Stad Mechelen behaalt met glans kindvriendelijk label

Stad Mechelen mocht in Beveren het label van kindvriendelijke stad opnieuw in ontvangst nemen. De Dijlestad kreeg een uitstekend juryrapport mee naar huis. Thuis wachtte nog een kindvriendelijk feest voor alle personeelsleden en – jawel - hun (klein)kinderen. Het label kreeg een plekje voor het stadhuis: “We zijn ontzettend trots, maar het label hangt daar niet enkel als uithangbord. Het is voor ons de herinnering en motivatie om ons elke dag opnieuw vollenbak te geven, met en voor onze jeugd.”

Stad Mechelen mag zich de komende zes jaar opnieuw een kindvriendelijke stad noemen. Jeugdschepen Abdrahman Labsir kreeg het label in Beveren overhandigd door Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. De jury vermeldde in hun deliberatieverslag ‘veel goesting en overtuiging geproefd te hebben en daarom het label Kindvriendelijke met overtuiging toe te kennen aan Stad Mechelen’. Die toekenning gebeurde op basis van het ingediende portfolio en het daaropvolgende jurygesprek.

“Ik ben uiteraard enorm trots op onze programmamanager Jolan, de jeugddienst en alle collega’s en partners die hieraan meewerkten en zich als ambassadeur blijven engageren. Die samenwerking is uniek”, zegt Jeugdschepen Abdrahman Labsir. “Het label is een bevestiging van die stadsgedragen aanpak en brede jeugdreflex om niet alleen vóór kinderen en jongeren inspanningen te leveren, maar vooral mét hen. Zij zijn volwaardige medeburgers en hun stem moet even luid klinken als die van een ander. De dialoog met hen is permanent. Dat is een cruciaal onderdeel van kinderrechten. Zij moeten bij uitbreiding ook zichzelf kunnen zijn, en serieus genomen worden. Daarom spreken we graag over een kind- én jeugdvriendelijk label.”

“Dit label is misschien de warmste erkenning die je als gemeenschap kan krijgen”, vult burgemeester Bart Somers aan. “Het is altijd mijn overtuiging geweest dat je de aantrekkelijkheid van een plek of van een stad kan meten aan de aanwezigheid van kinderen. Waar kinderen graag komen, is het fijn voor iedereen. Die overtuiging is ook de leidraad voor onze realisaties en de inrichting van de publieke ruimte in Mechelen. Je trekt gewoon meer bezoekers aan als gezinsvriendelijke stad. Ook andere groepen voelen zich er welkom. Dit label werkt niet bevoogdend naar kinderen. Integendeel, het nodigt ons uit om meer dan ooit te werken aan vormen van participatie waarbij kinderen actief worden betrokken bij stedelijke ontwikkelingen.”

Never take it for granted
Tien jaar geleden was Mechelen één van de eerste Vlaamse steden die het kindvriendelijk label mocht ontvangen. Na de nieuwe aanvraag in 2020 adviseerde de jury de Dijlestad om een stadsbreed draagvlak te creëren en de stem van kinderen en jongeren in het traject op te nemen. Sindsdien is de regie van het traject in handen van de jeugddienst, die maximaal met deze feedback aan de slag wilde maar door verschillende factoren genoodzaakt was de aanvraag twee jaar op te schuiven.

“Dat was toen allesbehalve een gemakkelijke beslissing, maar het is vandaag wel de juiste gebleken”, zegt schepen Labsir. “We hebben de afgelopen jaren veel bijgeleerd. Over wat een label echt betekent, over onszelf als team en pleitbezorger, over voor en met wie we dit allemaal doen, … We leerden ook - om het in de woorden van onze algemeen directeur te zeggen - : ‘never take it for granted’. We hebben aan maturiteit gewonnen, stellen onszelf constant in vraag en sturen bij waar nodig. Dat blijven we ook doen. Het doet veel deugd om het label terug te zien blinken aan ons stadhuis, maar het hangt daar niet enkel als uithangbord. Het is voor ons de herinnering en motivatie om ons elke dag opnieuw vollenbak te geven, met en voor onze jeugd.”

Mechelen besloot om ook van de viering van het label een stadsbreed en kindvriendelijk event te maken. Alle personeelsleden én hun (klein)kinderen waren welkom. Op de binnenkoer van het stadhuis werden medewerkers begroet door een gigantische opblaasbare Rommy en waren er verschillende randactiviteiten voor de kinderen. Het nieuwe labelplaatje werd opgehangen voor het stadhuis en een vlag van de nieuwe Rommy – onze mascotte kreeg een hippere look – zal op de Sint-Romboutstoren landen. Na het ceremoniële gedeelte ging iedereen samen bellen blazen.

Drie prioritaire thema’s
Het kindvriendelijk traject begon twee en een half jaar geleden met een data-analyse via een uitgebreid rapport en een QuickScan, binnen 9 levensdomeinen. Gedurende die ganse periode was Bataljong actief als coach, en ging Mechelen ook regelmatig in gesprek met andere lokale besturen en partners. Focusgroepen bogen zich over het verzamelde cijfermateriaal van de scan om verschillende perspectieven te integreren en verhalen zichtbaar te krijgen. Intussen startte het strategisch platform – een overlegorgaan van enthousiaste, gemotiveerde stadscollega’s – op. Dat platform zou regelmatig doorheen het traject samenkomen.

Uit de overlegmomenten van het strategisch platform kwamen drie thema’s duidelijk als uitdagingen naar voren: vrije tijd, participatie en communicatie, en mentaal welbevinden. Die prominente thema’s vormden de focus tijdens een grootschalig belevingsonderzoek, waarbij verschillende profielen van Mechelse kinderen en jongeren werden betrokken. 2800Beleeft – de naam van het onderzoek – gaf ons inzichten over hoe de doelgroep deze drie topics ervaart en beleeft. Door gerichte observaties, babbels, interviews en verschillende methodieken brachten we de leefwereld van kinderen en jongeren in kaart. Bataljong deed een grondige analyse op deze resultaten. 2800Beleeft zal iedere drie jaar herhaald worden, zodat de stad mee is met de steeds evoluerende ervaringen en noden van kinderen en jongeren.

“In de slotfase ontwikkelde het strategisch platform een sterke visie en gedragen strategie met concrete doelstellingen en acties, gebaseerd op de resultaten van het traject. Die structuur vormt de leidraad voor toekomstige projecten op vlak van kind- en jeugdvriendelijkheid. De focus zal in deze projecten steeds liggen op de eerder bepaalde prioritaire thema’s, met daarnaast de nodige sensitiviteit voor andere uitdagingen. Daarmee zijn we volop aan de slag gegaan, onder regie van een programmamanager die de vinger aan de pols houdt op alle niveaus”, besluit schepen Labsir.

Achtergrondinformatie

22 lokale besturen krijgen het label Kindvriendelijke Stad of Gemeente toegereikt.

  • 14 laureaten dienden een nieuw dossier in bij de jury: Asse, Boom, Buggenhout, Dilsen-Stokkem, Geetbets, Glabbeek, Izegem, Keerbergen, Lille, Mechelen, Overijse, Stabroek, Waregem, Wingene
  • 8 lokale besturen behaalden in 2018 een eerste keer het label en slaagden erin dit nu te verlengen: Aarschot, Beersel, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst, Sint-Katelijne-Waver

Een stuurgroep van 14 organisaties is eigenaar van het label:

14 organisaties vormen de stuurgroep van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten: het agentschap Opgroeien, AP Hogeschool, Bamm, Bataljong, Demos, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Gezinsbond, HoGent, Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Kind en Samenleving, het Kinderrechtencommissariaat, UNICEF België, UGent en VVSG.

Bataljong zit deze stuurgroep voor. Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaat Bataljong vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. Ze verbindt en inspireert daarvoor jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van Jeugd.