Toegankelijke en bereikbare stembureaus verkiezingen 2024

Stad Mechelen heeft samen met de Mechelse Ouderenraad en de adviesraad Buitengewoon Meedoen Mechelen een plan uitgewerkt om het voor minder mobiele Mechelaars zo makkelijk mogelijk te maken om te gaan stemmen op 9 juni en 13 oktober. “Elke stemgang besteden we aandacht aan de toegankelijkheid van de stembureaus. Dit jaar werden de richtlijnen daartoe aangescherpt en maken we werk van betere bereikbaarheid. We willen dat alle Mechelaars op een vlotte manier kunnen gaan stemmen”, vertellen schepen van toegankelijkheid en ouderen Rina Rabau Nkandu en schepen van burgerzaken Alexander Vandersmissen.


Dit jaar trekt de Mechelaar voor verschillende verkiezingen weer richting het stembureau. Op 9 juni kiezen we onze vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, de Belgische Kamer en het Vlaams Parlement. Op 13 oktober kiezen we wie er mag zetelen in de provincie- en gemeenteraad. 

“Mensen die minder mobiel zijn, kunnen rekenen op diverse vervoersopties om hun stem uit te brengen. Stad Mechelen zorgt er voor dat deze gratis geboden worden. Met Mobitwin, dat is de voormalige Minder Mobielencentrale, met de fietstaxi’s van Klimavélo en Velotaxi, maar ook tal van taxibedrijven bieden we per kieslocatie op maat gemaakte alternatieven voor wie geen beroep kan doen op buren, vrienden of familie. We kunnen daarbij op de steun van maar liefst 19 geëngageerde taxibedrijven rekenen om dit waar te maken, waar we erg dankbaar voor zijn”, geeft Rina Rabau Nkandu te kennen. “Ook worden woonzorgcentra De Lisdodde en Hof van Egmont en het Lokaal Dienstencentrum Den Abeel ingericht als stembureau. Voor een goede toegankelijkheid van alle stembureaus werken we samen met Inter, het Agentschap toegankelijk Vlaanderen. Elk stembureau wordt maximaal toegankelijk gemaakt en per vijf stembureaus zullen er een tot twee stemhokjes aangepast ingericht zijn.”

Deze inspanningen maken deel uit van de sensibiliseringscampagne om iedereen te overtuigen en een gelijke kans te geven om te gaan stemmen. 

Vlot vervoer voor mensen met verplaatsingsproblemen
“Op een speciale dag als de verkiezingsdag is het uitermate belangrijk dat iedereen vlot kan gaan stemmen”, zegt schepen van burgerzaken Alexander Vandersmissen. “Vanuit de stad voorzien wij die dag dan ook op verschillende manieren gratis vervoer voor mensen die minder mobiel zijn. We zijn erg blij dat we mensen die minder goed te been zijn deze optie kunnen aanreiken en hen heen en terug kunnen brengen naar het stemlokaal. Mensen die hiervan gebruik maken moeten wel op voorhand goed bekijken met welke vervoersmaatschappij ze bij hun stemlokaal kunnen geraken, maar dat kan eenvoudig telefonisch of via onze website.”

Elke vervoersmaatschappij is verantwoordelijk voor vervoer naar bepaalde kieslocaties, belangrijk dus om dit goed op voorhand te bekijken. Een volledig overzicht vind je op: www.mechelen.be/verkiezingen/kieslocaties. Bellen kan naar 0800 20 800.

Voor de verkiezingen van zondag 9 juni kunnen Mechelaars die hier gebruik van willen maken hun rit vastleggen door een van de deelnemende vervoersmaatschappijen te contacteren en dit tot en met donderdag 6 juni. Het is dus niet mogelijk om op de dag van de verkiezingen zelf nog een gratis rit aan te vragen. Je hebt de keuze tussen fietstaxi’s, vrijwilligers van Mobitwin of taxi’s.  
 

  • Klimavelo: In de fietstaxi's van Klimaan brengen vrijwilligers je van deur tot deur. Reserveer je heen- en terugrit door een mailtje te sturen naar [email protected] of bel op weekdagen tussen 9 en 11u naar 0456 71 06 45. Buiten deze uren kan je een berichtje inspreken. Vermeld bij je reservatie zeker of je een rollator of begeleider meeneemt. Meer info vind je op: https://klimaan.be/project/klimavelo/ 
  • Velotaxi: In de fietstaxi's van Velotaxi brengen vrijwilligers je van deur tot deur. In de velotaxi is er plaats voor twee volwassenen en een kind tot 12j. Heb je een rollator of begeleider mee, meld het zeker. Velotaxi werkt met tijdslots. Je kan jouw rit aanvragen op een van volgende wijzen:
  • Mobitwin (vroeger Minder Mobielen Centrale): vrijwillige chauffeurs die jou met hun eigen auto op een makkelijke, veilige en comfortabele wijze ter plaatse brengen. Je heen- en terugrit reserveren doe je via het nummer 015 44 52 39, elke werkdag tussen 9u en 11u. Buiten deze uren kan je een bericht inspreken. Of mail naar [email protected].
  • Je kan ook de deelnemende Mechelse taximaatschappijen bellen om je thuis op te pikken en naar jouw kieslocatie te vervoeren en terug te brengen. Zeg hen op voorhand als je een hulpmiddel meeneemt. Per stembureau vind je de taxi's die je kan contacteren. Of bel naar 0800 20 800


Toegankelijkheid van het stembureau
Hiervoor werkt de dienst Kieszaken samen met de toegankelijkheidsambtenaar van de stad en wordt het advies van Inter vzw voor steden en gemeenten opgevolgd. In het totaal zullen er 22 kieslocaties gevestigd zijn doorheen het centrum van de stad, de wijken en de dorpen. Per vijf stembureaus zal er minstens een stemhokje aangepast ingericht zijn. Voor de kieslocatie het Paardenstraatje worden er twee stemhokjes aangepast voor de acht stembureaus en ook aan de kieslocatie Iham worden twee stemhokjes aangepast voor de vijf stembureaus. 

“Zowel de weg ernaartoe als de stemhokjes zelf worden voorzien van duidelijke signalisatie. Maar de Mechelaar kan natuurlijk ook rekenen op een klantvriendelijk en toegankelijk onthaal door de voorzitters van de stembureaus. In hun opleiding wordt er extra aandacht besteed aan integrale toegankelijkheid op basis van de aanbevelingen van Inter vzw. Verder wordt elke locatie die geen parkeergelegenheid biedt voorzien van een plaats voor kiezers die minder mobiel zijn, zodat ze dicht bij de kieslocatie kunnen parkeren”, verduidelijkt Rina Rabau Nkandu.

Onder de 22 kieslocaties horen ook de woonzorgcentra De Lisdodde en Hof van Egmont en het Lokaal Dienstencentrum Den Abeel, die ingericht worden als stembureaus. Bewoners uit privévoorzieningen kunnen net als de thuiswonende minder mobiele Mechelaar beroep doen op de aangeboden vervoersmogelijkheden.

Meer weten?
→    Alle informatie over de verkiezingen vind je hier: https://www.mechelen.be/verkiezingen/9-juni 
→    Alle informatie over het vervoer naar de kieslocaties vind je hier: https://www.mechelen.be/verkiezingen/kieslocaties