Tervuursesteenweg

DEEL
REACTIES
0

De afgelopen bestuursperiode hebben we veel vernieuwd in de wijk Tervuursesteenweg:

√ Prachtig vernieuwde en multifunctionele Colomakerk
√ Massale renovatie en opwaardering van de Gandhiwijk
√ Nieuwe asfaltlagen in Reinheid-, Voorzorg-, Oratoren- en Poedermolenstraat
√ Nieuwe voetpaden op het Esdoornplein
√ Lokalen voor Scouts Thila Coloma en de jeugdwerking [email protected]
√ Kantine en kunstgrasvelden voor Sporting Club
√ Nieuw diensten- en ontmoetingscentrum Den Abeel
√ Natuurspeeltuin aan zwembad Geerdegemvaart
√ Trajectcontrole op de Tervuursesteenweg
√ ...

En als het van ons afhangt, blijven wij uw wijk verder vernieuwen.

Anders mobiel

Een fietsbrug verbindt de wijk Tervuursesteenweg met Spreeuwenhoek. Fietsbruggen over de Brusselsesteenweg maken Technopolis veilig bereikbaar.

Het begin van de Tervuursesteenweg wordt fietsstraat en de trajectcontrole wordt verbeterd. De Muizenvaart wordt Fiets-O-Strade naar Leuven.

Er komen betere voet- en fietspaden en meer fietsenstallingen in de publieke ruimte. We helpen al wie autogarages tot burenfietsparkings wil omvormen.

We realiseren een buurtparking aan het begin van de wijk Tervuursesteenweg.

Een nieuwe, veilige verkeerscirculatie in de straten tussen Jubellaan en Tervuursesteenweg vermindert de verkeersoverlast.

In het belang van werkende buurtbewoners breiden we de blauwe zone uit tot na 18 uur.

Mechelen-Zuid krijgt op 150 meter van elke woning een deelauto.

Vernieuwen

We vervangen de woonblokken van de Vennekant door moderne sociale laagbouw en breiden de speelruimte voor de kinderwerking uit.

We bewaken de woonkwaliteit en pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkers aan.

De oude bedrijven aan Guldendal krijgen een nieuw leven als site voor wonen en werken.

Het Vrijbroekpark wordt uitgebreid tot aan de Uilmolenweg. De gronden over P&G worden ontwikkeld als sportsite.

Een tweede parkenplan

We vergroenen de wijk verder met maar liefst drie nieuwe parken:

  • Waar nu het zwembad Geerdegemvaart is, maken we een park dat loopt tot aan de Vaart. We breken de straat daar op zodat er geen doorgaand verkeer meer is.
  • Waar nu de Colomalaan ligt, zodra het stationsproject en alle wegen klaar zijn.
  • In de vernieuwde sociale woonwijk, op de plek waar nu de Gandhistraat ligt.

Samenleven versterken

We zetten de renovatie van de woningen op Gandhi verder. Het openbaar domein krijgt nieuwe voetpaden, verkeersremmers, sport- en speelmogelijkheden en 500 nieuwe bomen.

We bestrijden segregatie, dulden geen discriminatie en voeren praktijktesten in op huur- en arbeidsmarkt.

Met een netwerk van vrijwilligers gaan we bij mensen op bezoek om eenzaamheid te bestrijden.

We versterken de jeugdwerking en zorgen met vrijwilligers voor meer naschoolse huistaakbegeleiding.

Mensen in armoede helpen we naar werk zoeken. We versterken hun vaardigheden en pakken mee hun moeilijkheden aan. Kwetsbare gezinnen met kinderen krijgen bijzondere aandacht.

We ondersteunen buurtwinkels, zodat mensen hier hun dagelijkse inkopen kunnen doen.

Veiligheid

Een wijkteam van 15 politie- en preventiewerkers zal uitsluitend in zone Zuid (Tervuursesteenweg en Mechelen-Zuid) actief zijn. De wijkagenten zijn bekend en aanspreekbaar. Zo versterkt de band tussen politie en buurt.

Bij druggerelateerde criminaliteit en andere misdaadactiviteiten worden cafés en handelszaken gesloten. Overlast pakken we aan met preventie, dialoog en verzoening waar mogelijk, politioneel waar nodig. Samen met de buurt werken we een aanpak uit op maat. De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt in beeld gebracht. Hardleerse overlastplegers pakken we kordaat aan.

Naast een buurtinformatienetwerk richten we ook een buurtengagementnetwerk op. Het brengt mensen samen rond positieve initiatieven en meldt goede daden van buren, die we dan in de bloemetjes zetten.

 

 

 

Kandidaten uit deze buurt

Greet Geypen
Open VLD • Plaats 3
woont in de Kruisveldstraat en is al twaalf jaar schepen in onze stad. Ze is al jaren een sterkhouder op het stadhuis. Het behoud en de restauratie van de Colomakerk kan zij op haar conto schrijven.

alexander.pngAlexander Vandersmissen
Open VLD • Plaats 10
woont in de Olmenstraat en is al twaalf jaar voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij. Hij is de fractieleider voor de stadslijst in de gemeenteraad.

Vladimir Voskanian
Open VLD • Plaats 18
woont in de Lindestraat. Hij is sales manager, heeft samen met zijn vrouw een bloemenwinkel in het centrum en is erg actief in het Mechels-Armeens verenigingsleven.

Tom Kestens
Groen • Plaats 30
woont in de Doornenstraat. Hij is een creatieve duizendpoot, muzikant en communicatieadviseur. Hij zit sinds 2012 in de gemeenteraad.

 

Ook interessant