voor de verderzetting recent nog een subsidie van 157.000 euro vanuit Vlaanderen. De geselecteerde projecten krijgen dan ook intensieve professionele begeleiding van een of meerdere partners van de hub.

Circulaire hub regio Mechelen is een formeel partnerschap tussen Stad Mechelen, Thomas More Research, Unizo Provincie Antwerpen, Switchrs, Ecoso, 28Rond vzw, Toastmasters Mechelen en de provincie Antwerpen. Sluit de Cirkel is een gezamenlijk initiatief dat bestaat uit een-op-een-begeleiding aan minstens vijf ondernemingen of organisaties per jaar. Zo zijn er 24 nieuwe circulaire business cases met sociale impact gelanceerd in de regio Mechelen in 2022 en 2023 samen. Vorig jaar stelden E-battery, CIRCULIFE, Stuifmeel vzw, vzw De Scherpen Horinck en De Speelclub hun nieuwe sociaal-circulaire businesscase, uitgewerkt via Sluit de cirkelbegeleiding, voor op het Ondernemersevent 2800Circulair. Je leest hun verhaal en de stappen die ze gezet hebben via www.mechelen.be/sluitdecirkel2023.

In haar Klimaatplan streeft Stad Mechelen naar een emissiereductie van 40% en belooft de stad te werken rond klimaatadaptie en de reductie van haar materialenvoetafdruk. Om de transitie naar een klimaatneutrale stad te versnellen is een sterke, regionale en circulaire economie noodzakelijk.

Schepen voor Duurzaamheid, Patrick Princen: “In Mechelen zijn heel veel nieuwe en gevestigde ondernemers die zich willen inzetten voor de circulaire economie. Deze economie van de toekomst springt heel behoedzaam om met onze grondstoffen en energie, en creëert enkel maar voordelen voor de planeet, mens en ondernemer. Daarom ondersteunen we de laureaten maximaal in het uitwerken van hun verdienmodel zodat zij erin slagen om nieuwe circulaire producten te ontwikkelen die niet enkel gewild zijn door consumenten, maar ook onze aarde en toekomst sparen door het hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval. Het delen van kennis en hun producten is hierbij hét uitgangspunt, want delen is nu eenmaal het nieuwe hebben.”

Steun van bedrijven en overheden

De Circulaire Hub regio Mechelen kan deze ondersteuning opnieuw gratis aanbieden dankzij nieuw toegekende steun van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie, steun van de stad Mechelen en een bijdrage van partners Thomas More, Ecoso en Unizo.

Schepen van economie, ondernemen en werk Greet Geypen: “Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken, moeten alle betrokkenen de handen in elkaar slaan. Overheden hebben hierbij de belangrijke taak om de context te creëren waarin de circulaire economie kan bloeien. Een solide lokale economie is een belangrijke pijler om het Mechelen van morgen op te bouwen. Door te zorgen dat onze bedrijven mee voorop lopen bij de uitrol van de circulaire economie, leggen we de basis voor een sterke economie van morgen. Daarom willen we ondernemers stimuleren en ondersteunen totdat circulair ondernemen een evidentie is geworden.”

 

Stel je kandidaat voor Sluit de Cirkel 2024

Nieuw vanaf dit jaar voor Sluit de Cirkel is dat je doorlopend kan instappen. Maar hoe vroeger op het jaar je dat doet, des te meer kans je hebt om je business te mogen voorstellen op het jaarlijkse ondernemersevent van Circulaire Hub Regio Mechelen dat in 2024 plaatsvindt op 21 november. Hierop worden impact investeerders uitgenodigd, en VLAIO, zodat ook toegang wordt verschaft tot financiële ondersteuning voor de nieuwe businesscase.

Kandidaten worden geselecteerd op een aantal criteria:

  1. De circulaire innovatie of de mate waarin het voorstel bijdraagt aan een positieve impact op CO2-uitstoot, biodiversiteit, energie en waterhuishouding of mate waarin materialen in de economie worden gehouden. Scores worden toegekend op basis van de aantallen cirkels die kunnen worden doorlopen en principe van hiërarchie over de R’en in het circulair economisch model (rethink, redesign, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover). Wordt er geschakeld naar een gebruiksmodel in plaats van een verbruiksmodel, wordt er gedacht aan modulair design, of zet het project in op hernieuwbare grondstoffen?
  2. De sociale impact die de dienst of het product of het businessmodel met zich meebrengt op grondgebied Mechelen. Dit kan in termen van lokale tewerkstelling zijn, al dan niet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan ook in termen van partnerschappen, met sociale economie, of met alle betrokken stakeholders in de waardeketen, of in termen van het bereiken van de Mechelaars als consument op grote schaal.
  3. De maturiteit en groeimogelijkheid van het voorstel en de ondernemers achter het voorstel. Kan de ondernemer/organisatie zich aanpassen in functie van wijzigende marktvraag, nieuwe technologie en materialen, wetgeving, concurrentie...? Wat is de haalbaarheid van het voorstel, en kan dit voorstel op de voorziene begeleidingstijd effectief tot een werkbaar model of prototype komen dat gestart kan worden binnen het jaar? In hoeverre is er risico voor stopzetten van project omwille van financiële of andere hindernissen?

www.mechelen.be/circulairehub