Stadslijst lanceert 4de Groot Mechels Referendum

DEEL
REACTIES
1

Vanaf 7 april tot en met 23 juni trekt het team van VLD-Groen-M+ de straat op om het Vierde de Groot Mechels Referendum aan alle Mechelaars te bezorgen. Week na week en wijk na wijk leggen we met onze ploeg 40.000 huisbezoeken af. Mechelaar kunnen het referendum ook online invullen op www.voormechelen.be/referendum.

Een ambitieus, maar beproefd concept met meetbaar resultaat. Gemiddeld 3000 Mechelse gezinnen werden bij de vorige edities van het Groot Mechels referendum bevraagd, goed voor 500 uren maatschappelijk engagement van de kandidaten. Dit jaar is het al de vierde editie van het referendum sinds 17 jaar en daarmee een politiek unicum in Vlaanderen.

Van de vorige drie referenda werd gemiddeld 85% van de voorstellen effectief uitgevoerd. Van het referendum van 2012 werd zelfs 87,5% van de algemene vragen omgezet in lokaal beleid en nadien uitgevoerd.

In 2000 namen 2.461 Mechelse gezinnen deel aan het eerste Groot Mechels Referendum. In 2006 deden 1.943 Mechelaars mee. Tijdens het vorige referendum werd een record van 2.839 ingevulde referenda – online en op papier – terugbezorgd. Dat komt overeen met een respondentiegraad van 7,5 procent, erg hoog voor eender welke huis-aan-huisbevraging, maar zeker voor een politiek referendum van deze omvang. Deze keer is de romboutshoge ambitie om tussen de 4000 en 5000 formulieren binnen te krijgen (schriftelijk en digitaal).

Manemakers

Daarmee willen we opnieuw een representatief, scherp  beeld krijgen van de wensen van de Mechelaars. Opnieuw zal de stadslijst alle goedgekeurde stellingen in het referendum onverkort opnemen in het verkiezingsprogramma. Ook met de inbreng van de Manemakers wordt dit meer dan ooit een programma voor en door de Mechelaars. Op dit ogenblik hebben al bijna 350 Mechelaars zich geregistreerd als ‘Manemakers’, fiere Mechelaars die de dromen van andere Mechelaars mee willen helpen realiseren. Meer dan 150 Manemakers willen niet alleen mee nadenken, maar zelfs mee op pad gaan als vrijwilligers ten dienste van onze beweging. Dat is indrukwekkend. Het toont aan dat mensen de handen uit de mouwen willen steken voor een positief, verbindend en participatief project als het onze.

Elke wijk een referendum

Het Referendum wordt opgemaakt in twaalf versies, met telkens een veertigtal algemene vragen aangevuld met een aantal specifieke  stellingen per wijk. Mechelaars kunnen het ingevulde referendum opsturen of binnenbrengen bij één van de vele inzamelpunten verspreid over de stad.

Vanzelfsprekend is het Referendum ook online in te vullen op deze website: www.voormechelen.be/referendum

Nieuw is de uitbreiding van het referendum met wijkbabbels op zondag. Via een debriefing van de belangrijkste resultaten en bevindingen per wijk krijgt de participatie nog meer body.

Dankzij het Mechels Referendum schrijft een maximaal aantal Mechelaars rechtstreeks mee aan het programma van de Stadslijst, nu al voor de vierde keer. Het zijn de Mechelaars zelf die eens te meer gaan bepalen welke de richting is die onze stad na 14 oktober 2018 zal inslaan.

Enkele voorbeelden uit het vorige Groot Mechels Referendum (2012)

75% respondenten vroeg meer veiligheidscamera’s.

  • We evolueerden van 45 anpr-camera’s in 2012 naar 144 in 2017. Nog 18 op komst in Q1 2018. We evolueerden van 53 naar 72 hoge resolutiecamera’s.

82% was voor een actieplan rond gendergelijkheid en tegen discriminatie.

  • we hebben een actieplan tegen seksuele intimidatie

78% was voorstander om sociale woningen te spreiden in de stad.

  • Woonpunt Mechelen realiseert projecten korrels o.a. in Nijverheidsstraat en Veluwestraat.

73% wilde mee beslissen over vernieuwingsprojecten in de wijk

  • We realiseerden grootste participatietrajecten met Samen voor Nekkerspoel en Dorpshart Hombeek.

20% slechts vond dat we moeten investeren om prestigieuze TV-reeksen of filmproducties naar de stad te halen.

  • Dit doen we dan ook niet.

Een voorbeeld van de niet-gerealiseerde projecten:

66% respondenten vond dat er aantal windmolens op ons grondgebied mocht komen.

  • De engagementsverklaring met de aanbieders is ondertekend, maar het project is nog niet gerealiseerd.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Ook interessant