Stad Mechelen wil Mechelse landbouwgronden verkopen aan lokale boeren

Dinsdag was er opnieuw boerenprotest. Een 500tal tractoren blokkeerden verschillende invalswegen naar de Antwerpse haven. Eén van de redenen voor het aanhoudende boerenprotest is dat beschikbare gronden voor landbouw steeds schaarser worden, en daarom ook steeds duurder. Stad Mechelen wil nu voor minstens 1 miljoen euro landbouwgronden verkopen aan lokale pachters op het Hombeeks plateau. “Dit kan landbouwers meer toekomstzekerheid bieden.”

De afgelopen weken en maanden nam in heel België het boerenprotest toe. Directe aanleiding is de Europese regelgeving en het Vlaams stikstofakkoord, maar in het algemeen gaat het de landbouwers om toekomstperspectief. De boeren pleiten onder meer voor minder beperkingen, minder administratieve lasten en eerlijkere prijzen voor hun producten. Maar een belangrijke factor in heel het verhaal is de beschikbare grond waar men in de toekomst nog aan landbouw kan doen.

Net zoals in veel andere steden en gemeenten zijn ze in Mechelen momenteel bezig met het uitwerken van een Beleidsplan Ruimte 2030. De bedoeling van zo’n Beleidsplan Ruimte is in grote lijnen te omschrijven waar men – naast plaats voor wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, werkgelegenheid – ruimte ziet voor natuur en landbouw.

Schepen van Landbouw Arthur Orlians: “In plaats van kleine stukjes natuur en geen volwaardige landbouwgebieden, willen we versnippering tegengaan. We zeggen klaar en duidelijk dat het Hombeeks plateau maximaal willen voorbehouden voor landbouw. Tegelijkertijd willen we in het gebied Natuurpark Rivierenland op termijn komen tot grotere aaneengesloten gebieden voor natuur, zonder landbouwers te onteigenen.”

1 miljoen euro landbouwgrond voor lokale boeren

Naast de extra bomen in natuurgebied, maakt stad Mechelen ook heel concreet hoe ze het Hombeeks Plateau maximaal wil voorbehouden voor de landbouwsector. De stad wil voor minstens 1 miljoen euro landbouwgronden verkopen aan zittende pachters, lokale boeren.

Schepen Arthur Orlians: “Stad Mechelen heeft 475 percelen landbouwgrond in eigen eigendom. Dat is historisch zo gegroeid en in totaal goed voor 4.000.000 vierkante meter. Het overgrote deel, 315 hectare, ligt buiten het grondgebied van Mechelen. Dat verkopen we meestal aan de betrokken gemeente, waarna de democratisch verkozen meerderheid zelf kan beslissen wat ze met de grond doet. Indien de betrokken gemeente niet wenst aan te kopen, brengen we verschillende landbouworganisaties op de hoogte van de aankomende openbare verkoop. Maar voor de landbouwgronden in Mechels grondgebied maken we nu een duidelijke keuze: de gronden op het Hombeeks plateau verkopen we aan zittende pachters. We verkopen dit niet zomaar openbaar of aan een natuurbeheerder, maar heel bewust aan onze lokale boeren. Dit zal de grondprijs doen dalen of toch minstens temperen, en geeft de boeren meer toekomstzekerheid.”

Kurt Verbruggen, voorzitter van de Mechelse landbouwraad, reageert tevreden: “Naast de steeds strengere regelgeving is het vooral de steeds duurdere grondprijs die ervoor zorgt dat het landbouwberoep niet langer voldoende rendabel is. Jonge en oude boeren hebben geen toekomstperspectief, omdat ze vaak geen eigenaar zijn van het perceel dat ze bewerken. Ze maken geen kans om gronden te verwerven als overheden of overheidsorganisaties de gronden kunnen aankopen met aankoopsubsidies, soms van 70% of meer. Als pachters de kans krijgen van stad Mechelen om hun landbouwperceel aan te kopen, is dit een goeie zaak. Het zal voor een stuk de druk wegnemen die momenteel heerst op het Hombeeks plateau.”